Atsaucīgākie darba devēji ir lauku pašvaldībās

Ir beigusies darba devēju pieteikumu iesniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajam skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam. Aģentūras Alūksnes filiālē pieteicies 31 darba devējs, kas kopumā piedāvā skolēniem 226 darba vietas.

Ir beigusies darba devēju pieteikumu iesniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajam skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam. Aģentūras Alūksnes filiālē pieteicies 31 darba devējs, kas kopumā piedāvā skolēniem 226 darba vietas.
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums, kura mērķis ir veicināt pusaudžu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, tiek rīkots jau piekto gadu. Pērn pie iespējas strādāt tikuši 102 no vairāk nekā 200 interesi izrādījušajiem rajona skolēniem. Šogad, ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu, pastāv iespēja, ka pie darba vasaras brīvlaikā tiks krietni vien vairāk jauniešu, lai gan aģentūras Alūksnes filiāles vadītājas vietniece Anita Muratova atzīst – visu nosaka finansiālie līdzekļi, tāpēc patiesais darba vietu skaits kļūs zināms tuvāko nedēļu laikā.
Piedāvā viegli paveicamus darbus
Jāatgādina, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā var iesaistīties bērni un jaunieši, sākot no 13 gadu vecuma, kas iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs. Atšķirībā no iepriekšējā gada iespējas nodarbināt 13 un 14 gadus vecos skolēnus būs tikai pašvaldības iestādēm. A.Muratova ziņo, ka interesi nodarbināt minētā vecuma bērnus izrādījušas 11 rajona pašvaldības, kas iesniegušas pieteikumus kopumā 124 darba vietām. No tām tikai 7 darba vietas piedāvātas pilsētā un tās pašas no viena darba devēja – Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis". Visvairāk darba vietu piedāvāts Alsviķu pagastā – kopumā 32, bet Ziemeru pagastā, no kura saņemti pieteikumi par 21 iespējamo darba vietu, pie iespējas strādāt tiks divi bērni ar īpašām vajadzībām. Starp 13 un 14 gadus vecajiem skolēniem piedāvātajām darba iespējām esot gan apkārtnes sakopšana un labiekārtošana, gan sētnieka pienākumi un darbs bibliotēkās. "Tie ir tādi vienkārši darbiņi, ar kuriem ikviens spētu tikt galā. Rezultātā ir apmierināti gan darba devēji, gan paši bērni," saka A.Muratova.
Pieteikumus nosaka izrādītā interese
Arī vecāko jauniešu nodarbināšanā lielāko atsaucību izrādījušas lauku pašvaldības. Kopumā no 102 pieteiktajām darba vietām, tikai 22 piedāvātas pilsētā. Starp pieteikumu iesniedzējiem ir gan pašvaldības (13), gan sabiedrības ar ierobežotu atbildību (9), zemnieku saimniecības (3) un izglītības iestādes (2). Starp šīm darba vietām tiek minēts pārdevēja palīgs veikalā, viesmīlis lauku mājās, gids muzejā, kā arī biškopju, daiļdārznieku un virtuves strādnieku palīgi. Vērtējot iesniegtos pieteikumus, A.Muratova atzīst, ka gandrīz ar visiem darba devējiem sadarbība izveidojusies iepriekšējo gadu laikā. Tāpat daudzi darba devēji savus pieteikumus iesnieguši, zinot konkrētu skolēnu, kurš izrādījis vēlmi strādāt. "Es daudziem skolēniem esmu teikusi, ka pašiem jāiet un jāinteresējas. Laukos cilvēki cits citu pazīst, tāpēc arī tā atsaucība ir lielāka, jo darbs skolēniem – tas ir sava veida atbalsts ģimenēm," apgalvo vadītājas vietniece. Viņa atgādina, ka skolēnu pieteikšanās darba devēju piedāvātajām darba vietām sāksies 10.maijā. 13 un 14 gadus vecajiem skolēniem pieteikšanās paredzēta savās pašvaldībās, bet vecākajiem jauniešiem – Alūksnes filiālē.

Citu datumu laikraksti

 • Baltijas ceļa bērni

  Lai veicinātu jaunsargu un jaunsargu kandidātu interesi par Latvijas jaunāko laiku vēsturi, Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs ir...

 • Aicina apgūt lauksaimniecības profesiju

  Zemkopības ministrija aicina jauniešus, izvēloties savu nākamo specialitāti, apgūt kādu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku...

 • Lauki - manas mājas

  Latvijas Jauno zemnieku klubs no jūnija līdz augustam jau ceturto gadu organizē nometnes “Lauki – manas mājas”. Nometnēm var pieteikties 7.-9. klašu...

 • Kolektīvs ar mīļuma šarmu

  “Jaunannas” dejotāji spēj sadzīvot jebkuros apstākļos."Jaunannas" dejotāji spēj sadzīvot jebkuros apstākļos Draudzīgs un saticīgs. Šādiem vārdiem...

 • Tā sacīja jaunieši

  Kad es mācījos vidusskolā un arī pamatskolā, man bieži bija depresija – kad nezināju, kā rīkoties, kad likās – neviens nemīl un nevari atrast savu...

 • Pirms ej tālāk

  Pašnāvību mēģinājumi reizēm kļūst par tādu kā modes lietu.Pašnāvību mēģinājumi reizēm kļūst par tādu kā modes lietu Ikreiz, kad kāds pats aiziet no...

 • Pensijas diviem gadiem?

  Šobrīd norit parakstu vākšana par grozījumiem valsts pensiju likumā, kas sola pensionāriem gandrīz trīskāršot minimālās pensijas.Šobrīd norit...

 • Sporto dabā ar velosipēdu!

  Līdz 6.maijam aicinām 1. līdz 12.klases skolēnus sagatavot pašu izveidota tuvējās apkārtnes velomaršruta aprakstu, ietverot tajā informāciju un...

 • Maksāsim par gāzes vadu

  Daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājs SIA „Alūksnes nami” informē, ka ar maiju to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, kurās ir sašķidrinātās gāzes apgādes...