Brīvajā laikā garlaicība nemāc

No Trapenes pagasta budžeta kultūras iestādēm atvēlētais finansējums šogad ir gandrīz 24 000 latu.

No Trapenes pagasta budžeta kultūras iestādēm atvēlētais finansējums šogad ir gandrīz 24 000 latu. Kārtējā izbraukuma seminārā ar rajona kultūras darbiniekiem tiekoties, pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Liberts norādīja, ka viena no prioritātēm ir nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ikvienam 924 pagasta iedzīvotājam.
Trapenes pagasta kultūras nama vadītāja Ilze Lipstoka vēsta, ka no pagasta budžeta kultūras nama vajadzībām iedalītos 16 435 latus izlietos zāles apkures krāšņu remontam, estrādes skatuves un soliņu atjaunošanai, kā arī Pašdarbnieku vakara, Līgosvētku, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas, Mazo dziesmu svētku un Sporta dienas organizēšanai.
I.Lipstoka atzīst, ka pamazām mainās pagasta iedzīvotāju intereses. Bērni, piemēram, vairs nevēlas dejot tautas dejas un šāda pašdarbības kolektīva kultūras namā turpmāk nebūs. Toties palielinās interese par līnijdejām un sešpadsmit pagasta dāmas labākajos gados šobrīd dejo retrodeju kolektīvā. Daudzsološa sadarbība veidojas ar Gulbenes rajona Tirzas tautas namu, ko vada Alda Alberte.
"Svarīgākais ir radīt interesi, pamodināt aktivitāti. Šajā ziņā liels paldies jāsaka Alūksnes rajona padomei, kas nereti pasākumiem izvēlas tieši Trapeni. Šāda uzticēšanās uzmundrina vietējos iedzīvotājus," uzskata I.Lipstoka.
"Nebaidīsimies rakstīt projektus! Tas ir lielisks veids kā piesaistīt līdzekļus pagastam nozīmīgu ieceru realizēšanai," mudina Trapenes pagasta bibliotēkas vadītāja Dzidra Zariņa. Viņa ar gandarījumu atceras, ka pērn novadniekam Ojāram Vācietim veltītajā projektā "Kur dzejnieks sācies" iegūti 1000 lati, kas deva iespēju izdot dzejniekam un Trapenes pagastam veltītu bukletu un noorganizēt dzejnieka jubilejas pasākumu. Šobrīd problēma, kas gaida risinājumu, ir sabiedriskā internetpieslēguma punkta izveide bibliotēkā.
"Trapenes pagastam ir bagāta vēsture. Tā centrs atrodas bijušajā Bormaņu muižā, kuras pirmais lēņa ņēmējs 1428.gadā pēc uzvārda bija Trapens. Lepojamies ar to, ka Trapenē dzimis, audzis un mācījies dzejnieks Ojārs Vācietis, kura darbi tulkoti 33 tautu valodās. Trapenes skolā mācījušies arī vēsturnieks Mārtiņš Apinis un gleznotājs Edvīns Andersons," stāsta Trapenes pagasta mueja vadītāja Vallija Šļukuma.
Viņa izrāda par vairāku projektu līdzekļiem izremontētās muzeja telpas, kurās pastāvīgi skatāma O.Vācietim un pagasta attīstībai veltīta ekspozīcija. Iecienīta ir vietējo rokdarbnieču un amatnieku darbu izstāde, ko atjauno reizi mēnesī. Šobrīd tiek strādāts pie rakstniekam un politiskajam darbiniekam Linardam Laicenam veltītas ekspozīcijas izveides.
Trapenes pamatskolas direktors Aivars Maltavnieks uzskata, ka sadarbība ar pagasta kultūras iestādēm veidojas veiksmīgi. Viena no skolas saimes iemīļotām pulcēšanās vietām ir skolas bibliotēka, ko vada Agita Pētersone. Mācību grāmatu iegādei no pagasta budžeta šogad iedalīti 300 lati, daiļliteratūrai un enciklopēdijām - 150 lati. Pagasts finansē arī vairāku mācībām nepieciešamu laikrakstu un žurnālu abonēšanu.
"Pateicoties pagasta vadības izpratnei un ar tās finansiālo atbalstu, skolā pastāvīgi kaut ko remontē. Rezultāti priecē, jo ēka arvien vairāk atbilst Eiropas Savienības prasībām," saka A.Maltavnieks. Pirms dažām dienām noslēdzies kārtējais projekts - skolas tualetēs nu ir arī siltais ūdens.

Citu datumu laikraksti

 • Sāpes nespēj izdzēst sievietes dzīvotspēju

  Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur sastapt Noru Arāju. Toties Ombas dzīvesvietu parādīs pat bērni.Zeltiņu pagastā ne katrs zina stāstīt, kur...

 • Deputāti paziņo par ienākumiem

  Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Grūbe ienākumu deklarācijā Valsts ieņēmumam dienestam norādījis, ka pērn domē nopelnījis algu...

 • Veic darījumus ar nekustamiem īpašumiem

  Alūksnē nesen sācis darbu SIA “Vidzemes īpašumi” birojs, kas veiks darījumus ar nekustamiem īpašumiem, sniegs juridiskus pakalpojumus un finanšu...

 • Pagasta tautas namam ir jauna vadītāja

  No aprīļa Ilzenes tautas namam ir jauna vadītāja - ilzeniete Linda Vērse. Viņa ir arī līnijdeju pasniedzēja.No aprīļa Ilzenes tautas namam ir jauna...

 • Apzinās piesārņotas vietas mežos

  Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība veltīta mežu atjaunošanai un jaunaudžu kopšanai.Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība...

 • Organizē profilaktisko reidu

  Alūksnes policija 7.aprīlī profilaktiskajā reidā pārbaudīja 30 automašīnas, informē Alūksnes kārtības policijas priekšnieks Zigurds...