Būs jauni kredīti

Vai Latvijas iedzīvotājs līdz brīdim, kad zemi varēs iegādāties ES iedzīvotāji, būs ekonomiski spējīgs iegādāties zemi pats?

Vai Latvijas iedzīvotājs līdz brīdim, kad zemi varēs iegādāties ES iedzīvotāji, būs ekonomiski spējīgs iegādāties zemi pats?
Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta zemes izmantošanas nodaļas vecākais referents Rihards Pauniņš informēja, ka ministrija ir izstrādājusi projektu "Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programma", kura mērķis ir sekmēt racionālu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu. Šo projektu Ministru kabinets vēl tikai apstiprinās. Iespējams, ka kredītus saskaņā ar šo programmu varēs saņemt jūlijā, taču pagaidām tās ir tikai prognozes.
Realizējot programmu, būtu iespējams palielināt lauksaimniecībā izmantojamās zemes neizmantoto platību apsaimniekošanu, kas garantētu ražošanas līdzekļa - zemes vērtības - palielināšanu. Lai pretendētu uz kredītu saņemšanu programmā, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: vismaz 60 % no kopējiem aizņēmēja ieņēmumiem ir primāro lauksaimniecības produktu ražošana (uzsākot vai paplašinot lauksaimniecisko ražošanu ņem vērā biznesa plānā paredzētos ienākumus); izņēmējs ir reģistrēts valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs; aizņēmējam nav nodokļu parādu; vismaz 51 % aizņēmēja pamatkapitāla pieder Latvijas Republikas pilsoņiem vai tās pastāvīgajiem iedzīvotājiem.
Programmā finansēta: lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām nepieciešamās zemes iegāde Latvijas Republikas teritorijā; lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām nepieciešamās zemes iegāde un uz tās atrodošos būvju iegāde (nelauksaimniecības nozīmes būvju kadastrālās vērtība nedrīkst pārsniegt 30 % no zemes kadastrālās vērtības).
Programmā nefinansē: mežu zemes iegādi; nelauksaimniecības nozīmes būvju iegādi, ja to kadastrālā vērtība pārsniedz 30 % no zemes kadastrālās vērtības.
Citi nosacījumi: pērkamās zemes daudzums pamatots ar lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām - vai nu aizņēmējs zemi ir vismaz trīs gadus nomājis un apstrādājis, vai arī zemes nepieciešamība aprakstīta uzņēmuma darbības pamatojumā; priekšroka aizdevumu saņemšanai aizņēmējiem, kas pērk zemi īpašuma konsolidācijai; programmā var finansēt prasībām atbilstošus zemes iegādes darījumus, kas ir veikti sākot ar 2002. gada 4.jūniju.
Lauksaimniecībai aktīvos reģionos gada nomas maksa par lauksaimniecības zemēm pašlaik vidēji ir līdz 5% apmērā no zemes tirgus vērtības. Nomas maksas apjoms atkarīgs no zemes kvalitātes un pieprasījuma attiecīgajā reģionā. Lai nepalielinātu lauksaimnieku izdevumus, izstrādājot zemes iegādes kreditēšanas programmu, būtu jānodrošina aizdevumus zemes iegādei saņemt ar tādiem nosacījumiem, lai zemes iegādei ņemtā kredīta gada maksājums nepārsniegtu zemes nomas maksas apjomu. Lai varētu nodrošināt šādu iespēju, programmā piedāvāto aizdevumu termiņam vajadzētu būt pat līdz 20 gadiem. Ja aizņēmējs vēlas un viņa maksātspēja atļauj, ir iespējams saņemt aizdevumu arī uz īsāku termiņu. Aizņēmējs visā aizdevuma darbības laikā, bet ne mazāk kā piecus gadus, iegādāto zemi izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Ja aizņēmējs šajā laikā neveic lauksaimniecisko ražošanu, viņam jāatmaksā saņemtā aizdevuma pamatsumma, kā arī valsts atbalsts. Programmā viens aizņēmējs vai savstarpēji saistīta aizņēmēju grupa var saņemt aizdevumus ne vairāk kā 250 hektāru iegādei.Maksimālā aizdevuma summa vienam aizņēmējam ir 40 000 latu. Aizdevumiem piemēro četru procentu likmi gadā.

Citu datumu laikraksti

 • Kalni - bauda dvēselei un miesai

  Ko latvietim izsaka tādas valsts nosaukums kā Slovākija? Tie, kas nav tur bijuši, visticamāk, Slovākiju jauks ar Slovēniju, jo vārdi ir ļoti...

 • Līnis murdā un šķīvī uz galda

  Kad dienas kļuvušas garākas un siltākas, gribas pēc iespējas vairāk laika pavadīt ārpus telpām un arī maltītes ieturēt brīvā dabā.Kad dienas kļuvušas...

 • Daži izteikumi no vēstures eksāmena

  1939. gada 23. augustā Sibīrija noslēdza neuzbrukšanas līgumu ar ANO.1939. gada 23. augustā Sibīrija noslēdza neuzbrukšanas līgumu ar ANO. 1939....

 • Upe

  - Tā nav lieta! - atrauc puisis, - Vai strādnieku nelīgsi?10. - Tā nav lieta! - atrauc puisis, - Vai strādnieku nelīgsi? - Kur man strādnieku līgt,...

 • Autoskolas ceļ nepamatotu paniku

  Izplatot informāciju par izmaiņām Satiksmes ministrijas noteikumos par braukšanas eksāmena pieņemšanas kārtību, presē izskanējusi autoskolu...

 • Policija saskaras ar grūtībām

  Saeima šodien lemj par Saeimas Juridiskās komisijas sagatavoto grozījumu administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu komisijām.Saeima šodien lemj par...

 • Upe

  Tirgus diena ataust saulaina, tās gaisma pamazām izdzenā Dārtas bēdas. Viņa gurdiem soļiem iet uz pilsētu, lai nolūkotu un pirktu zirgu.9. Tirgus...

 • Pededzes pagastā nav ārsta un aptiekas

  Pededzes pagasta iedzīvotājiem jau pāris gadus nav sava ģimenes ārsta.Pededzes pagasta iedzīvotājiem jau pāris gadus nav sava ģimenes ārsta. "Kādreiz...

 • Par spīti neveiksmēm turpina audzēt vēžus

  Mārkalnes pagasta "Robežnieki" ir viena no nedaudzām zemnieku saimniecībām Latvijā, kas audzē vēžu mazuļus.Mārkalnes pagasta "Robežnieki" ir viena no...