Atziņas par mūžizglītību

Mūžizglītība ir visas zināšanu apguves aktivitātes cilvēka mūžā ar mērķi pilnveidot zināšanas, prasmes, personīgo, pilsonisko, sociālo un darba perspektīvu kompetenci.

Mūžizglītība ir visas zināšanu apguves aktivitātes cilvēka mūžā ar mērķi pilnveidot zināšanas, prasmes, personīgo, pilsonisko, sociālo un darba perspektīvu kompetenci.
Mūžizglītība ir cilvēka mūža garumā ilgstošs izglītošanās process. Tā mērķis ir veidot sabiedrību, kura mācās un kurā katram tās loceklim ir nodrošinātas iespējas izglītoties visu mūžu, veicinot tādu zināšanu, prasmju un iemaņu ieguvi, kas ļautu cilvēkam pašrealizēties gan profesionālajā, gan sabiedriskajā dzīvē.
Eiropas Savienība mūžizglītību ir pasludinājusi par neatņemamu konkurētspējas un dinamiskāku zināšanu ekonomikas daļu. Mūžizglītība ir pamatelements Eiropas augstākās izglītības telpā. Nākotnes Eiropā, kas būs būvēta uz zināšanās balstītu sabiedrību un ekonomiku, mūžizglītības stratēģijas ir neieciešamas, lai stātos pretī konkurētspējas, moderno tehnoloģiju izmantošanas izaicinājumiem un lai veicinātu sociālo kohēziju, vienādas iespējas un dzīves kvalitāti.
Eiropas Savienībā ir izstrādāts speciāls dokuments "Mūžizglītības memorands", kurā izvirzīti seši stratēģiskie un svarīgākie mērķi, lai katrs cilvēks varētu iegūt izglītību pēc savas izvēles. Tie ir: garantēt pieeju pamatprasmju iegūšanai; palielināt investīcijas cilvēkresursos; izstrādāt jaunas mācīšanās un mācīšanas metodes; uzlabot neformālās izglītības vērtēšanu un atzīšanu; nodrošināt pieeju informācijai par izglītības iespējām; nodrošināt izglītības ieguvi tuvāk dzīvesvietai.
Mūžizglītība Latvijā kļūst arvien populārāka, jo studēt augstskolā, apmeklēt dažādus kursus vai citādi izglītoties izvēlas ne tikai jaunieši, bet arī pieaugušie, tādējādi paaugstinot savu profesionālo un personisko izaugsmi.

Citu datumu laikraksti

 • Aicina Igaunijas Rūķu zeme

  Igaunijā, Monistes Rūķu zemē, sāk darboties rūķi. Šoziem notiek aktīva gatavošanās Rūķu olimpiskajām spēlēm, kas notiks decembrī. Alūksniešiem šogad...

 • Aicina iesaistīties konkursā

  Strauji tuvojas 20. novembris, kad beidzas pretendentu pieteikšana Kultūras ministrijas (KM) un interneta portāla “www.notikumi.lv” izsludinātajam...

 • Turpinās tūrisma konkurss

  Turpinot tūrisma konkursu skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”, šodien laikrakstā publicējam atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem,...

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...