Būs inspicēšanas kampaņa būvniecības nozarē

Inspicēšanas kampaņas Latvijas būvuzņēmumos pirmais etaps notika no 6. līdz 19.jūnijam, bet otrais etaps būs no 26.septembra līdz 9.oktobrim.

Inspicēšanas kampaņas Latvijas būvuzņēmumos pirmais etaps notika no
6. līdz 19.jūnijam, bet otrais etaps būs no 26.septembra līdz 9.oktobrim. Šo kampaņu organizē Vecāko Darba Inspektoru komiteja sadarbībā ar Valsts darba inspekciju (VDI).
Otrais etaps ir pirmā etapa turpinājums, tāpēc VDI inspektori turpinās pārbaudīt būvobjektus, lai novērtētu darba vides iekšējo uzraudzību, darba drošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu būvobjektos, kā arī sniegtu papildu informāciju darba devējiem par darba vides uzlabošanas pasākumiem.
Pamatjautājumi, uz kuriem tiks vērsta uzmanība (tāpat kā pirmajā etapā), ir drošība saistībā ar darbiem augstumā, drošība attiecībā uz transporta līdzekļu izmantošanu, kā arī drošība attiecībā uz krītošiem priekšmetiem un smagumu celšanu, jo šie ir galvenie traumu un nelaimes gadījumu cēloņi, veicot būvdarbus.
Pirmā etapa laikā Latvijā tika pārbaudīti 130 būvlaukumi, tostarp Austrumvidzemes reģionālā Valsts darba inspekcija (uzraudzības zonā ietilpst Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas rajons) izvērtēja 15 būvlaukumus.
Būvniecības kampaņas pirmā etapa laikā inspektori izsnieguši 35 rakstiskus rīkojumus, divos gadījumos apturējuši darbus un trīs gadījumos piemērojuši naudas sodus.
Papildu informāciju var iegūt, zvanot Austrumvidzemes RVDI vecākajam valsts darba inspektoram A.Šmagrim (tālrunis 4471092) vai vēršoties Austrumvidzemes RVDI birojā Gulbenē, Ozolu ielā 1.

Citu datumu laikraksti

  • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

    Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

  • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

    Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

  • Jauna iespēja skolēniem

    Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...