Bejā strādā četri jauni skolotāji

Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā 2004./2005.mācību gadā darbu uzsākuši četri jauni pedagogi.

Jaunalūksnes pagasta Bejas pamatskolā 2004./2005.mācību gadā darbu uzsākuši četri jauni pedagogi.
"Šogad pie mums darbu sāka jauna, enerģiska matemātikas skolotāja Kristīne Kokareviča, kas darbu apvienos ar studijām augstskolā. Viņa pasniegs matemātiku 5., 6., 8. un 9.klasei un būs 9.klases audzinātāja. Alūksnes mākslas skolas pedagoģe Daina Rudzīte 5. līdz 9.klases bērniem mācīs vizuālo mākslu Gintara Čerbikova vietā. Viņa vadīs arī zīmēšanas pulciņu 5. līdz 9.klases skolēniem. Līdz šim skolā tāda nebija," stāsta Bejas pamatskolas direktores vietniece mācību darbā Ineta Pūpola.
Savukārt Oksana Meško, kas strādā arī Ilzenes pamatskolā, Bejas pamatskolā mācīs angļu valodu 5., 6., 7. un 8.klasei. "Skolā strādās arī jauna 1. līdz 9.klases mūzikas skolotāja Arnita Deigele. Viņa vadīs ansambli un kori sākumskolas vecuma bērniem, bet pamatskolas meitenēm - ansambli. A.Deigele būs arī 6.klases audzinātāja," saka I.Pūpola.
5. līdz 9.klases skolēni šogad varēs apmeklēt korespondentu pulciņu, ko vadīs skolotāja Anita Zara. "Korespondentu pulciņa dalībnieki veidos skolas avīzi. Ir iecere, ka izdosim atsevišķu avīzi arī vecākiem par aktualitātēm skolā," saka I.Pūpola.

Citu datumu laikraksti

 • Viena taisnība visiem?

  Tāpat kā dabā, arī sabiedrībā iezīmējas rudens laiks. Latvijas politikā padziļinājusies plaisa starp valdību un sabiedrību. Šķiet, ka iedzīvotāji...

 • Divas skolas saņems uzņēmēju dāvinātos datorus

  Sikšņu un Bejas pamatskolā divu mēnešu laikā nogādās uzņēmēju ziedotos datorus. Tajās situācija datortehnoloģiju sagādē atzīta par īpaši kritisku,...

 • Piedāvā grāmatas un mācību materiālus

  Alūksnes rajona Izglītības pārvalde saņēmusi grāmatas un materiālus, kas atvieglos skolotāju un skolēnu mācību darbu.Alūksnes rajona Izglītības...

 • Speciālists informē

  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, suņa apmācībai un mājas (istabas)...

 • Ziemeļu vējā bites nemedo

  Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām piepildīts vīna trauks. Pilna ar gaišām domām. Ar dvēselē uzplaucētu saules dārzu.Viņa ir kā dzirkstošs, līdz malām...

 • Fotoservisa centrs svin desmit gadu jubileju

  Alūksnieša Jāņa Podnieka “Fotoservisa centrs” ceturtdien svinēja 10 gadu jubileju. Svētku dienā Fotoservisa centra darbinieki mielojās ar īpašu...