Būs jāpļauj līdz ietves malai

Alūksnes novadā izdoti jauni teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi, kas nosaka kārtību, kā novada iedzīvotājiem kopjama teritorija, apstādījumi, uzturamas tajā esošās būves un cērtami koki ārpus meža.
Alūksnes novada būvvaldes vadītāja – arhitekte Līga Šķepaste norāda, ka būtiskas izmaiņas veiktas sadaļā par zemesgabalu un tiem piegulošo teritoriju kopšanu un uzturēšanu. Tagad noteikts, ka zāles nopļaušana un savākšana personām jāveic ne tikai savā pagalmā, bet arī piegulošajās teritorijās – īpašumam pieguloši publiskā lietošanā esoši zālieni jānopļauj līdz ietves tuvākajai malai vai līdz brauktuves tuvākajai malai. “Būtiski ir tas, ka tagad jāpļauj arī piegulošo teritoriju, bet ne tālāk kā 7 metri no zemesgabala robežas. Pēc ilgām diskusijām tika atstāts punkts no esošajiem noteikumiem, ka zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus,” saka L.Šķepaste.
Ēku un būvju uzturēšanas un kopšanas kārtībā būtisku izmaiņu nav, bet turpmāk būvvalde stingrāk kontrolēs ēku un būvju stāvokli un izskatu. “Ir jau pagājis laiks pēc ekonomiskās krīzes valstī, tādēļ iedzīvotājiem jāpievērš lielāka uzmanība tam, kādi izskatās viņu īpašumi. Novadā ir spēkā arī saistošie noteikumi par vidi degradējošiem objektiem – būvvalde pievērsīs lielāku uzmanību tam, vai šie noteikumi novadā tiek ievēroti, un pārkāpumu gadījumā piemērosim lielāku nekustamā īpašuma nodokli,” saka L.Šķepaste.
Noteikumi paredz, ka visā novada teritorijā aizliegts purināt drēbes vai citus priekšmetus pa logiem, no balkoniem un lodžijām; žāvēt veļu uz balkona vai lodžijas atklātās daļas; patvaļīgi novadīt neattīrītus sadzīves notekūdeņus virszemes notecēs un ūdenstilpēs. Savukārt, ja kāda persona vēlas savā īpašumā ārpus meža nocirst koku, ar iesniegumu jāvēršas Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu aizsardzības komisijā, kas to izskatīs un pieņems lēmumu par ārpus zemes augošo koku saglabāšanu, kopšanu vai ciršanu.
Jaunie noteikumi jau pagājušajā nedēļā ir stājušies spēkā. Kontrolēt to izpildi, fiksēt pārkāpumus, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus tiesīgas novada būvvaldes un pašvaldības policijas amatpersonas. Par noteikumu prasību neievērošanu naudas sods fiziskām personām var būt no 10 līdz 300 eiro, juridiskām – no 100 līdz 1000 eiro. ◆

Citu datumu laikraksti

 • Būs jauni noteikumi

  Būs jauni noteikumi  1

  Šobrīd top jauns nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā. Tajā paredzētas vairākas būtiskas izmaiņas, kas vērstas uz zivju resursu...

 • Mežā jācenšas saglabāt līdzsvaru

  Par šī gada dzīvnieku Latvijā ir izvēlēts pelēkais vilks. Sabiedrībā pret šo skaisto, spēcīgo un viltīgo plēsoņu ir pretrunīga attieksme, bet...

 • Afiša

  7.februārī ◆ 13.00 Alūksnes pilsētas tautas namā - „Valmieras Kinostudijas” izrāde bērniem „Madagaskara. Sākums!”.7.februārī ◆ 17.00 Annas kultūras...

 • Šogad var slidot arī uz ezera

  Šogad var slidot arī uz ezera

  Šogad aprit pieci gadi, kopš Alūksnē tika atjaunota hokeja spēlēšanas tradīcija, kas gadu gaitā bija apsīkusi. Iespējams, šis gads ieies vēsturē ar...

 • Pirmais maratons noskriets

  Dins Vecāns noskrējis pirmo no septiņiem maratoniem, kurus viņš iecerējis skriet dažādos kontinentos. Āfrikas valstī Marokā Marakešas maratonu viņš...

 • Aicina iedvesmot talantus

  Aicina iedvesmot talantus

  “Okartes Autosporta Akadēmija” katru gadu atbalsta jaunos autosporta talantus. Pērn pirmo reizi Latvijas autosporta vēsturē tika izsludināta “OKartes...

 • Uzticīgas “Alūksnes Ziņām” jau piecpadsmit gadus

  Uzticīgas “Alūksnes Ziņām” jau piecpadsmit gadus

  “Alūksnes Ziņu” abonēšanas akcijas “Abonē par latiem – saņem eiro” izlozē šonedēļ galveno balvu – 300 eiro – ieguva mālupiete Veronika Pakere....

 • Saglabā latviskumu

  Saglabā latviskumu

  Ziemeru pagasta folklorai ir senas tradīcijas, un jau 50 gadus Ziemeros pierakstītās dziesmas, dejas un rotaļas dzied, spēlē un dejo Ziemeru pagasta...

 • Viens : nulle – vietējo labā

  Viens : nulle – vietējo labā

  Leģendā pārvēršas stāsts par laikiem, kad pirmos Mār­upes gurķīšus varēja nobaudīt tikai februārī, bet tomātus – martā. Tagad veikala un tirgus...