Bibliotēku iespējas palielinās

Vērtējot darbu Virešu, Gaujienas, Alsviķu pagasta un Apes pilsētas bibliotēkā, rajona bibliotēku darbinieces ar gandarījumu atzina, ka lasītāji šajās kultūras iestādēs iegriežas biežāk un lasa vairāk.

Vērtējot darbu Virešu, Gaujienas, Alsviķu pagasta un Apes pilsētas bibliotēkā, rajona bibliotēku darbinieces ar gandarījumu atzina, ka lasītāji šajās kultūras iestādēs iegriežas biežāk un lasa vairāk. Ir palielinājies arī finansējums, ko pašvaldības ik gadu piešķir grāmatu un periodikas iegādei.
"Katrs pašvaldības vadītājs jau vēlas, lai bibliotēka un kultūras nams ir mūsdienu prasībām atbilstošas iestādes, kas efektīvi pilda savas funkcijas. Taču ceļu, kā to sasniegt, jāmeklē katram iestādes vadītājam pašam, pagasta priekšsēdētājs gan to nedarīs," ir pārliecināta Virešu pagasta bibliotēkas vadītāja Ausma Agare un atzīst, ka lielisks finansējuma avots ir projekti. Bibliotēkā darbojas sabiedriskā organizācija "Fantāzija", kas izstrādājusi 15 projektus, no kuriem deviņi guvuši finansiālu atbalstu. Lasītāju interesi šī iestāde piesaista ar savu daudzfunkcionalitāti. Par projektu līdzekļiem iekārtota trenažieru zāle un datortelpa, bibliotēkas ēkā atrodas feldšera kabinets, te notiek arī izglītojoši pasākumi nelielām auditorijām.
Palielinājušās lauku bibliotēkas iespējas
"Strādāju bibliotēkā kopš 1972. gada. Šajā laikā būtiski palielinājušās lauku bibliotēku iespējas. Agrāk savus studentus brīdināju, lai nebrauc no Rīgas ārā, kamēr nav sameklējuši visu mācībām nepieciešamo literatūru, bet nu varu viņiem piedāvāt visu to pašu, ko piedāvā lielpilsētā," stāsta A. Agare un atzīst, ka tik straujas pārmaiņas izvirza jaunas prasības arī bibliotekāram. Viņam nu ir jāizstrādā projekti, jāpārzina svešvalodas, jāprot rīkoties ar datoru un izmantot internetu. Vērojot bibliotēku attīstības tendences, A.Agare domā, ka pavisam drīz pienāks brīdis, kad šajās kultūras iestādēs varēs strādāt tikai speciālisti ar augstāko izglītību.
Ļoti palīdz sadarbība
Šim viedoklim piekrīt Vita Alvatere, kas Gaujienas pagasta bibliotēku vada tikai divus mēnešus. Viņa atzīst, ka darbā ļoti palīdz sadarbība, kas pastāv starp pagasta kultūras iestādēm, ģimnāziju, bērnu mūzikas un mākslas skolu, speciālo internātskolu un bērnudārzu. "Šobrīd aktuāla problēma ir lasītavas izveide kopīgi ar skolas bibliotēku. Abas grāmatu krātuves atrodas savstarpēji saistītās telpās, taču katrai no tām ir savs fonds un lasītāju uzskaite. Ja meklētā izdevuma nav vienā bibliotēkā, lasītājs dodas uz citu," skaidro V. Alvatere.
Vide atbilst mūsdienu prasībām
Apes vidusskolas bibliotēka līdz ar pamatskolas klašu telpām un internātu izvietojusies skolas ēkas piebūvē, kas nodota ekspluatācijā tikai pirms gada. Te tiešām ir mūsdienu prasībām atbilstoša vide un nu tiek intensīvi domāts par fonda bagātināšanu. "Skaistās, ērtās telpās labprāt uzturas gan bērni, gan skolotāji. Skolēni te gatavojas referātiem un kontroldarbiem, bet skolotāji meklē papildlīdzekļus apgūstamās tēmas pilnīgākam izklāstam," iespaidos dalās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas direktore Mirdza Karro.
Apes pilsētas bibliotēka ir izvietota ēkas divos stāvos un apmeklētājiem atvērta arī sestdienās, tāpēc no šāgada janvāra tur strādā četras darbinieces: bibliotēkas vadītāja Mudīte Kaktiņa un bibliotekāres Silvija Andersone, Agrita Leite un Elita Solovjova. Ar pilsētas domes lēmumu lasītava tiek veidota kā informācijas centrs, kurā ir pieejami arī divi datori ar interneta pieslēgumu. "Lasītava jau pēc savas būtības ir informācijas centrs, jo te koncentrēti periodiskie izdevumi un uzziņu literatūra - enciklopēdijas, vārdnīcas, bukleti. Īpaši noslogota tā ir sestdienās, kad zinātniskos darbus izstrādā un internetā strādā studenti un skolēni," vērtē M.Kaktiņa un ar gandarījumu pauž, ka pilsētas dome pērn grāmatu iegādei atvēlējusi 1100 latus, bet šogad periodikas abonēšanai iedalīti 800 lati.
Pagastā darbojas divas bibliotēkas
Alsviķu pagastā darbojas divas bibliotēkas: Alsviķos un Strautiņos. "Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir dubultojies izsniegto grāmatu skaits un palielinājies bibliotēkas apmeklējums. Tātad cilvēki bibliotēkā iegriežas biežāk un lasa vairāk," secina 1. bibliotēkas, kas atrodas pagasta centrā Alsviķos, vadītāja Sarmīte Meļķe. Viņa uzskata, ka bibliotēkai liels atbalsts ir ārzemēs dzīvojošo novadnieku grāmatu sūtījumi. Šo literatūru īpaši iecienījuši vecākā gadagājuma lasītāji. Kolēģes viedokli atbalsta arī pagasta 2. bibliotēkas, kas atrodas Strautiņos, vadītāja Svetlana Vēvere. "Cilvēkiem bibliotēka ir nepieciešama. Un kā citādi, ja grāmatas ir dārgas un daudzi tās nevar nopirkt," atzīst viņa.

Citu datumu laikraksti

 • Premjera kandidāts ir, bet kārtības nav

  Pateicoties mūsu prezidentei Vairai Vīķei - Freibergai, šobrīd ir zināms potenciālā premjera Induļa Emša vārds. Jāpateicas Satversmei, kas prezidenta...

 • Iepazīsti Alūksnes rajonu!

  Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu!” 6.kārtas jautājumus, ko sagatavojis Jaunannas pagasta tūrisma informācijas punkts. “Konkursa...

 • Biatlona distancē uzvar alūksnietis

  Divas dienas Alūksnē “Mežinieku” sporta bāzē meža darbinieki sacentās meža biatlonā. No 86 dalībniekiem distanci pabeidza 81.Divas dienas Alūksnē...

 • Atbalsta ieceri rīkot operas mākslas pasākumus

  Alūksnes tautas nams nosūtījis vēstuli, lai atbalstītu projekta “Opera novados” izstrādātāju ieceri. To gatavo Latvijas Nacionālās operas soliste...

 • Noskaidros erudītāko skolu

  Strautiņu pamatskola rīt uzņems 22 komandas, kas sacentīsies par “Erudītākās skolas” nosaukumu. Pagājušajā gadā tās audzēkņu komanda bija uzvarētāja,...

 • Gaida jaunus pasūtījumus

  Pirms neilga laika Alūksnē darbu uzsāka IK “Poligrāfijas salons”, kas nākotnē pasūtītājus cer nodrošināt ar dažādu veidu iespieddarbiem.Pirms neilga...