Budžets raisa diskusijas

Pēc “Alūksnes Ziņu” raksta “Sporta skolas izmisuma solis” iepriekšējā numurā sabiedrībā raisās dažādas diskusijas un viedokļi ir dažādi. Daļu no laikraksta portālā “www.aluksniesiem.lv” paustajiem viedokļiem varat lasīt trešajā lappusē, bet šajā rakstā savu redzējumu par pašvaldības šāgada budžeta tapšanu pauž Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Izskan pārmetumi
Viņš neslēpj - par budžetu, kas vēl ir tapšanas stadijā, diskusijas ir lielas. “Izskan pārmetumi, ka pērn dome varēja piešķirt, bet šogad nevar, tomēr jāņem vērā, ka valstī par 50 eiro minimālā alga vien tika palielināta. Lai novadā nodrošinātu minimālās algas pieaugumu, vajag papildus 202 000 eiro. Savukārt domes vadībai un deputātiem algas būs pagājušā gada līmenī, jo samazinājām koeficientus ar decembra domes lēmumu, lai gan likums paredz, ka arī šīs algas šogad bija jāpalielina,” saka A.Dukulis.
Budžetu plānots apstiprināt 31.janvārī ārkārtas domes sēdē, jo uz 25.janvāra domes sēdi vēl nebūšot veikti visi aprēķini. “Jau tagad zināms, ka noteikti tiks paredzēti līdzekļi dažādu projektu īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldības līdzfinansējuma daļu. Piemēram, caur Satiksmes ministriju Alūksnes novadam ir piešķirti 930 000 eiro, kas jāapgūst 2018. un 2019.gada laikā Pleskavas ielas rekonstrukcijai. Šajā projektā pašvaldībai jānodrošina 25 procentu līdzfinansējums. Ja šogad caur ministriju piešķir 500 000 eiro, tad pašvaldībai jānodrošina 100 000 eiro. No 1.septembra pašvaldībai būs jānodrošina algu pieaugums bērnudārzu pedagogiem. Mainās arī elektrības cena – arī te vajadzēs vairāk līdzekļu,” stāsta A.Dukulis.

Neiztērē vecāku maksu
Novadā apkopota informācija par katras pašvaldības iestādes budžeta līdzekļu atlikumu uz šā gada sākumu. “Šos atlikumus neaiztiekam, lai uz gada sākumu iestādēm būtu nauda un lai gada beigās uzkrātais netiktu iztērēts nevajadzīgos pirkumos tikai tādēļ, ka gads beidzas un jāiztērē. Tiesa, šis ir pirmais gads, kad izglītības iestādēm no valsts mērķdotācijas, ja atlikums būs vairāk nekā viens procents, valsts šo finansējumu noņems. Paredzams, ka Alūksnes novadā diemžēl arī būs viena izglītības iestāde, kuru tas skars,” saka A.Dukulis.
“Šobrīd ir lietas, kas mani dikti neapmierina. Atsevišķām iestādēm ir ļoti interesanti līdzekļu atlikumu cipari uz šā gada janvāri. Mani interesē arī atlikumi, kas ir saistīti ar vecāku līdzfinansējuma maksu izglītības iestādēs. Piemēram, Alūksnes mākslas skolai uz šā gada sākumu 2792 eiro no vecāku maksātās naudas nav iztērēti. Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolai – 6900 eiro. Arī Alūksnes mūzikas skolai ir krietns vecāku maksājumu uzkrājums, kas nav iztērēts. Tāpēc liels bija pārsteigums, kad sporta skolas direktore kultūras, izglītības un sporta komitejā vērsās ar iesniegumu palielināt vecāku maksu. Kāda jēga palielināt vecāku maksu, ja gada beigās tā vēl ir pāri palikusi? Uzskatu – ja arī maina, tad ar 1.septembri, ne tagad,” pauž A.Dukulis.

Trūkstošo sedz pašvaldība
Viņš arī atgādina, ka valsts profesionālās ievirzes skolām pedagogu algām nepiešķir tik daudz finansējuma, cik pēc likuma pienākas, bet gan mazāk. Rezultātā šīm iestādēm trūkst finansējuma un tās vēršas pie dibinātāja – pašvaldības. “Piemēram, sporta skolai daļa, ko valsts nesamaksā, ir vairāk nekā 8000 eiro gadā, mūzikas skolai – vairāk nekā 17 000 eiro, mākslas skolai – 13 000 eiro, Jaunannas mākslas un mūzikas pamatskolai – 6600 eiro, kas kopā ir vairāk kā 40 000 eiro. Piekrītu, ja audzēkņu skaits sporta skolā palielinājies, tas jāņem vērā, bet arī jāizvērtē, uz kā rēķina audzēkņu skaits ir palielinājies. Noteikti vērtēsim, vai visi bērni, kuri septembrī pieteikušies, arī reāli apmeklē nodarbības. Ja tā nebūs – saruna būs skarba. Pašvaldības dibināto iestāžu vadītāji šobrīd nesaprot to, ka gadījumos, ja iestādi apmeklē vairāki bērni no ģimenes un piemēro atlaidi, tad trūkstošo finansējuma daļu sedz pašvaldība. Bet pasniedz to kā lielu iestādes sasniegumu! Ja jau var iedot atlaidi, tad kas tā par budžeta plānošanu? Tad varbūt visiem jāmaksā mazāk? Visu ir jāskata kontekstā, nevis atrauti,” domā A.Dukulis.

Pielīdzina cigarešu paciņas cenai
A.Dukulis norāda – budžeta jautājumus vēl skatīs un pārrunās Izglītības pārvalde, deputāti, ar iestāžu vadītājiem. “Vajag izstrādāt striktu nolikumu, lai šādas situācijas novērstu. Lai neiznāk tā, ka viens bērns apmeklē septiņas nodarbības un visām pašvaldība piešķir līdzmaksājumu. Alūksnes novada rekords vienam bērnam bija pat desmit nodarbību apmeklēšana vienlaikus. Pašvaldības uzdevums nav apmaksāt profesionālo izglītību – tas ir valsts pienākums. Tad varbūt turpmāk jānosaka, ka katrā profesionālajā izglītības iestādē pašvaldība katram bērnam piešķir līdzmaksājumu tikai vienai nodarbībai. Tāpat kā valsts. Bet tas neliedz bērnam apmeklēt vēl citas nodarbības - ja vecāki to vēlas un paši par to maksā. Jāuzsver arī, ka jau pērn pavasarī iestāžu vadītāji tika rosināti pārskatīt vecāku līdzfinansējuma apmēru. Uzskatu – nav pareizi, ka vecāku līdzmaksājums mēnesī ir tikai trīs eiro, ko var pielīdzināt cigarešu paciņas cenai,” spriež A.Dukulis.

Iesniegumu šobrīd noraida
Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesniegumu par vecāku maksas palielināšanu mācību gada vidū skatīja arī vakar domes finanšu komitejā. Pēc A.Dukuļa ierosinājuma deputāti to noraidīja. “Šis jautājums ir jutīgs. Ierosinu visām mācību iestādēm, kur ir maksas pakalpojumi, līdz maijam – jūnijam izstrādāt jaunu kārtību šo maksājumu apmēram un piemērošanai, ko jāizskata domes komitejās un līdz 1.jūlijam jāapstiprina domē. Spēkā tā stātos ar 1.septembri. Šobrīd uzkrāto vecāku maksājumu daļu var izlietot līdz maijam, bet pēc tam stāsies spēkā jauna kārtība un finansējuma apjoms būs pārskatīts,” pauda A.Dukulis. Finanšu komitejas deputāti ierosinājumu atbalstīja, līdz ar to šobrīd sporta skolā vecāku maksa par bērnu treniņiem paliek līdzšinējā. 
Komitejā arī izskanēja informācija par to, kādas tad ir faktiskās viena audzēkņa izmaksas jeb cik liels ir pašvaldības budžeta finansējums uz vienu audzēkni gadā. A.Dukulis norāda – mākslas skolā tie ir 430 eiro uz audzēkni, sporta skolā - 264 eiro, mūzikas skolā – 260 eiro, Jaunannas mūzikas un mākslas pamatskolā – 201 eiro, bērnu un jauniešu centrā – 110 eiro.

— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...