Audzēkņi izstrādā sistēmu

Veclaicenes pamatskolas dome pieņēmusi audzēkņu izstrādāto pašvērtējuma punktu sistēmu.

Veclaicenes pamatskolas dome pieņēmusi audzēkņu izstrādāto pašvērtējuma punktu sistēmu. Tās mērķis ir aktivizēt skolēnus un iesaistīt audzināšanas darbā.
"Vērtējuma kritēriji ir norādīti skolas domes informatīvajā stendā. Katrs audzēknis pats aizpilda tabulu, dod novērtējumu ne tikai savam mācību darbam stundās, bet arī stundu apmeklējumam, uzvedībai starpbrīžos un ārpusskolas pasākumos," laikrakstam stāsta direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Paegle.
"Mūsu skolā šis ir jaunums. Pedagoģiskās padomes sēdē spriedīsim, vai tas dod rezultātus," ziņo S. Paegle.

Citu datumu laikraksti

 • Afiša

  1.martā pulksten 22.50 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" jautrās dejas spēlēs DJ Agris.1.martā pulksten 22.50 Alūksnē atpūtas klubā "Jolanta" jautrās...

 • Veiksmīgs dizains ir kapitāls

  Dizains – priekšmetu un vides mākslinieciska projektēšana ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa.Dizains – priekšmetu un vides mākslinieciska...

 • Muzejā cienā ar bišu maizi

  Jaunlaicenes pagasta "Ozoliņu" mājas ārsienas izskatās kā bišu šūnas.Jaunlaicenes pagasta "Ozoliņu" mājas ārsienas izskatās kā bišu šūnas. Tai blakus...

 • Nekur nav tik labi kā Jaunlaicenē

  Vēlas saglabāt pagastu Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājai Rasmai Muceniecei martā aprites 20 darba gadi šajā amatā.Vēlas saglabāt...

 • Strūklaku atjaunos par ziedojumiem

  Trešās labdarības akcijas "Strūklaka Alūksnes pils parkam" noslēguma balle pulcēja šī pasākuma organizatorus, rīkotājus un ziedotājus.Trešās...

 • Mājas remontam ir dažādi varianti

  Remonts - tās ir jaunas iespējas, kuras vērts laikus apdomāt un plānot, izsverot, vai tā būs tikai vienas sienas netradicionāla nokrāsošana vai...