Atbildam lasītājam

Kāpēc Alūksnē, Bērzu ielā 7, 2001.gada beigās par siltumu bija jāmaksā pilna maksa – 58 santīmi par kvadrātmetru, lai gan dzīvoklī temperatūra bija zem 18 grādiem Celsija?

Kāpēc Alūksnē, Bērzu ielā 7, 2001.gada beigās par siltumu bija jāmaksā pilna maksa – 58 santīmi par kvadrātmetru, lai gan dzīvoklī temperatūra bija zem 18 grādiem Celsija?
Ar akciju sabiedrību "Simone" taču bija vienošanās par zemāku summu.
Skaidro Alūksnes pilsētas domes SIA BO "Alūksnes nami" direktors Alvis Bukovskis: "Dzīvokļu īpašnieki par siltumenerģiju norēķinās pēc siltumskaitītāja rādījumiem atbilstoši dzīvokļa kvadratūrai. Mājas
Bērzu 7 ārsienas neatbilst siltumnoturībai vai siltumcaurlaidībai pastāvošajiem būvnormatīviem, tādēļ varētu būt problēmas ar zināmās temperatūras nodrošinājumu dzīvokļos pie zemām āra temperatūrām. Tāpat tas atkarīgs no apkures režīma, kāds tiek padots mājā, ko kontrolē mājas vecākais. Reizēm vairākums vēlas taupīt maksājumus par apkuri un siltumenerģija netiek ņemta pilnā apjomā, ko padod maģistrālā siltumtrase."
Skaidro akciju sabiedrības "Simone" valdes priekšsēdētājs Guntis Zālītis: "Alūksnē ir Latvijā astotais lētākais maksājums par siltumenerģiju. Viena siltumenerģijas gigokalorija maksā 20,78 latu. Vidēji valstī tās cena ir 21,82 lati. Lietotājam ir tiesības savās siltumapgādes sistēmās uzstādīt kontroles uzskaites mēraparātus, to uzstādīšanu nesaskaņot ar piegādātāju. Piegādātājs nodrošina siltumenerģiju atbilstoši līgumā noteiktajam apjomam. Pieļaujamā novirze diennaktī ir +/- 10 procenti. Par piegādātāja vainas dēļ lietotājam nepiegādāto siltumenerģiju ražošanas tehnoloģiskām vajadzībām piegādātājs par iztrūkumu lietotājam maksā līgumsodu, kas atbilst trīskārtīgam tarifam, par citām vajadzībām nesniegto siltumenerģiju – līgumsodu, kas atbilst vienkārtīgam tarifam. Piegādātājs līgumsodu par nesaņemto siltumenerģiju maksā vienlaikus ar galīgo norēķinu. Lietotājs var rakstīt iesniegumu par siltumenerģijas nepiegādāšanu, ko piegādātājs izskata 10 dienu laikā. Konflikta gadījumā piegādātājs un lietotājs pēc abpusējas vienošanās var izveidot komisiju jautājuma izlemšanai. Ja komisija jautājumu izlemt nespēj, tad konfliktu izskata tiesa."
Kāpēc Alūksnes slimnīcā neizmanto mākslīgo nieri?
Skaidro Alūksnes slimnīcās galvenais ārsts Uldis Jurciņš: "Tāpēc, ka tas ir dārgs pakalpojums. Mākslīgo nieri cilvēki var ielikt Rīgas un Valmieras medicīnas iestādēs."

Citu datumu laikraksti

 • Viesojas televīzijas žurnālists

  Vakar, 21.janvārī, Pededzes pagastā viesojās Latvijas Televīzijas lauku žurnālists Jānis Dimants, lai filmētu materiālu kārtējai pierobežas...

 • Ir vērienīgākie trušu audzētāji valstī

  Zemnieku saimniecība "Sveķi" Bērzaunes pagastā pērn decembrī pabeidza jaunās trušu fermas celtniecību.Zemnieku saimniecība "Sveķi" Bērzaunes pagastā...

 • Nevajag pārdot zemi ārzemniekiem

  Vairāku lauksaimniecības organizāciju pārstāvji izveidojuši darba grupu cīņai pret brīvo zemes tirgu.Vairāku lauksaimniecības organizāciju pārstāvji...

 • Ziemā ieraugāms bagātīgs rudens

  Kārķu pamatskolas ģeogrāfijas skolotājs Jānis Jūgs kopš 1983.gada decembra pastāvīgi pieraksta novērotos laika apstākļus.Kārķu pamatskolas...

 • Stāsts par Liela Cilvēka lielu Nelaimi

  Stāsts par Antru Liedskalniņu nav tikai par ziediem un mīlestību, jo ziedi aug melnā, trūdiem bagātā zemē un šī zeme ir rūpīgi jāravē, citādi nezāles...

 • Izmanto savas tiesības!

  "Ko ceļu policists drīkst pieprasīt uzrādīt, kad mani ir apturējis uz ielas? Reizēm prasa aptieciņu, trijstūri un ugunsdzēšamo aparātu," jautā...

 • Afiša

  18.janvārī pulksten 23.00 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" dejas spēlē DJ Juris.18.janvārī pulksten 23.00 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" dejas spēlē...

 • Ar vitamīniem pretī pavasarim

  Silta vai auksta ziema - aptiekās pircēju gana, jo tas ir gadalaiks, kad ikviens rūpīgāk pievēršas veselībai.Silta vai auksta ziema - aptiekās...

 • Bataljonā sākas “Sporta spēles 2002”

  Ar slēpošanas sacensībām sporta bāzē "Mežinieki" sākušās Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona virsnieku, virsdienestnieku un obligātā militārā...