Būs lielāka atlīdzība par adopciju

Atlīdzība par adopciju turpmāk būs 1000 latu, savukārt atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi būs 35 lati mēnesī.

Atlīdzība par adopciju turpmāk būs 1000 latu, savukārt atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi būs 35 lati mēnesī.
To paredz šonedēļ Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi, kas nosaka atlīdzību par adopciju un bērna aprūpi, tās pārskatīšanas kārtību, kā arī atlīdzības piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību. Atlīdzību par adopciju un bērna kopšanu izmaksās vienam audžuvecākam. Atlīdzību par bērna kopšanu varēs saņemt, ja audžuvecāks būs nodarbināts ne vairāk kā 20 stundas nedēļā. Arī personai, par kuru līdz 2004.gada 31.decembrim pieņemts lēmums par adopcijas pabalsta piešķiršanu, atlīdzību pēc šā gada 1.janvāra izmaksās, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Bērnu un ģimenes lietu ministrijai būs jāpieņem desmit dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Savukārt atlīdzība jāizmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas. Plānots, ka atlīdzību par bērna kopšanu šogad saņems 80 bērnu adoptētāji, bet turpmākajos trīs gados adoptējamo bērnu skaits palielināsies par 20 bērniem katru gadu.

Citu datumu laikraksti