Attīstības aģentūrā maina priekšsēdētāju

Vakar Vidzemes attīstības aģentūras dibinātāju sapulcē piedalījās Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols.

Vakar Vidzemes attīstības aģentūras dibinātāju sapulcē piedalījās Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols.
Sapulcē projektu vadītāji stāstīja par aktualitātēm un lēma par priekšsēdētāju maiņu.
Sapulces dalībniekus iepazīstināja ar pārrobežu sadarbības projektu ietekmes izvērtējuma metodoloģiju. Tā noderēs, lai vērtētu Eiropas Savienības finansēto projektu ietekmi uz reģionālo attīstību, kā arī secinātu, kurus projektus atbalstīt.
Dibinātāju sapulcē nolēma aģentūras valdes un dibinātāju sapulces priekšsēdētāja pienākumus nodot Valkas rajona padomes priekšsēdētājam Uldim Birkenšteinam, kas šos pienākumus pārņēma no Valmieras rajona padomes priekšsēdētāja Vitauta Staņas, kas tos pildīja sešus mēnešus. Priekšsēdētāju rotācija notiek kopš organizācijas izveides.
Aģentūras direktore Jolanta Vjakse informē, ka drīzumā gaidāma 2006.gada darba plāna izstrāde un budžeta apstiprināšana.

Citu datumu laikraksti