Bīstamie atkritumi jānodod pārstrādei

Diemžēl vēl joprojām sadzīves tehnika, būvmateriāli, bīstamie atkritumi un citas “pazaudētās” sadzīves mantas Latvijā meklē savus īpašniekus mežos un ceļmalās. Šā aktuālā jautājuma sakarā “Alūksnes Ziņu” redakcijā ar palīgā saucienu vērsās lasītājs Igors Kols, kurš vēlējās noskaidrot, kur Alūksnē un Alūksnes novadā var nodot izlietotās dienasgaismas spuldzes un baterijas. Centāmies noskaidrot, kas ir bīstamie atkritumi un kur tie jānogādā, lai neradītu kaitējumu ne sev, ne dabai.

Kur likt bīstamos atkritumus?
“Līdz šim izdegušās dienasgaismas spuldzes vāca atbildīgā firma katrā novada centrā. Alūksnē tā atradās Peldu ielā. Devos uz turieni, lai nogādātu izdegušās dienasgaismas spuldzes, bet izrādās, ka tagad šī firma Latvijā darbību ir beigusi. Uzreiz radās jautājums, vai spuldzes vest uz mežu vai izsviest ezerā, kā to dara liela daļa sabiedrības. Varbūt krāt mājās zem gultas? Vides dienests ar kaut ko tamlīdzīgu nodarbojas? Jābūt rezerves variantam. Kur likt bīstamos atkritumus? Apmeklējot Vides dienestu Rīgā, tiku nosūtīts uz Madonu, kur esot kompetentāki cilvēki, kas spēja atbildēt uz maniem jautājumiem. Noskaidroju, ka izdegušās dienasgaismas spuldzes var nogādāt Tālavas ielā 3, Alūksnē. Paldies par informāciju, bet uzskatu, ka šādi jautājumi nav jārisina katram cilvēkam individuāli, bet gan par to jārūpējas tiem, kas saņem par to atalgojumu – Vides dienestam. Vajadzētu rīkot vairāk akciju un informēt sabiedrību par šādiem jautājumiem,” uzskata I.Kols.

Informē vietējās pašvaldības
Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vecākā inspektore Ilze Luika norāda, ka publiskajā telpā iedzīvotājiem ir informācija par atkritumu šķirošanu un nogādāšanu speciālos punktos, tomēr šajā jomā ir, kurp tiekties.
“Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts, ka vietējās pašvaldības organizē visu sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības sasitošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos plānus, tādējādi arī informējot savus iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu,” saka I.Luika.

Spuldzes – bīstamie atkritumi
Kā zināms, sadzīves atkritumos nedrīkst mest visa veida gāzizlādes spuldzes (energoefektīvās jeb ekonomiskās) spuldzes, dienasgaismas spuldzes, augstspiediena un zemspiediena spuldzes, jo tās ir uzskatāmas par videi bīstamiem atkritumiem. Tās jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem un jānogādā pārstrādei kādā no pieņemšanas punktiem visā Latvijā vai lielākajos sadzīves preču tirdzniecības veikalos, iegādājoties jaunu spuldzi un apmaiņā nododot veco. Pieņemšanas punktos jānogādā visa veida spuldzes, kurām ir atbilstošs marķējums ‒ energoefektīvās jeb ekonomiskās spuldzes, dienasgaismas spuldzes, augstspiediena un zemspiediena spuldzes. Iemesls, kāpēc izlietotās spuldzes apsaimnieko atsevišķi, ir tas, ka tās satur dzīvsudrabu. Citās jomās tā izmantošana ir aizliegta augstā toksiskuma dēļ. No spuldzēm dzīvsudrabu visvairāk satur vecākas dienasgaismas spuldzes – aptuveni 0,3 mg dzīvsudraba. Savukārt jaunās paaudzes energoekonomiskās spuldzes satur jau mazāk – ne vairāk par 0,2 mg dzīvsudraba vienā spuldzē. Lai arī viena spuldze satur maz dzīvsudraba, pie liela spuldžu skaita šis daudzums kļūst ievērojams. Piemēram, ja Latvijā gada laikā tiek savākts vidēji miljons šādu spuldžu, kopējais dzīvsudraba daudzums jau ir 20-30 kilogrami. Ņemot vērā tā toksiskumu, dabai var tikt nodarīts ievērojams kaitējums.

Kur nonāk savāktās
spuldzes?
Latvijā izlietoto spuldžu apsaimniekošanu nodrošina SIA “Ekogaisma”. Kompānija dibināta 2005.gada 14.novembrī. Tās dibinātāji ir lielie spuldžu ražotāji Eiropā, kuri ir Eiropas Spuldžu ražotāju federācijas biedri: “Philips”, “BLV”, “GE”, “Osram”. Savukārt “Ekogaismas” kolektīvās sistēmas dalībnieki ir spuldžu ražotāji un importētāji Latvijā. Izlietotās spuldzes pēc to savākšanas konteineros tiek transportētas uz pārstrādes vietu. Latvijā pārstrāde notiek Liepājā uzņēmumā “Lampu demerkurizācijas centrs”. Šis uzņēmums ir lielākā šāda profila rūpnīca Baltijā. Pārstrādes procesā radušos dzīvsudraba tvaikus savāc atsevišķi un noglabā atbilstoši vides prasībām. Pārstrādes rezultātā tiek iegūts arī stikls, metāls un plastmasa, kurus uzņēmums nodod tālāk otrreizējai izmantošanai.

Ir speciāli nodošanas punkti
Atkritumu apsaimniekošanas likumā ir noteikts, ka atkritumu savākšana, uzglabāšana, šķirošana, pārstrāde vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem. Latvijā ir izveidoti šķiroto atkritumu savākšanas punkti un laukumi, kuros iedzīvotāji var nodot mājsaimniecībās radušos bīstamos atkritumus. Šādi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi atrodas arī Alūksnes un Apes novados, kur iedzīvotājiem ir iespējams nodot ne tikai izlietotās spuldzes, bet arī baterijas un akumulatorus, elektriskās un elektroniskās iekārtas un citus sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu darbībai ir saņemtas atbilstošas Valsts vides dienesta izdotās atkritumu apsaimniekošanas atļaujas un atļaujas piesārņojošo darbību veikšanai.
I.Luika informē, ka Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem izlietotās spuldzes un citus mājsaimniecībās radītos bīstamos atkritumus ir iespējams nodot: SIA “ZAAO Systems” šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Tālavas ielā 3, Alūksnē; SIA “Nordic Recycling” EKO stacijā “Ezeriņi” Alsviķu pagastā; SIA “ZAAO” EKO laukumā “Druvas” Apē; SIA “Nordic Recycling” EKO stacijā “Darbnīcas” Gaujienas pagastā.
Šķiroto atkritumu savākšanas punktos un laukumos savāktie mājsaimniecību radītie bīstamie atkritumi tiek nodoti pārstrādei. Jāpiemin, ka vadošais nozares uzņēmums Latvijā, kas nodrošina pilnu bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas, apsaimniekošanas un pārstrādes servisu, ir akciju sabiedrība “BAO”. ◆


Kur likt izlietotās baterijas?
Latvijā bateriju nodošanas punkti atrodas visos “Rimi”, “SuperNetto”, “Narvesen”, “Elvi” veikalos, kā arī “Lukoil” degvielas uzpildes stacijās un “Latvenergo” apkalpošanas punktos. Alūksnē bateriju nodošanas punkti atrodas elektropreču veikalā “RD Electronic” Pils ielā 64, kioskā “Narvesen” Pils ielā 68, abos tirdzniecības veikalos “Maxima” - Pils ielā 9b un Latgales ielā 3b, veikalā “Valdis” Latgales ielā 3b, veikalā “Mego” Helēnas ielā 24. Atsevišķi bateriju savākšanas konteineri ir uzstādīti arī daudzās Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Alūksnē viena no iestādēm ir pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte”.
Der zināt, ka jebkura juridiska persona var noslēgt līgumu par bateriju savākšanas konteinera uzstādīšanu, tādējādi rūpējoties par tīru un sakārtotu vidi. Bateriju kastes iztukšošanu var pieteikt pa e-pastu “[email protected]”, “[email protected]” vai pa tālruni 67612259. Šo iespēju izmanto arī Ingrida Paudrupe, kura strādā Alūksnes kioskā “Narvesen”. Bateriju savākšanā AS “BAO” sadarbojas ar kurjerpastu “DPD Latvija”.


Kas ir bīstamie atkritumi?
Bīstamie atkritumi atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma definīcijai ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai un kas atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām. Atkritumu bīstamību nosaka atkritumu sastāvā esošo bīstamo vielu īpašības un to daudzums. Kā bīstami tiek klasificēti toksiski, viegli uzliesmojoši vai sprāgstoši, oksidējoši, kancerogēni, kodīgi, kā arī mutagēni vai infekciozi atkritumi. Bīstamie atkritumi negatīvi ietekmē cilvēku veselību vai vidi, ja tos nepareizi apsaimnieko – neatbilstoši uzglabā, pārstrādā vai noglabā. Tādēļ bīstamie atkritumi ir jāatdala no pārējiem, jo, nokļuvuši kopējā atkritumu plūsmā, var izraisīt nelaimes gadījumus (uzliesmojot, sprāgstot, izdalot toksiskas gāzes).
Bīstamajiem atkritumiem ir divi veidi – sadzīviskie un rūpnieciskie, kuros ietilpst: smērvielas un eļļas, eļļu filtri, svina akumulatori, medikamenti, baterijas, naftas produkti un minerāleļļas, dzīvsudraba luminiscences spuldzes, dzīvsudraba termometri, krāsu, laku, līmju atlikumi, koksnes aizsarglīdzekļi, organiskie šķīdinātāji, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu atkritumi, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļu atlikumi (skābes, sārmi), bīstamo ķīmisko vielu iepakojums.

Citu datumu laikraksti

 • Aicina izjust Ziemassvētkus

  Aicina izjust Ziemassvētkus

  Alūksnes Kultūras centrs Ziemassvētkos aicina uz brīnišķīgu koncertu “Kā man tevi sasildīt”, kas notiks 25.decembrī pulksten 17.00. Kopā ar...

 • Piparkūkas ar latviešu cimdu rakstiem 2

  Piparkūkas ar latviešu cimdu rakstiem

  (Turpinās no 1.lappuses)SIA “Valrito” pārstāve Baiba Gusta stāsta, ka piparkūku mīklas ir dažādas un galvenokārt atšķiras ar to, no kā veidojas...

 • Piparkūku receptes - dažādas, bet ne sarežģītas

  Piparkūku cepšana ne vienās vien mājās kļuvusi par veidu, kā pasteidzināt Ziemassvētku tuvošanos un radīt svētku noskaņu, tāpēc laiks atsvaidzināt...