Atklās mācītāja piemiņas istabu

Šo telpu izveidojusi Gaujienas luterāņu draudze, īstenojot projektu „Mācītāja Jāņa Janelsīša istabas izveide Gaujienas mācītājmājā”. Projekta vadītājs Modris Strauts stāsta, ka tā izveidota ar Alūksnes Novada fonda un Hipotēku un zemes bankas projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” finansiālo atbalstu.

19.oktobrī pulksten 13.00 būs svētbrīdis Gaujienas kapsētā pie mācītāja atdusas vietas, pulksten 14.00 - J.Janelsīša piemiņas dievkalpojums Gaujienas mācītājmājā, bet pēc dievkalpojuma - piemiņas istabas atklāšana. Tā izveidota, lai nākamās paaudzes varētu iepazīstināt ar J.Janelsīša devumu Gaujienas draudzei, gaujieniešiem, Alūksnes rajonam un Latvijai. Visi draudzes locekļi, atbalstītāji  un citi interesenti tiek aicināti uz piemiņas istabas atklāšanu.
M.Strauts pateicas visiem, kas palīdzēja piemiņas istabas izveides laikā: mācītājam Kārlim Ziedonim Vartam un mācītāja J.Janelsīša meitai Sarmītei Vartai, SIA „Deiwoss”, Edgaram Strautam, Dzidrai Dzenītei un Kristīnei Vimbai, kā arī visiem, kas palīdzēja vākt materiālus.
Savukārt Gaujienas luterāņu draudze ir pateicīga Modrim Strautam par projekta īstenošanu, jo mācītājs J.Janelsītis Gaujienas draudzei bija īpašs cilvēks. J.Janelsītis Gaujienas draudzē par mācītāju sāka strādāt 1930.gada 7.septembrī un šo darbu turpināja līdz cienījamam vecumam - 68 gadus. Mācītājs, Goda prāvests, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Studentu korporācijas „Lettonia” filistrs J.Janelsītis bija vecākais mācītājs ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.
Latvijas brīvvalsts laikā J.Janelsītis Gaujienas ģimnāzijā mācīja ticības mācību un ētiku. Viņa skolēni atceras, ka ļoti interesanti mācītājs stāstījis par garīgumu cilvēku attiecībās, raksturīgāko baznīcas vēsturē, par reliģijas korāļu rašanās apstākļiem un spilgtākajiem pasaules kultūras sasniegumiem. Arī drūmajos okupācijas gados mācītājs sludināja Dieva vārdu un spēja saglabāt Gaujienas draudzi. Viņš bija kā ozols, dziļi iesakņodams skaistas saknes dzimtajā zemē, sazarodams kuplu zaru un lapu vainagu, nelocīdamies dzīves vētrās un negaisos.

Citu datumu laikraksti

 • Sezonu sāk veiksmīgi

  Alūksnes rajonā dzinējmedību sezonas atklāšana visveiksmīgākā bijusi Ivara Ģēģera mednieku kolektīvam. Annas mežniecības teritorijā, I.Ģēģera...

 • Atjauno hidroelektrostaciju

  Par mazo hidroelektrostaciju saražoto elektroenerģiju vairs nemaksā dubultu tarifu. Tomēr ir svarīgi palielināt zaļās (vēja, saules, ūdens) jeb...

 • Lejup pa finanšu slīdkalniņu

  Gluži kā turpinājumu no pagājušajā nedēļā sākušās globālās ekonomiskās krīze iešūpošanās arī šonedēļ pasaule piedzīvoja daudz finansiālu...

 • Skolēns valda pār skolotāju

  Akciju “Skolotāju uzticības tālrunis” sākotnēji uztvēru ar apslēptu smīnu. Liekas taču, ka skolotāji ir izturīgākie, emocionāli stabilākie un jau...

 • Atspēriens lielam lēcienam pasaules izzināšanā

  Alūksnes vidusskolas sākumklašu skolēni pārgājienā apmeklēja divus Alūksnes muzejus. Pārgājiena mērķis bija ne tikai vērot pilsētas pārvērtības...

 • Gatavojas komandu čempionātam

  Latvija Alūksnes džudisti gatavojas nedēļas nogalē paredzētajam Latvijas komandu čempionātam, kurā Alūksnes rajons būs pārstāvēts pirmo reizi....