Atkritumus varēs arī šķirot

Alūksnes pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti jaunie pašvaldības saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes pilsētā”.

Alūksnes pilsētas domes ārkārtas sēdē apstiprināti jaunie pašvaldības saistošie noteikumi "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes pilsētā".
Starp būtiskākajām izmaiņām ir sadzīves atkritumu minimālais normatīvs, par kuru personai katru mēnesi būs jāsamaksā atkritumu apsaimniekotājam. Piemēram, daudzdzīvokļu mājās minimālais normatīvs uz vienu iedzīvotāju būs 1 kubikmetrs gadā, savukārt ģimenes mājā – 0,6 kubikmetri uz iedzīvotāju gadā.
Šādi pašvaldība vēlas atrisināt pašreizējo situāciju, ka daudzi individuālo māju īpašnieki vispār nav noslēguši līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju vai arī līgumu ir noslēguši, taču atkritumus ne reizi nav izveduši. Šie atkritumi nonāk daudzdzīvokļu māju atkritumu tvertnēs vai sliktākajā gadījumā – mežmalās un grāvjos. Ikviens cilvēks ir atkritumu ražotājs, tādēļ katram jāapzinās atbildība un pienākums iesaistīties atkritumu savākšanas sistēmā.
Atkritumu apsaimniekošanas mērķis ir ieviest un veicināt atkritumu šķirošanu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas), lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. Atkritumu dalītajai vākšanai jeb šķirošanai 14 vietās Alūksnē tiks novietoti konteineri, kur sašķirotos atkritumus varēs nodot par brīvu.
Nekustamā īpašuma īpašniekiem atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās, ko noteiks atkritumu apsaimniekotājs, tvertnes no slēgtajiem pagalmiem būs jāpārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem un to apkalpei pieejamā vietā tā, lai netraucētu gājēju un transportlīdzekļu kustību. Lielgabarīta, kā arī būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus to pārstrādes vai apglabāšanas vietā īpašnieks varēs gan vest ar savu transportu, gan izmantot atkritumu apsaimniekotāja papildu pakalpojumus.
Drīzumā tiks izsludināta iepirkuma procedūra par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnē. Ja mainīsies atkritumu apsaimniekotājs, iedzīvotājiem būs jāslēdz jauni līgumi par atkritumu savākšanu. Ja atkritumu apsaimniekotājs nemainīsies, iedzīvotājiem līgums ar SIA "Rūpe" jāpārslēdz nebūs, bet tiem, kam šāda līguma nav, tas būs jānoslēdz.
Par noteikumu neievērošanu varēs saukt pie administratīvās atbildības. Pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, izsniedzot pārkāpējam kvīti, varēs piemērot naudas sodu līdz 10 latiem; sastādot administratīvo protokolu - līdz 50 latiem.

Citu datumu laikraksti

 • Darot gribas darīt vairāk

  Vienmēr optimisma un labas gribas pilna ir alūksniete Gunta Zālīte. Ikdienu viņa aizvada, esot par sociālo darbinieci Alūksnes Sociālās palīdzības...

 • Pārdomas par agresiju

  Tikko nākusi klajā Klaiva Steiplza Lūisa grāmata „Svarīgā izšķiršanās”, kas sākas ar galvenā varoņa, par grēkiem pēc nāves Šķīstītavā nokļuvuša...

 • Kāpēc sabiedrībā valda agresija?

  Jūlija Hatilova no Alūksnes: Es nezinu. Varbūt tāpēc, ka cilvēki ir tik dažādi. Ja runā par agresiju skolās, tad tur liela nozīme ir tam, no kurienes...

 • Stipendiju konkurss vidusskolēniem

  Latvija. „Latvijas Krājbanka” organizē stipendiju konkursu „Aeroplāns” vidusskolu 11. un 12.klašu audzēkņiem. Lai piedalītos konkursā, jauniešiem...

 • Inspekcija rīko vairākus konkursus

  Latvija. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija izsludinājusi vairākus konkursus dažādu skolu skolēniem.Latvija. Valsts bērnu tiesību...

 • Būs pasākumi sociālā riska jauniešiem

  Alūksne. Pilsētas dome pieteikusi dalību Bērnu un ģimenes lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts pašvaldību pasākumiem darbam ar...

 • Olimpiskās lāpas stafete sākusies

  Vai miljarda mēlē runājošā Ķīna piedzīvos olimpisko startu, garantēt nevar neviens. Taču simboliskā uguns ir iedegta.Vai miljarda mēlē runājošā Ķīna...

 • Simtnieka zīmē

  Tuvojoties sulu mēnesim, aiz loga vērojamie laika apstākļi gan it kā spītīgi aicināja nevis urbt bērzā, bet vēlreiz tvert pēc slēpēm un likt galvā...

 • Aizliedz lasīt grāmatas

  Lielbritānija. Kāda cietuma vadība nolēmusi aizliegt ieslodzījuma vietā ienest grāmatas par burvju trikiem.Lielbritānija. Kāda cietuma vadība...