Bāriņtiesas vairāk sadarbosies ar psihologiem

Alūksnes rajona bāriņtiesas un pagasttiesas ir saņēmušas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas izstrādātos ieteikumus, kuru mērķis ir veicināt šo institūciju un psihologu produktīvu sadarbību klientu interesēs.

Alūksnes rajona bāriņtiesas un pagasttiesas ir saņēmušas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas izstrādātos ieteikumus, kuru mērķis ir veicināt šo institūciju un psihologu produktīvu sadarbību klientu interesēs.
Bāriņtiesa atsevišķu cilvēku vai ģimeni var nosūtīt pie psihologa gadījumos, kad nepieciešama psiholoģiskā izpēte vai psiholoģiskā konsultēšana. Psiholoģiskās izpētes mērķi var būt dažādi, piemēram, psihologs veic audžuģimenes, atbalsta ģimenes un aizbildņa psiholoģisko izpēti, novērtējot garīgo veselību un minētās funkcijas veikšanas motivāciju. Tāpat psihologa atzinums būtu nepieciešams pie laulības šķiršanas, bērnu un vecāku domstarpību gadījumos, kā arī, lai izvērtētu klienta kognitīvo spēju atbilstību kādai noteiktai mācību programmai.
Psiholoģiskās izpētes gaitā psihologs izvērtē klienta psihoemocionālo stāvokli vai ģimenes savstarpējās attiecības un sniedz pamatotus ieteikumus, taču viņš nepieņem lēmumu par adopcijas pieļaušanu vai nepieļaušanu. Savukārt psiholoģiskās konsultēšanas mērķis ir veicināt personības izaugsmi un optimizēt attiecības ģimenē. Pēc bāriņtiesas (pagasttiesas) pieprasījuma var tikt sniegta konsultāciju atskaite, atbildot tikai uz konkrētiem jautājumiem un ievērojot konfidencialitātes principu.
Lai nosūtītu klientu pie psihologa, ir nepieciešams konkrētās organizācijas rakstisks pieprasījums. Psihologs atzinumu raksta tikai pēc bāriņtiesas pieprasījuma un savstarpējas vienošanās. Savu zinātnisko un profesionālo darbu viņš veic saskaņā ar psihologa Ētikas kodeksu, kas nosaka, ka klienta sadarbība ar psihologu ir brīvprātīga, darbam ar nepilngadīgajiem ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu piekrišana, citiem psihologiem un speciālistiem nepieciešamā informācija tiek sniegta tikai ar paša klienta, vecāku vai aizbildņu atļauju, konfidenciāla informācija par klientu var tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar tām personām, kas tieši piedalās klienta problēmas risināšanā.

Citu datumu laikraksti

 • Ģimenes autobuss brauc kalnup

  Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

 • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

  Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

 • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

  Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...

 • Bataljona karavīri svin Jāņus

  22.jūnijā Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā notika obligātā militārā dienesta karavīru pašdarbības skate “Jāņu svinēšana”. Skatē piedalījās četras...

 • Aizliedz cigarešu reklāmu presē

  Ar 31.jūliju būs aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos izdevumos, bet no nākamā gada 1.janvāra - kinoteātros.Ar 31.jūliju būs...

 • Domes deputāti atskatās uz 100 dienās paveikto

  Ap Jāņiem apritēja 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes pilsētas dome, tādēļ tika rīkota preses konference vietējo laikrakstu pārstāvjiem,...