Atbild notārs

1999.gadā māte nopirka dzīvokli, bet to neierakstīja zemesgrāmatā. Vai ir iespējams ierakstīt dzīvokli zemesgrāmatā uz mana (dēla) vārda? Kas būtu jādara un kādi dokumenti nepieciešami?

Skaidro zvērināta notāre Alūksnē Mārīte Rateniece: “Ja māte bija dzīvokļa pircēja, zemesgrāmatā īpašuma tiesības var nostiprināt tikai jūsu mātei. Pēc tam, kad māte būs īpašniece, viņa varēs ar šo dzīvokli rīkoties, tajā skaitā dāvināt vai novēlēt testamentā. Jāatceras, ka nekustamā īpašuma īpašnieks ir tikai tas, kurš par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Pirkuma līguma noslēgšana vien pati par sevi nerada īpašuma tiesības uz nopirkto nekustamo īpašumu, tāpēc tik ilgi nenostiprināt īpašuma tiesības ir ļoti riskanti. Juridiski dzīvokļa īpašnieks joprojām ir pārdevējs. Tas nozīmē, ka pārdevējs var, piemēram, pārdot dzīvokli vēlreiz. Tā, protams, būtu negodprātīga rīcība no pārdevēja puses. Tāpat tas nozīmē, ka gadījumā, ja pārdevējam būtu neizpildītas naudas maksājuma saistības, tiesu izpildītājs varētu vērst piedziņu arī uz jūsu mātes nopirkto, bet dokumentos līdz galam nenokārto dzīvokli. Tāpēc rosinu nevilcināties un doties pie notāra, lai veiktu nepieciešamās darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai. Līdzi jāņem pase vai ID karte, kā arī 1999.gada pirkuma līgums.”

Esmu vīram otrā sieva, mums ir divi bērni. Vīram no pirmās laulības ir meita, kura, sasniedzot 18 gadu vecumu, var pieprasīt no tēva savu mantojuma daļu. Māja, kurā dzīvojam, ir uz mana vārda. Vai mums vajadzētu sastādīt laulību līgumu man par labu, lai māju nevarētu sadalīt?

Skaidro zvērināta notāre Alūksnē Mārīte Rateniece: “Meita no pirmās laulības uz tēva mantojumu var pieteikties tikai pēc tēva nāves. Tēvam vēl dzīvam esot, viņa nevar izprasīt savu daļu. Mantinieku loks, mantojumā ietilpstoša manta, kā arī mantinieku tiesības uz mantojumu nosakāmas mantojuma atklāšanās brīdī (nāves dienā). Par mantojumu tiek atzīta kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas viņam piederēja uz nāves dienu. Ja jūsu vīrs neatstās testamentu, tad pēc viņa nāves pēc likuma tiks aicināti mantot pārdzīvojušais laulātais un tuvākās šķiras mantinieki, konkrētajā gadījumā - bērni. Notārs mantojuma lietas ved bezstrīda kārtībā, tāpēc mantojuma apliecībā nevarēs tikt iekļauta manta, kas reģistrēta nevis uz mantojuma atstājēja, bet uz jūsu vārda. Tomēr tiesas ceļā meita var izprasīt sava tēva daļu laulāto kopīgajā mantā.
Ar laulību līgumu iespējams noteikt vai nu to, ka īpašumi, kas pieder jums un jūsu vīram, ir laulāto kopīga manta, vai arī šķirta manta. Lai saņemtu konsultāciju, kas piemērota konkrēti jūsu situācijai, tā būtu sīkāk apspriežama klātienē ar notāru. Jūs varat vērsties pie jebkura Latvijas zvērināta notāra.”

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...