Beigusies akcija “Vietvārdu talka”

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vietvārdu dienā, 20.oktobrī, noticis akcijas “Vietvārdu talka” noslēguma pasākums, ko vadīja mūziķis Kārlis Kazāks. Tajā sumināja čaklākos talciniekus, nosauca vietvārdiem bagātākos novadus valstī. Starp labākajiem un čaklākajiem jeb krāšņākajiem novadiem ir arī Alūksnes novads, pateicoties Annas pagasta bibliotekārei Inai Balaņukai un Strautiņu pamatskolas latviešu valodas skolotājai Santai Masingai.
Viņas piedalījās talkā un reģistrēja vietu nosaukumus tautas vietvārdu datubāzē. Akcijā tika aicināti piedalīties dažādu iestāžu pārstāvji, piemēram skolu, bibliotēku, muzeju, tūrisma informācijas centru, nevalstisko organizāciju darbinieki un citi interesenti. 

Betlēme, Cūku purvs un Raganu grava
I.Balaņuka bija otrā veiksmīgākā talkas dalībniece, jo bija iesūtījusi apmēram 200 vietvārdus. S.Masingas veikums ir jūnijā iegūtais tituls “Krāšņākā vietvārdu talkas vieta - Alūksnes novads”. Talkas dalībnieces pateicas Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Aivaram Fominam par līdzdalību pasākumā un atbalstu. “Man bija lepnums par to, ka mūsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A.Fomins atrada laiku būt klāt, jo citu pašvaldību pārstāvju nebija,” uzsver S.Masinga. Viņa stāsta par pieredzi skolotājas darbā Strautiņu pamatskolā, kam arī ir saistība ar vietu nosaukumu apkopošanu, iesaistot skolēnus. “Skolā mums vietvārdu aktivitātes bija plašākas – izveidojām Strautiņu skolēnu mājvārdu ielu, bet vecāko klašu skolēni bija pierakstījuši dažus interesantus ģeogrāfisko veidojumu nosaukumus. Vitas Vanagas (Zeltiņi), Riharda Skangaļa (Alsviķi, Rezaka) un Egona Ļuļa (Karva) vietvārdus piereģistrējot, sanāca tā, ka jūnijā citi neko nebija iesūtījuši - mēs uzvarējām. Pašai interesanti šķita vietvārdi Betlēme jeb Jaunbalti Zeltiņos, Cūku purvs Alsviķu pagastā un Raganu grava,” stāsta S.Masinga.

Tapusi digitāla datubāze
Apkopoto informāciju un statistiku par “Vietvārdu talkā” paveikto sniedza Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktores vietniece Sanda Rapa. “Talcinieku savāktie 4397 vietvārdi ir izcils rezultāts, jo šis skaits atbilst diviem ražīgiem pagasta pētnieka mūžiem jeb desmit vietvārdu vākšanas ekspedīcijām. Starp tiem ir arī āru vārdi (lauku, pļavu, mežu, strautu, pat bedru un akmeņu nosaukumi), kas līdz šim nav reģistrēti un kuru mūžs parasti ilgst vien aptuveni piecdesmit gadu,” atzina S.Rapa.
Vietvārdu īpašo nozīmi uzsvēra kartogrāfijas speciālisti. Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagājuši jau simts gadi, bet pēdējās desmitgadēs vākšana bija pierimusi. “Bez stāsta nerodas piederības izjūta. Vietvārdu datubāze dzīvos tad, ja būs cilvēki, kas mēģinās atrast stāstu, veidojot piederības izjūtu vietai, kur dzīvo. Tautas vietvārdu digitālā datubāze “www.vietvardi.lv” paliek atvērta ikvienam, kurš vēlas atstāt savu ieguldījumu, iekļaujot tajā arī savas apkaimes mazos vietvārdus,” pasākumā atzina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.
Jana Baltaisbrence

Citu datumu laikraksti