Atklāta vēstule par sabiedriskā transporta reisa atjaunošanu līdz Zabolovai

VSIA “Autotransporta direkcija”,
Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļai,
SIA “Sabiedriskais autobuss”
Informācijai:
Ministru prezidentam
M.Kučinskim,
Latvijas Republikas tiesībsargam J.Jansonam,
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam,
izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim,
Alūksnes novada pašvaldībai,
plašsaziņas līdzekļiem

Mēs, apakšā parakstījušies Alūksnes, Pededzes un Mārkalnes pagastos dzīvojoši iedzīvotāji, atkārtoti aicinām jūs rīkoties un atjaunot maršruta Nr. 6697 Alūksne – Mārkalne - Zabolova reisa Nr.05 (kursē piektdienās pulksten 18.00 no Alūksnes autoostas) izpildi līdz pieturvietai “Zabolova”.
Prasība atjaunot maršrutu pilnā apmērā balstās uz neapstrīdamu nepieciešamību nodrošināt iedzīvotāju, t.sk. nepilngadīgu bērnu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, senioru un citu iedzīvotāju vajadzību pārvietoties. Uzskatām, ka pašvaldības un valsts atbildīgo amatpersonu centieni nav sekmējuši labklājību un sociālā taisnīguma nodrošināšanu Latvijas austrumu tālākā pagasta iedzīvotājiem. Ar nepārdomāto lēmumu iedzīvotāju dzīves un darba apstākļi tiek pasliktināti vēl vairāk - jau tagad daļa Pededzes pagasta iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa, t.sk. bērni.
Nepiekrītam argumentam, ko VSIA “Autotransporta direkcija” atbildē uz Alūksnes novada pašvaldības 12. septembra vēstuli par maršrutu Alūksne – Mārkalne - Zabolova min kā faktu, ka no Alūksnes līdz Zabolovai no pirmdienas līdz sestdienai kursē autobuss ar atiešanas laiku pulksten 14.00 no Alūksnes autoostas.
Vēršam jūsu uzmanību, ka šis fakts neatrisina jautājumu, kā Pededzes pagasta un tuvāko ciemu iedzīvotāji, t. sk. nepilngadīgi bērni, piektdienu vakaros var nokļūt mājās no mācībām, ārstniecības iestādēm, darbavietām, valsts un pašvaldību institūciju apmeklējumiem to normālajā darba laikā, kas atrodas Alūksnē, citās lielākajās reģionu vai nacionālās nozīmes pilsētās - Gulbenē, Valmierā, Smiltenē, Rīgā.
Jau tagad skolēniem Alūksnes mācību iestādēs tiek izteikti aizrādījumi par stundu kavēšanu, lai nokļūtu uz pēdējo autobusu - kā apliecina izziņas no skolām, stundas vidusskolas posmā Alūksnē beidzas: 10. klasēm plkst. 14.40, 11. klasēm – 15.25, un uz pēdējo reisu plkst. 14.00 nav iespējams nokļūt Alūksnes autoostā. Mēs pat nerunājam par liegtām skolēnu iespējām apmeklēt ārpusskolas, ārpusstundu nodarbības pilsētā. Tāpat studentiem un arodskolēniem no Smiltenes, Rīgas, Malnavas un Rēzeknes, kuri Alūksnē iebrauc plkst.17.30, šis autobuss bija vienīgais variants, kā nokļūt mājās. Atgādinām, ka liela daļa sabiedriskā transporta reisu tiek izpildīti vienotā sistēmā – atceļot vienu reisu, tas ietekmē citus. No septembra, saīsinot reisu līdz pieturai „Mārkalne”, uz mājām Pededzes pagastā nokļūt nav iespējams, un visam reisam zūd jēga.
No vecākiem saņemts pašreizējās situācijas apraksts: „Izrādās, pagājušajā piektdienā bijuši jau cilvēki, kuri no Mārkalnes gājuši kājām uz Ponkuļiem. Viens bijis kurlmēms invalīds. Mūsu puses cilvēki prasījuši kaimiņu palīdzību, lai aizved ar auto mājās. Skolās jau vecākiem sāk pārmest, ka viņu bērni ātrāk aiziet un kavē stundas, lai tiktu mājās.”
Alūksnes novadā 2018. gada sākumā bija 14 472 iedzīvotāji, pilsētā - 6784, bet lielākā daļa - 7688 - ir pagastu iedzīvotāji. Tātad vairāk nekā puse iedzīvotāju dzīvo laukos, un sabiedriskais transports ir svarīgs priekšnoteikums ikvienam iedzīvotājam, lai vēlētos palikt dzīvot attālākos pagastos, bet jo īpaši sociāli mazāk aizsargātajām grupām, sniedzot iespēju nokļūt līdz un no pamatpakalpojumiem un darbavietām. Pededzes pagastā pastāvīgi dzīvo 710 iedzīvotāji.
Atgādinām, ka maršruta galapietura „Zabolova”, Pededzes pagasts, atrodas tālākajā Latvijas un Alūksnes novada ziemeļaustrumu daļā, robežojoties ar Krievijas Federāciju, tādēļ sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana ir uzskatāma kā valsts pamatfunkcija, kas paredz maršrutu tīklu veidošanu tā, lai tas apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību iestādes.
Lēmumu par maršruta izpildi līdz pieturvietai „Mārkalne” uzskatām par sasteigtu, jo nav veikta rūpīga maršruta nepieciešamības un pasažieru datu izvērtēšana.
No Pededzes pagasta pārvaldes informācijas par prognozējamo pasažieru skaitu redzams: prognozējamā pasažieru plūsma reisā Alūksne – Mārkalne - Zabolova  piektdienās plkst. 18.00 ir: Alūksnes AO iekāps 15; Kolberģī izkāps 2, iekāps 0; Lāzberģī izkāps 0, iekāps 0; Mārkalnē izkāps 2, iekāps 0; Volkovā izkāps 2, iekāps 2; Degumos izkāps 2, iekāps 0; Ponkuļos izkāps 1, iekāps 0; Stuborovā izkāps 2, iekāps 2; Pededzē izkāps 5, iekāps 0; Zabolovā izkāps 3. Jāņem vērā, ka pasažieru skaitā iekļauti arī skolēni, cilvēki ar invaliditāti un citas grupas, kuru braucieni tiek dotēti no valsts.
Šobrīd daļai iedzīvotāju vienīgā iespēja nokļūt mājās piektdienu vakaros ir taksometra  pakalpojums, kas maksā 7 eiro par braucienu. Jau tagad cilvēku nabadzības un sociālās atstumtības riski Latvijā ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā. Tā valstī veidojas tāds kā apburtais loks – cilvēki neizvēlas dzīvot laukos, jo tur nav pieejams sabiedriskais transports, bet transporta nav tāpēc, ka nav cilvēku. Esošā situācija vēl tikai pasliktina šo.
Savulaik Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļa ir norādījusi, ka, izvērtējot maršrutu noslodzi, valsts skatās rentabilitātes rādītāju, uzskatot, ja 75 procenti jādotē, tas ir slikts rādītājs. Tomēr, skatoties plašāk, savā statistikā rēķina arī autobusu noslodzi, cik vidēji reisā bijis pasažieru - ja pieci seši cilvēki Pierīgā droši vien ir slikts rādītājs, tad attālākos lauku novados arī šiem pieciem cilvēkiem ir jābrauc. Pilnībā rentabli jeb tādi, kur izdevumi tiek nosegti ar ieņēmumiem no biļetēm, esot vien 2 % no visiem maršrutiem reģionos. Pārējiem maršrutiem tiek izlietota valsts dotācija, kuras apmērs var būt no 5 līdz 97 %.
Valsts nedrīkst ignorēt situāciju, kad, noņemot vienīgo reisu konkrētajā laikā, kāds pagasts un vairāki ciemi vispār paliek bez sabiedriskās satiksmes piektdienu vakaros. Šis maršruta posms cilvēku mobilitātei ir svarīgs un izšķirošs. Tāpat uzskatām, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana pēc būtības nevar tikt skatīta, vērtējot vienīgi tās rentabilitāti, ka, meklējot iespējas reisu samazinājumam, risinājumu rod matemātiskos aprēķinos, neiedziļinoties situācijā un piemirstot par sabiedriskā transporta izšķirošo nozīmi iedzīvotājiem reģionos.
Uzskatām, ka maršruta Nr. 6697 atjaunošana piektdienās līdz pieturvietai „Zabolova”:
• tiešā veidā uzlabotu Pededzes pagasta un tuvējo ciemu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, vairāk līdzekļu atstājot ģimenēm,
• veicinātu jauniešos piederības sajūtu dzimtajai vietai un atgriešanos pagastā pēc izglītības iegūšanas, 
• palīdzētu apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos attālākā Latvijas reģionā,
• stiprinātu vienu no Latvijas – Krievijas pierobežas pagastiem, kurā dzīve nav apstājusies un ir iedzīvotāji, kuri izmanto un kuriem ir nepieciešams sabiedriskais transports.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam jūs atkārtoti pārskatīt 2018. gada 29. jūnija lēmumu un atjaunot maršruta Nr. 6697 Alūksne – Mārkalne - Zabolova reisa Nr.05 (piektdienās pulksten 18.00 no Alūksnes autoostas) izpildi līdz pieturvietai “Zabolova”.

— Vēstuli parakstījuši 95 iedzīvotāji

Citu datumu laikraksti

 • Jautrība asprātīgā komēdijā

  Jautrība asprātīgā komēdijā

  Alūksnes Kultūras centrā 9.novembrī pulksten 19.00 skatītājus priecēs komēdija “Silvija”. Izrādes režisors un aktieris Voldemārs Šoriņš amerikāņu...

 • Spēks no bitēm 4

  Spēks no bitēm

  Jaunlaicenes pagasta bioloģiskā zemnieku saimniecība “Auguļi” ir viena no retajām Alūksnes novadā, kas pircējiem piedāvā krēmveida medu. Biškopības...

 • Atklāj disku golfa laukumu

  Atklāj disku golfa laukumu

  Alūksnes novada sporta centrā “Mežinieki” pagājušajā svētdienā alūksniešiem un pilsētas viesiem kopā ar ģimeni un draugiem lieliskos laika apstākļos...

 • Par to, ko atļaujamies

  Šonedēļ divu dienu laikā notikuši divi gadījumi par “Alūksnes Ziņu” darbību, kas raisa pārdomas. Par to, ko atļaujamies (kādas personas ieskatā - par...

 • Kā vērtēt vēlēšanu rezultātus?

  Aizvadītajā nedēļā 954 vēlēšanu iecirkņos Latvijā un 121 vēlēšanu iecirknī ārvalstīs notika 13.Saeimas vēlēšanas. Vēlēšanu iecirkņos savu balsi...

 • Vēlēšanas atgādina aklo randiņu vai veikala reklāmu

  Šogad 13.Saeimas vēlēšanas mūsu pusē iekrita vienā dienā ar svecīšu vakaru. Savu balsi nodevu iepriekšējā dienā, jo nekādi to nevarēju savienot ar...