Augkopības subsīdijām paredz 212 000 latu

Šogad valsts subsīdijas augkopībā nav paredzētas par graudaugu sējumiem, cietes kartupeļiem un lauksaimnieciskās ražošanas modernizāciju.

Šogad valsts subsīdijas augkopībā nav paredzētas par graudaugu sējumiem, cietes kartupeļiem un lauksaimnieciskās ražošanas modernizāciju.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad pretendentam nav vajadzīga Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodokļu parādiem, izņemot kredītprocentus un subsīdijas mācību prakšu saimniecībām.
Maksās par sējplatību
Šīs subsīdijas varēs saņemt par platībām, kas apstādītas šogad. Valsts atbalsts piešķirts par kartupeļu, atklātā lauka dārzeņu un ražojošu zemeņu platībām šādos apjomos: par kartupeļiem - 60 latus par hektāru, par atklāta lauka dārzeņiem - 50 latus par hektāru, par ražojošām zemenēm - 50 latus par hektāru. Noteikums, ka kartupeļu un lauka dārzeņu platībai jābūt vismaz trīs hektāriem, bet zemenes jāaudzē hektāra platībā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 1.aprīlis. "Lai saņemtu subsīdijas, jābūt vismaz pirmā līmeņa lauksaimnieka izglītībai, stādāmajam materiālam jābūt sertificētam, vajadzīga atskaite par iepriekšējā gada produkcijas realizāciju. Valsts augu aizsardzības dienestā jābūt datiem par platību apsekojumu," stāsta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Alūksnes sektora speciāliste Inta Keiša.
Precīzs pārskats, kurā norādītas faktiski apstrādātās platības, kā arī lauku izvietojuma shēma, lauksaimniecības pārvaldē iesniedzama līdz 1.jūlijam. Ja faktiskā platība ir lielāka par pieteikto, subsīdijas papildus neizmaksā.
Par siltumnīcām un stādījumiem
Ja siltumnīcu platība nav mazāka par 0, 5 hektāriem, tad īpašnieks var pretendēt uz subsīdijām. To apmērs vienam pretendentam ir atkarīgs no siltumnīcu platības izmantošanas paredzamā ilguma. Audzēšanas uzsākšanai līdz 1.martam par kvadrātmetru siltumnīcas platības piešķirs 0,4 4 latus, līdz 15.aprīlim - 0,22 latus par kvadrātmetru. Iesniegums jāiesniedz līdz 1.martam. Ja audzēšanas laikā ir izmaiņas, tad par tām pretendents informē lauksaimniecības pārvaldi, izdarot precizējumu pieteikumā.
Produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai subsīdijas maksās tikai juridiskām personām, ja viena kultūraugu intensīva tipa stādījumu platība augļu un ogu ieguvē nav mazāka par hektāru, ja dzērveņu, krūmmelleņu, ērkšķogu un plūškoka stādījumi nav mazāki par 0,3 hektāriem, plūmju un bumbieru platība nav mazāka par pushektāru. Piemēram, par ābeļu stādījumiem varēs saņemt no 400 līdz 600 latiem, par bumbierēm - 500 latus par hektāru, plūmēm - 400 latus, ķiršiem un avenēm - 600 latus par hektāru. Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 1.aprīlis.
Pagaidu valsts atbalsta maksājumi paredzēti arī zālāju sēklkopībai. Šķirnes sēklu audzētājs var pretendēt uz subsīdijām, ja pirmajā pusgadā ir realizētas sertificētas sēklas. Sēklu sertifikāta kopija, preču pavadzīmju - rēķinu kopijas vai fiziskām personām - Valsts ieņēmumu dienesta reģistrētās stingrās uzskaites kvītis par pašaudzētām un realizētām šķirnes sēklām kopā ar pieteikumu pārvaldē jāiesniedz līdz 15.jūnijam.
Daļēji dzēsīs kredītprocentus
Minētajā sadaļā subsīdijas izmaksās par 2003.gadā faktiski samaksāto kredīta procentu likmju daļēju dzēšanu piecu procentu apmērā, bet ne vairāk kā kredītprocentu likme.
Līdz 1.martam pārvaldē jāiesniedz pieteikums, Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka nav nodokļu parādu, kredītlīguma kopija, kredītlīdzekļu izlietojumu apliecinošo dokumentu kopijas, kredītiestādes izziņa par 2003. gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem, īpašuma tiesības paliecinošo dokumentu kopija, kā arī vaislas teļu un govju šķirnes sertifikāta kopija.

Citu datumu laikraksti

 • Novadu veidošanā prasa patstāvību un finansējumu

  Latvijas pagastu vadītāju sapulcē Jaunpiebalgā Alūksnes rajonu pārstāvēja 12 pašvaldību vadītāji, tātad vairāk nekā līdz šim līdzīgos...

 • Būs nozīmīgi sporta pasākumi

  Alūksnes “Mežinieku” sporta bāzē pēc Nacionālo bruņoto spēku gadskārtējā čempionāta notiks akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes...

 • Pamatskola saņem dāvanu no bankas

  Bejas pamatskola pagājušajā nedēļā saņēma vairākas vērtīgas dāvanas - mikroautobusu “Hyundai Starex”, 20 hektāru lielu zemes gabalu un apmaksātu...

 • Tiekas pirmajā kopmēģinājumā

  Šodien, 14.februārī, Alūksnes rajona jauktajiem koriem ir pirmais kopmēģinājums. To vada virsdiriģents Edgars Račevskis.Šodien, 14.februārī, Alūksnes...

 • Dejotāji gūst augstāko novērtējumu

  Alūksnes un Apes sporta dejotāji parādīja ļoti labu sniegumu sporta - sarīkojuma deju skatē - konkursā Smiltenē, kas risinājās 8.februārī.Alūksnes un...

 • Nevar noskaidrot tilta demolētājus

  Ir pagājis mēnesis, kopš izdemolēja Alūksnes Pilssalas tilta margas, bet vainīgās personas policija vēl joprojām nav noskaidrojusi.Ir pagājis...

 • Ziema turpina valdīt

  Februāra 2.dekāde (no 11. līdz 20. februārim) sola daudz aukstu un sniegotu dienu. Par to laikrakstu informē Latvijas hidrometeoroloģijas aģentūras...

 • Mežu “veselība” uzlabojas

  Valsts meža dienesta novērojumi liecina, ka desmit gadu laikā kokaudzes kļuvušas veselīgākas. Tomēr pagājušā gada rezultātos minēts, ka parauglaukumi...

 • Ar kiberpilsētas projektu iepazīstina uzņēmējus

  Alūksnē bija ieradušies pārstāvji no Vidzemes augstskolas, reģiona Profesionālās izglītības centra un Pasaules brīvo latviešu apvienības, lai kopīgi...