Cer saņemt atbalstu krājumu glabātavai

Alūksnes novada domes maija sēdē tika nolemts atbalstīt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja krājumu saglabāšanai sagatavotā projekta īstenošanu.

No Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai tas varētu saņemt simtprocentīgu finansējumu, bet pašvaldībai būtu jānodrošina tikai PVN atmaksa.  
Nepieciešamība uzlabot krājumu glabāšanu ir norādīta jau divās muzeja akreditācijās. “Darbs ar krājumu tiek atzīts par labu, taču pašas krātuves, izņemot nelielu ar elektrību apsildāmu telpu, patiesībā nav. Turklāt rudenī atkal būs muzeja akreditācija, tāpēc kārtējo reizi tiek aktualizēts šis jautājums. Dzirnavu ēka, kurā atrodas liela daļa muzeja krājuma, ir privātīpašums. Tāpēc ir jādomā par jaunas ēkas celšanu vietā, kur tagad ir muižas ēkas drupas. Tajā varētu būt krājumu glabātava, kā arī izstāžu un nodarbību zāle,” deputātiem skaidroja muzeja vadītāja Ina Rubene. Lai gan Ates muzejs strādā visu gadu, darbs ar apmeklētājiem ir apgrūtināts, kad laika apstākļi dabā nav labvēlīgi.
Īpašums, kurā ietilpst dzirnavu un saimniecības ēkas, kā arī apmēram 23 hektāri zemes, no kuriem 8 hektāri ir mežs, kārtējo reizi tiek pārdots. Diemžēl pašvaldības sarunas ar īpašnieku par iespēju to atpirkt līdz šim nav bijušas veiksmīgas. Tiesa, dzirnavu ēka ir ļoti sliktā stāvoklī. Taču vēsturiskā vērtība nav tikai pašai ēkai, bet arī iekārtām, kas tajā atrodas. “Dzirnavas varētu atjaunot tā, lai šīs iekārtas varētu rādīt kā muzeja ekspozīciju,” uzskata I.Rubene. Vecajā dzirnavu ēkā atrodas apmēram 400 muzeja krājuma priekšmeti, no kuriem apmēram puse ir nacionālais krājums jeb valsts īpašums.  
Tagad Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” tiek iesniegts projekts, kura kopējās izmaksas ir 160 283, 90 lati. Atbalsta gadījumā pašvaldībai jānodrošina līdzfinansējums 4495,76 lati jeb PVN maksājuma daļa 21 procenta apmērā no kopējām izmaksām. To paredzēts nodrošināt no pašvaldības 2013. un 2014.gada budžeta līdzekļiem.

Citu datumu laikraksti

 • Aicina uz rokdarbu izstādi

  Ik trešdienas tikšanās Alūksnes pilsētas pensionāru biedrībai “Sudrabs” šoreiz bija neierastāka kā citkārt. Šonedēļ čaklās rokdarbnieces visu...

 • Rīko Pīķa dāmu ballīti

  Bijušās un esošās alūksnietes turpina pirms pieciem gadiem sāktu tradīciju – tikties tematiskos pasākumos. To iniciatore un organizētāja ir...

 • Pateicas labākajiem

  Trešdien Alūksnes novada pašvaldība pateicās skolēniem, kuri guvuši augstus sasniegumus olimpiādēs un interešu izglītības jomā. Vienreizējās...

 • Aiz sabiedrības stereotipu restēm

  Alūksnes un Apes novadi ir pietiekami mazi, lai cits par citu mēs zinātu visu. Arī es esmu pieredzējusi to, ka ziņa par kāda mana laba drauga ...

 • Izņem 211 tūkstošus cigarešu

  Trešdien Alūksnes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki iepriekš uzsākta kriminālprocesa gaitā veica tiesas sankcionētu kratīšanu 1984.gadā...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne Kājnieku skolas bāzē Alūksnē no 3. līdz 14.jūnijam notiks Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas kadetu prakse izbraukuma nometnē....