Atļauj pagastā tirgot apģērbus un trikotāžu

Liepnas pagasta padomes februāra sēdē nolēma atļaut liepnietim Ivaram Ilsjānam nodarboties ar individuālo darbu un veikt meža kopšanas darbus.

Liepnas pagasta padomes februāra sēdē nolēma atļaut liepnietim Ivaram Ilsjānam nodarboties ar individuālo darbu un veikt meža kopšanas darbus. Alūksnes individuālajam komersantam "Vindeles šūšanas centrs" izsniedza tirdzniecības vietas atļauju, lai tas varētu pašvaldībā tirgoties ar darba apģērbiem un trikotāžu.
"Piecos gadījumos pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesību izmantošanas. Tika izskatīts jautājums par pašvaldības zemes iznomāšanu un iedzīvotāju iesniegumi par sociālās palīdzības piešķiršanu," stāsta Liepnas pagasta padomes sekretāre Ilze Paia.

Citu datumu laikraksti