Atsvaidzina smadzeņu pelēkās šūniņas

“Alūksnes Ziņu” lasītāji ir čakli mīklu minētāji. Ik pa laikam minētāju vērtēšanā nonāk arī Ziemeru pagasta iedzīvotājas Birutas Augules sastādītās mīklas. Birutai patīk ne tikai veidot mīklas, bet arī pašai minēt citu sastādītās.

"Alūksnes Ziņu" lasītāji ir čakli mīklu minētāji. Ik pa laikam minētāju vērtēšanā nonāk arī Ziemeru pagasta iedzīvotājas Birutas Augules sastādītās mīklas. Birutai patīk ne tikai veidot mīklas, bet arī pašai minēt citu sastādītās.
Ar mīklu minēšanu viņa un Raimonds Elstiņš, ar ko Biruta dzīvo kopā jau ilgus gadus, aizraujas sen. Kādreiz viņi minējuši mīklas, ko publicēja laikraksti, kurus pasūtījuši, bet kopš pagājušā gada maija viņi pērk izdevniecības "Kuma" mīklu izdevumus. "Pērkam visas četras šīs izdevniecības mīklu grāmatiņas. Ar mīklu minēšanu esam iegājuši azartā," saka B.Augule, piebilstot, ka ar mīklu minēšanu var labi aizpildīt brīvo laiku, kura pensionāriem ir daudz. "Arī veselība ir kļuvusi sliktāka. Rokdarbus strādāt vairs nevaru, tā varu nodarīt ļaunumu mugurkaulam, bet kaut kas ir jādara. Garajos vakaros tā ir patīkama nodarbe. Mēs gan minam, gan arī sastādām mīklas," stāsta Biruta.
Izmanto palīgmateriālus
Mīklas asina prātu. Gan Biruta, gan Raimonds atzīst, ka, minot mīklas, uz vecumu ir kļuvuši daudz gudrāki - paplašinājušās zināšanās dažādās jomās, bagātāks kļuvis vārdu krājums, leksikā ienākuši daudzi jauni vārdi.
"Tas, ko vienreiz esi atminējis, paliek atmiņā. Daudz ir tādu lietu, ko kādreiz nezinājām, bet tagad zinām. Bieži vien gadās, ka viens un tas pats jautājums un atbilde ir vairākās mīklās, bet mēs jau atbildi zinām," saka Raimonds. Biruta piebilst, ka gadās, protams, arī kāda mīkla, ko nevar atminēt, jo cilvēks nevar zināt visu. Ir vajadzīgi arī dažādi palīgmateriāli, no galvas visu izdomāt nevar. Viņi izmanto gan enciklopēdijas, gan mācību grāmatas, kaut vai lai atrastu kādu ķīmiskā elementa simbolu.
Biruta ir izveidojusi arī savus palīgmateriālus. Atsevišķā kladē viņa ir sarakstījusi visus Latvijas rajonus ar pagastiem un pilsētām, katras valsts galvaspilsētas un lielākās pilsētas, kā arī naudas vienības. Viņa pati ir uzzīmējusi arī katras valsts karogu. Biruta un Raimonds apskata arī iepriekšējo numuru pareizās atbildes. "Norakstu savā palīglīdzeklī atbildi un tās izskaidrojumu. Tas noder, minot nākamās mīklas, kā arī palīglīdzekli izmantoju, sastādot savas mīklas," atzīst Biruta. Viņa stāsta, ka atbildes palīglīdzeklī esot sarakstījusi alfabēta kārtībā, lai būtu vieglāk orientēties. Aizrautīgie mīklu minētāji pērk arī dažādus citus palīgmateriālus. Nesen nopirkuši nelielu izdevumu, kurā ir apkopotas visas Āzijas pilsētas. "Gribētos nopirkt vēl daudzus izdevumus, bet nepietiek naudas, tāpēc izlīdzamies ar to, kas ir, un savām zināšanām. Kaut ko zinu es, kaut ko zina Raimonds, viņš ir beidzis augstskolu. Daudz izmantojam savu palīglīdzekli. Par abiem kaut kā tiekam galā," klāsta Biruta.
Patīk krustskaitļu mīklas
Birutai patīk minēt dažādas mīklas. "Daudz minu anagrammu mīklas. Tās ir ļoti sarežģītas. Burti ir doti jauktā kārtībā, no tiem ir jāizveido vārdi. Šādas mīklas ļoti atsvaidzina smadzeņu pelēkās šūniņas. Tās atminēšanai vairāk vajadzīga domāšana, nekā zināšanas," atzīst B.Augule. Lielākā atminētā mīkla esot bijusi pa visu žurnāla atvērumu.
Birutai visvairāk patīk krustskaitļu mīklas. Viņa uzskata, ka tās smadzenēm liek domāt. Šādas mīklas daudz sastāda arī pati. "Es kādreiz daudz adīju. Man patīk dažādi ornamenti. Ornamentu figūriņas ir sākums krustskaitļu mīklām. Šajās figūriņās lieku iekšā skaitļus. Mēģinu mīklu veidot tā, lai skaitļi neatkārtojas un minēšana ir sarežģīta," paskaidro mīklu sastādītāja. Biruta atklāj, ka mīklas sastādīšana prasa daudz darba - pat līdz četrām stundām. Viņa priecājas arī par to, ka daudzi min mīklas un sūta atbildes.
Arī Biruta un Raimonds mēģina atminēt pēc iespējas vairāk mīklu visos četros mīklu izdevumos un pareizās atbildes nosūtīt izdevējiem. "Varbūt gadīsies arī kāds laimests," cer Raimonds, bet Biruta piebilst, ka līdz šim viņiem nav kritusi laimīgā loze. "Visos šajos izdevumos ir apmēram 140 mīklas. Katru mēnesi mēs atminam vairāk par simts mīklām, visas jau nekad nevarēs atminēt. Prieks būtu saņemt vismaz 10 latus - ikvienas mīklas balvu fondu, bet lielais laimests - 100 lati - būtu visjaukākā pateicība par ieguldīto darbu," domīgi spriež Raimonds.
Min līdz vēlai naktij
Biruta stāsta, ka vasarā mīklu minēšanai atliek mazāk laika, ir jādara citi darbi, jo pašiem ir neliela saimniecība. Biruta ar Raimondu tur lopus, apstrādā zemi. Tomēr vienmēr viņi atlicina laiku arī mīklām. "Bieži vien nosēžam līdz vēlai naktij. Mīklas tik ļoti aizrauj. Tā ir kā slimība. Reizēm šķiet, ka ir tik daudz darāmā, bet, tiklīdz nopirktas jaunas mīklas, tā sēžam un minam, jo atbildes ir jānosūta līdz katra mēneša 20.datumam," stāsta Biruta. Raimonds saka, ka ir izveidojies pat tāds kā cīniņš, kurš vairāk mīklu atminēs, bet pagaidām atminēto mīklu skaits ir līdzīgs. Reizēm viena iesākto mīklu nākas atminēt otram. Kopīgiem spēkiem var daudz ko panākt.
Lai paplašinātu zināšanas, Biruta ar Raimondu seko līdzi arī televīzijas spēlēm "Prāta banka" un "Gribi būt miljonārs?". Biruta ir secinājusi, ka arī tādējādi var uzzināt daudz ko jaunu, kas var noderēt mīklu minēšanā. Viņa labprāt arī pati piedalītos kādā no spēlēm un domā, ka varētu atbildēt uz daudziem jautājumiem.
Paliek skaistas atmiņas
B.Augulei ir vēl kāda jauka aizraušanās. Tā ir fotografēšana. "Man ļoti patīk fotografēt dabasskatus, arī dzīvniekus," atklāj Biruta. Viņai fotoaparāts ir līdzi vienmēr. Lai arī visi gadalaiki ir skaisti, Birutai visvairāk patīk fotografēt ziemā. "Ziema ir visskaistākā fotografēšanai. Man patīk fotografēt vienu ainavu dažādos gadalaikos, lai varētu salīdzināt, kā izskatās. Esmu apstaigājusi tuvāko apkārtni, fotografējot visu, ko redzu," stāsta fotogrāfe.
Fotografēt Biruta sāka pirms pieciem gadiem, pirms tam viņai nebija fotoaparāta. Biruta pat atceras pirmo bildi. "Tā tapa 1998.gadā. Nofotografēju, kā dēli remontē istabu," stāsta B.Augule. Šobrīd viņai ir tapušas vairāk nekā 600 fotogrāfijas, izlietotas ir 20 filmiņas. Biruta visas fotofilmas ir saglabājusi un pierakstījusi, no kura līdz kuram laikam katru ir lietojusi. Biruta domā, ka fotoaparāta izgatavotājfirmai nav nozīmes. Ir jābūt kvalitatīvai fotofilmai. Viņa izmanto "Fuji" fotofilmas.
B.Augule nenoliedz, ka fotografējot ir jāzina daudz un dažādas lietas. "Gadās jau arī pa kādai kļūdai, bet nu jau sanāk tīri labi. Pat pieredzējuši fotogrāfi saka, ka man jau ir piešauta roka," lepojas Biruta. "Prasme nāk ar gadiem. Tagad jau bildes Birutai sanāk patiešām labas," domā Raimonds, lai arī reizēm dusmojas par naudu, ko Biruta izlieto savam hobijam. "Fotografēšanā aiziet daudz naudas, bet pēc tam paliek skaistas atmiņas," piebilst Biruta. B.Augules fotogrāfijas lasītājiem ir bijusi iespēja apskatīt arī laikrakstā, jo ar fotogrāfijām Biruta piedalās laikraksta izsludinātajos fotokonkursos.

Citu datumu laikraksti

 • Mainīti naturalizācijas testa jautājumi

  No 5.janvāra tāpat kā līdz šim naturalizācijas pārbaužu testu veidošanai izmantos 100 jautājumus, bet desmit no tiem par Latvijas vēsturi un...

 • Lauku ceļi ir slideni

  Autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Iestājoties aukstam laikam, ir pasliktinājusies situācija uz lauku ceļiem.Autobraucējiem ir jābūt īpaši...

 • Paplašina datoru biznesu vairākos rajonos

  SIA “GBVJ”, kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un servisu, pagājušais gads bijis veiksmīgs.SIA "GBVJ", kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un...

 • Feldšerpunkts iegūst sertifikāciju

  Jau ceturto mēnesi Virešu feldšerpunkts darbojas kā sertificēta medicīnas iestāde. Sertifikāts iegūts uz pieciem gadiem.Jau ceturto mēnesi Virešu...

 • Izdos divu rajonu tūrisma bukletu

  Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste tūrisma darbā Kristīne Vimba vienojusies ar tūrisma darba organizatoru Daili Kadili Gulbenes rajonā, ka...

 • Par auto apzagšanu Valmierā aiztur alūksnieti

  Naktī uz 4.janvāri aizdomās par piecu automašīnu atlaušanu un apzagšanu Valmierā, Vītolu ielā, aizturēts kāds alūksnietis.Naktī uz 4.janvāri aizdomās...

 • Turpinās iesāktos darbus

  Esam pārkāpuši vēl viena gada slieksnim. Alūksnes rajona padomes izpilddirektore Gunta Ļuļe, atskatoties uz pagājušajā gadā padarītajiem darbiem,...

 • Gada koks 2004 - Eiropas segliņš

  Latvijas Dendrologu biedrība, turpinot pirms vairākiem gadiem uzsākto tradīciju, ir izvēlējusi 2004.gada koku - tas ir Eiropas segliņš (Euonymus...

 • Var atbrīvoties no “ziedkāpostiem” uz rokām

  Ja uz rokām parādās nelīdzenumi, kas izskatās pēc maziem “ziedkāpostiem”, nākas secināt, ka tās ir kārpas.Ja uz rokām parādās nelīdzenumi, kas...