Bezdarbniekiem reģistrējoties vairs nav jāuzrāda darba devēja izziņa

Kopš 2.jūlija bezdarbnieka statusa iegūšanai bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) nav jāuzrāda izziņa par darba attiecību izbeigšanu.

Kopš 2.jūlija bezdarbnieka statusa iegūšanai bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) nav jāuzrāda izziņa par darba attiecību izbeigšanu. Nepieciešamās ziņas NVA varēs iegūt no algas nodokļu grāmatiņas.
"Noteikumi par bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtību paredz, ka personai, reģistrējoties aģentūrā, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments," informē NVA Alūksnes filiāles vadītājas vietniece Inese Beķere.
Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu, kas stājās spēkā šogad, Latvijā personām ir pienākums saņemt divu s personu apliecinošus dokumentus - pasi un personas apliecību (personas apliecības pagaidām Latvijā vēl nav izdotas, bet tās ir vairumam Eiropas Savienības valstu pilsoņiem).
Jaunieši, sasniedzot 15 gadu vecumu, var iegūt bezdarbnieka statusu, uzrādot pasi, nevis dzimšanas apliecību. "Līdz šim jaunieši, reģistrējoties aģentūrā, varēja uzrādīt dzimšanas apliecību, bet turpmāk derēs tikai pase," uzsver I.Beķere.

Citu datumu laikraksti

  • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

    Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

  • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

    “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

  • Aicina pieteikties pagasta konkursā

    Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...