Beidzas sabiedriskā apspriešana

Ir beigusies Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu projekta otrās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas risinājās no 17.septembra līdz 26.oktobrim.

Ir beigusies Alūksnes pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu projekta otrās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas risinājās no 17.septembra līdz 26.oktobrim.
"Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītājs Edvīns Fricis Svars informē, ka projekta otrās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā nav saņemti priekšlikumi un ierosinājumi. Viņš uzskata, ka veiktās izmaiņas Alūksnes pilsētas teritoriālajā plānojumā pēc projekta pirmās redakcijas apspriešanas ir apmierinājušas iedzīvotājus. 1.novembrī notiks darba grupas sēde, kurā tiks lemts par plānojuma tālāko virzību," stāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Everita Vimba.

Citu datumu laikraksti

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...