Būs Mūzikas dienai veltītas aktivitātes

1.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Mūzikas dienu. Šajā kustībā iekļaujas arī Alūksnes rajona mūzikas skolas, nākamnedēļ rīkojot muzikālus pasākumus un izglītojošas lekcijas.

1.oktobrī pasaulē svin Starptautisko Mūzikas dienu. Šajā kustībā iekļaujas arī Alūksnes rajona mūzikas skolas, nākamnedēļ rīkojot muzikālus pasākumus un izglītojošas lekcijas.
Par Mūzikas nedēļas ieskaņas pasākumu var uzskatīt radošās nometnes "Vītolēni" dalībnieku - Gaujienas un Alūksnes mūzikas skolas audzēkņu - koncertu, kas 24.septembrī notiek Rīgas Latviešu biedrības namā. 28.septembrī Mūzikas nedēļu ieskandēs Jaunannas mūzikas un mākslas skola, jo te notiks muzikāla pēcpusdiena "Komponisti, izpildītājmākslinieki - jubilāri 2005./2006.gadā". Savukārt 29.septembrī uz Mūzikas stundu pulcēsies šīs skolas mācību centra Strautiņos audzēkņi.
Gaujienas mūzikas un mākslas skola Starptautiskajai Mūzikas dienai veltītu pasākumu rīko 3.oktobrī, aicinot skolas audzēkņus un citus interesentus ieklausīties dažādu tautu un komponistu mūzikā, ko izpildīs akordeona spēles meistars pedagogs Vitolds Kekla.
Savukārt Alūksnes mūzikas skolā šajā dienā notiks dalībnieku atlase trompetistu korim. 4.oktobrī Jaunannā visi interesenti būs laipni gaidīti izglītojošā seminārā "Romantisms 19.gadsimtā un šodien", bet 5.oktobrī pulksten 18.00 Smiltenē notiks koncerts trompetistu kora dalībniekiem kopā ar pūtēju orķestri "Rīga".

Citu datumu laikraksti