Bērniem nosaka jaunus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus

Likums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem paredz, ka tos var piemērot gadījumos, ja izdarīts pārkāpums vai nodarījums, par kuru likumā paredzēta kriminālā vai administratīvā atbildība.

Likums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem paredz, ka tos var piemērot gadījumos, ja izdarīts pārkāpums vai nodarījums, par kuru likumā paredzēta kriminālā vai administratīvā atbildība. Tos piemēro bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem.
"Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz, ka ar šā gada 1.janvāri par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, par ko pienākas administratīva atbildība, lems pašvaldību administratīvās komisijas, līdz ar to pašvaldībām būs lielāka atbildība," laikrakstam stāsta Alūksnes rajona policijas pārvaldes nepilngadīgo lietu inspekcijas galvenā speciāliste Līga Medne.
Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot bērniem, kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu un kurus tiesa atbrīvojusi no piespriestā soda; kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu un kurus tiesa notiesājusi nosacīti. Bērniem var piemērot šādus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus: izteikt brīdinājumu, uzlikt par pienākumu atvainoties cietušajām personām, ja tās piekrīt tikties ar vainīgo. "Lai gan likumā tas nebija noteikts, praksē centāmies panākt, lai vainīgais personīgi atvainojas cietušajam," apgalvo L.Medne.
Bērnus var nodot arī galvojumā vecākiem vai aizbildņiem, kā arī citām personām, iestādēm vai organizācijām. L.Medne apstiprina, ka tas esot vispopulārākais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis (bērnus nodot galvojumā vecākiem), ja pārkāpums izdarīts pirmo reizi. "Bieži vien zinām, ka vecākiem vajadzīga palīdzība un ka viņi neko nespēs izdarīt, lai uzlabotu bērna uzvedību. Varbūt tagad pašvaldības vairāk strādās ar bērniem un līdz ar to ar viņu ģimeni," apgalvo speciāliste. Bērnam, kurš sasniedzis 15 gadus un kuram ir ienākumi, var uzlikt par pienākumu atlīdzināt nodarīto zaudējumu. "Arī šis likuma punkts darbojas, jo vainīgos mudinām atlīdzināt materiālos zaudējumus," uzsver L.Medne.
Jauninājums ir tas, ka turpmāk varēs noteikt uzvedības ierobežojumus un uzlikt par pienākumu veikt sabiedrisko darbu. "Piemērojot piespiedu audzinoša rakstura līdzekli - uzvedības ierobežojuma noteikšanu, bērnam uzliek par pienākumu veikt noteiktas darbības vai atturēties no noteiktu darbību veikšanas. Uzvedības ierobežojumus var noteikt uz laiku no 30 dienām līdz 12 mēnešiem," skaidro L.Medne.
Paredzēts, ka sabiedrisko darbu var uzlikt veikt uz laiku no 10 līdz 40 stundām. Tas paredzēts bez atlīdzības un to nosaka pašvaldība no mācībām brīvajā laikā. Patlaban Alūksnes rajonā viens nepilngadīgais, kurš ir tiesāts, veic sabiedrisko darbu - noteiktās 100 stundas.
Bērnam var noteikt šādus uzvedības ierobežojumus (vienlaikus tie var būt vairāki) - aizliegt apmeklēt noteiktas sabiedriskās vietas, satikties ar noteiktām personām, noteiktā diennakts laikā viņam jāatrodas dzīvesvietā, periodiski vienu līdz četras reizes mēnesī jāierodas uz reģistrāciju pagasttiesā vai bāriņtiesā, jāpiedalās sociālās korekcijas vai sociālās palīdzības programmā, viņam jāapmeklē izglītības iestāde vai jāturpina darbs un citus.
"Alūksnes rajonā ir bērni ar piecu, sešu klašu izglītību, kas trīs, četrus gadus nekur nemācās. Diemžēl nav nevienas institūcijas, kas viņus piespiestu iegūt pamatizglītību. Šobrīd uzskaitē ir trīs šādi bērni," apgalvo L.Medne.
Bērnus var ievietot sociālās korekcijas izglītības iestādē. Papildus minētajiem audzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem bērnam var uzlikt par pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkotisko un psihotropo vielu vai citādas atkarības. Piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, ņem vērā nodarījuma un pārkāpuma motīvus, raksturu un cēloņus, bērnu vecumu, dzīves apstākļus, līdzdalības pakāpi nodarījumā, kā arī uzvedību izglītības iestādē vai darbavietā un sadzīvē. L.Medne uzskata, ka pašvaldībām, sociālajiem darbiniekiem, policijai un citām institūcijām jāstrādā kopīgi, arī ar ģimenēm, lai samazinātos nepilngadīgo izdarīto pārkāpumu skaits.
Fakti:
Alūksnes rajonā piespiedu audzinoša rakstura līdzekļi 1999.gadā piemēroti četros gadījumos, 2000.gadā - nevienā, 2001.gadā - trīs (10 nepilngadīgie) , 2002.gadā - trīs (sešiem nepilngadīgajiem) un 2003.gadā - piecos gadījumos (desmit nepilngadīgie).
Alūksnes rajonā 2002.gadā atklāts 31 nepilngadīgo izdarītais noziegums, 2003.gadā - 75.

Citu datumu laikraksti

 • Mainīti naturalizācijas testa jautājumi

  No 5.janvāra tāpat kā līdz šim naturalizācijas pārbaužu testu veidošanai izmantos 100 jautājumus, bet desmit no tiem par Latvijas vēsturi un...

 • Lauku ceļi ir slideni

  Autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Iestājoties aukstam laikam, ir pasliktinājusies situācija uz lauku ceļiem.Autobraucējiem ir jābūt īpaši...

 • Paplašina datoru biznesu vairākos rajonos

  SIA “GBVJ”, kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un servisu, pagājušais gads bijis veiksmīgs.SIA "GBVJ", kas nodarbojas ar datoru tirdzniecību un...

 • Feldšerpunkts iegūst sertifikāciju

  Jau ceturto mēnesi Virešu feldšerpunkts darbojas kā sertificēta medicīnas iestāde. Sertifikāts iegūts uz pieciem gadiem.Jau ceturto mēnesi Virešu...

 • Izdos divu rajonu tūrisma bukletu

  Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste tūrisma darbā Kristīne Vimba vienojusies ar tūrisma darba organizatoru Daili Kadili Gulbenes rajonā, ka...

 • Par auto apzagšanu Valmierā aiztur alūksnieti

  Naktī uz 4.janvāri aizdomās par piecu automašīnu atlaušanu un apzagšanu Valmierā, Vītolu ielā, aizturēts kāds alūksnietis.Naktī uz 4.janvāri aizdomās...