Būs mazāks atbalsts

Kopējais finansējums noteikts 32 060 415 lati.

Kopējais finansējums noteikts 32 060 415 lati
Lai gan kopējais valsts subsīdijās izmaksājamo līdzekļu apjoms nav mazāks kā pagājušajā gadā, salīdzinoši mazāk ir atbalsta programmu, kurās finansējumu var saņemt nelielas zemnieku saimniecības.
"Zemnieki var saņemt vien dažus atbalsta maksājumus. Turklāt šīs summas ir niecīgas, tāpēc veido ļoti mazu daļu no vairāk nekā 32 miljoniem latu. Visa pārējā nauda ir paredzēta lieliem projektiem, kooperatīvo sabiedrību atbalstam, kā arī ciltsdarba un tirgus pasākumu veicināšanai," norāda Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroja vadītāja Viola Kaparšmite.
Tas nozīmē, ka Alūksnes rajona mazajām zemnieku saimniecībām ir jādomā, kādu ceļu izvēlēties, lai izdzīvotu un attīstītos. Iespējams, ka ir laiks izveidot kooperatīvus, kuros apvienojas mazie lopkopības un lauksaimniecības produkcijas ražotāji. "Protams, ir jāveido kooperatīvi. Tikai nezinu, kad tas notiks. Ar bioloģiskajiem zemniekiem vairākkārt ir par to runāts, bet līdz šim nekas nav izdevies," saka V.Kaparšmite.
Lielākais atbalsts -
lopkopējiem
No kopējās valsts atbalsta summas lielākais atbalsts - 9 472 000 latu - paredzēts lopkopības attīstībai. Organizācijām, kuras uztur ciltsgrāmatas, līdz 1.martam jāiesniedz pieteikumi ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanā, ciltsdarbam zirgkopībā, aitkopībā un kazkopībā. Lai saņemtu atbalstu par ciltsdarbu liellopu gaļas ražošanā, jāpiesakās līdz 10.aprīlim. Savukārt atbalstam par ciltsdarbu cūkkopībā jāpiesakās līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam, zirgkopībā - līdz 5.jūlijam, aitkopībā - līdz 1.augustam, kazkopībā - līdz 1.septembrim.
Pārraudzības ganāmpulka īpašnieki par govi varēs saņemt atbalstu, kas būs vienreizējs maksājums - 34 lati, ja līdz 30.jūlijam būs iesniegts pieteikums. Lai saņemtu 50 latu atbalstu par buļļu meitām, iesniegumu var nodot līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piektajam datumam.
Jāievēro iesniegšanas termiņi
Augkopības attīstībai paredzēts izlietot 1 301 000 latu, bet zinātnes un informācijas izplatīšanai - 4 105 500 latu. "Tas ir finansējums zinātniski pētniecisko staciju darbam un dalībai kuros, semināros un kongresos ārzemēs, nevis zemniekiem," komentē biroja vadītāja. Valsts atbalsts būs lauku zemes ielabošanai. Subsīdijas 40 procentu apmērā varēs saņemt augšņu agroķīmiskās izpētes darbu izmaksām. Par 10 procentiem atbalstu palielinās, ja saimniecība atrodas mazāk labvēlīgā apvidū, bet par 5 procentiem - ja pretendents jaunāks par 40 gadiem. Ja šie nosacījumi sakrīt, tad atbalsta summa sasniegs 55 procentus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 13.februāris.
Zemniekus informē pagastos
Līdz 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums par nepieciešamo atbalstu kredītprocentu daļējai dzēšanai. Tas nepārsniegs četrus procentus no gada kredītlikmes vai faktiskās likmes. Brošūru par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimnieki varēs saņemt reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, sākot ar 19.februāri. Alūksnes Lauksaimniecības konsultāciju biroja darbinieki regulāri izbrauc uz pagastiem, lai informētu par subsīdijām un citām aktualitātēm.

Citu datumu laikraksti

 • Augšāmceļas kā krāpnieks

  Budapešta. Pretēju situāciju piedzīvojis kāds ungārs, kura sieva 2001.gadā ziņoja, ka vīrs noslīcis, sērfojot Grieķijā.Budapešta. Pretēju situāciju...

 • Cietuma vietā miera centra nebūs

  Sanfrancisko. Pilsētas iedzīvotāji balsojumā nolēmuši neatbalstīt priekšlikumu nojaukt slaveno Alkatrazas cietumu, lai tā vietā izveidotu “globālu...

 • Nespēj pierādīt, ka ir dzīvs

  Varšava. Kādam Polijas iedzīvotājam pēc oficiālo iestāžu kļūdas joprojām nav izdevies pierādīt, ka viņš nav miris.Varšava. Kādam Polijas iedzīvotājam...

 • Zeltiņu skolā būs centrālapkure

  Iepriekšējās krāšņu sistēmas vietā šonedēļ Zeltiņu pamatskolā sāks darboties centrālapkure.Iepriekšējās krāšņu sistēmas vietā šonedēļ Zeltiņu...

 • No izsoles gūs papildu līdzekļus

  Pagasta padome apstiprinājusi šāgada budžetu, kas gan ir līdzīgs pērnā gada budžetam.Pagasta padome apstiprinājusi šāgada budžetu, kas gan ir līdzīgs...

 • Trūkst sporta laukumu

  Finansējumu var iegūt ar projektu.Finansējumu var iegūt ar projektu Alūksnes pilsētas šāgada budžetā nav paredzēts finansējums sporta laukumu...