Biedrības var iesniegt projektus līdzfinansējuma saņemšanai

Līdz 25. augustam biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas Alūksnes novada pašvaldībā var iesniegt savus sabiedriski nozīmīgos projektus, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu. Iesniegtos pieteikumus pašvaldība izskatīs septembrī.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”, pašvaldība var līdzfinansēt biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju sabiedriski nozīmīgas aktivitātes - sabiedriski nozīmīgu projektu realizēšanu Alūksnes novadā piecās jomās - izglītība, kultūra un māksla, sports, sociālā joma un veselība, kā arī vide.
Pretendēt uz līdzfinansējumu var organizācijas, kas reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju reģistrā, un kuru projekts tiks realizēts Alūksnes novadā. Pašvaldības līdzfinansējums vienam pretendentam gadījumā, ja projektam tiek piesaistīts Eiropas Savienības vai citu fondu un nodibinājumu finansējums, ir 10% no projekta kopējās tāmes, pārējiem projektiem – ne vairāk kā 50% no kopējās tāmes.
Līdzfinansējumu pašvaldība nepiešķirs projektiem, kas neatbilst saistošajos noteikumos paredzētajam mērķim: pretendentu uzturēšanas (darbības) izmaksu segšanai, nekustamā īpašuma iegādei, būvdarbiem, remontiem privātīpašumā (izņemot vides sakārtošanu objektiem, kuru īpašnieki nodrošina to publisku pieejamību), pabalstiem, dāvanām, balvām, ziediem vai citiem maksājumiem privātpersonām, aktivitātēm, kuru mērķis vai rezultāts ir gūt peļņu, politiskiem vai militāriem pasākumiem, mītiņiem, gājieniem, protesta akcijām, jau notikušu  projektu vai pasākumu apmaksai, projektiem, kuri jau tiek atbalstīti citā pašvaldības izsludinātā konkursā, projektiem, kuros nav paredzēts pašu ieguldījums vai cits piesaistīts finansējums, saviesīgiem pasākumiem, kā arī projektiem, kuru mērķis nav vērsts uz paliekošu rezultātu.
Pieteikuma dokumentus līdz 25. augustam var iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs – 25. augusts) Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.


Citu datumu laikraksti

 • Svinēsim svētkus kopā!

  Šonedēļ mūsu Alūksnes pilsētai svētki! Arī mēs, “Alūksnes Ziņas”, svinam svētkus līdz ar pilsētu, jo mūsu laikraksta interneta portālam...

 • Alūksnes pilsētu jātur stingrās rokās

  Alūksnes pilsētu ir vadījuši vairāki priekšsēdētāji. Šoreiz divi no viņiem izsakās par to, kas pilsētā paveikts viņu laikā, un kādu viņi saredz...

 • Mīlestība nebeidzas aiz sliekšņa

  Kapusvētki. Diena, kad satiekas dzīvie un ar ziediem rokās apciemo mūžībā aizgājušos. Brīdis, kad sirds atveras pagājībai un mīlestībai, arī uz...

 • Dārzs – sirdsmieram un priekam 7

  Dārzs – sirdsmieram un priekam

  Jaunalūksnes pagasta “Kolberģī 34” Sarmīte un Aivars Aizupieši saimnieko kopš 1987.gada. Tad arī iekopts piemājas dārzs un sāktas veidot krāšņās puķu...

 • Iemīlēties Alūksnē

  Alūksnes pilsēta atkal ir svētku gaidās – šovasar Pilsētas svētkus svinēsim no 4. līdz 7.augustam. Tie būs svētki alūksniešiem, pilsētas viesiem un...

 • Alūksnē - dziesmu spēle “Muļķe sirds”

  Alūksnē - dziesmu spēle “Muļķe sirds”

  “Muzikālais teātris 7” tradicionāli kuplinās Alūksnes Pilsētas svētku pasākumus – šoreiz 6.augustā pulksten 21.00 ar jauno brīvdabas izrādi - dziesmu...