Būs pārmaiņas

Ar 1.novembri izmaiņas Alūksnes virsmežniecībā skars arī mežu uzraudzību. Līdzšinējo deviņu mežniecību vietā būs sešas mežniecības. Par to informē Alūksnes virsmežniecības inženieris konsultants Gvido Reismanis.

Ar 1.novembri izmaiņas Alūksnes virsmežniecībā skars arī mežu uzraudzību. Līdzšinējo deviņu mežniecību vietā būs sešas mežniecības. Par to informē Alūksnes virsmežniecības inženieris konsultants Gvido Reismanis.
Turpmāk Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas un Jaunannas pagastā mežu uzraudzība būs Annas mežniecības pārziņā. Tā atradīsies Alūksnē, Ozolu ielā 1 (tālrunis 4381232). Liepnas, Mālupes un Malienas pagastā mežu uzraudzība būs Mālupes mežniecības pārziņā (tālrunis 4381180). Gaujienas, Virešu un Trapenes pagastā mežu uzraudzību veiks Gaujienas mežniecība (tālrunis 4300366). Apes mežniecība (tālrunis 4300378) rūpēsies par Apes ar lauku teritoriju, Alsviķu un Jaunlaicenes pagasta mežu uzraudzību.
Teritoriālas izmaiņas nebūs Kolberģa mežniecībai (tālrunis 4381179), jo tāpat kā agrāk tās pakļautībā būs Veclaicenes, Ziemeru un Mārkalnes pagasta meži. Arī Bejas mežniecība
(tālrunis 4342330) veiks savus ierastos pienākumus Jaunalūksnes un Pededzes pagastā.
"Turpmāk mežu īpašniekiem būs iespējams nosūtīt uz mežniecībām elektroniskā veidā pieteikumus par saimniecisko darbību meža zemēs un gada pārskatus par izmaiņām savā mežā," uzsver G.Reismanis. Mežniecību e - pasta adreses, pieteikumu un pārskatu veidlapas, sākot ar 1.novembri, varēs atrast Alūksnes virsmežniecības mājas lapā (www.aluksne.lv/virsmeznieciba).

Citu datumu laikraksti

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...