Čigāni ir vienīgā tauta pasaulē, kurai nav savas reālas valsts

Sens nostāsts vēsta, ka tūkstoš gadus pirms mūsu ēras netālu no Indijas rietumiem bija Ganhara. Un čigāni pameta šo vietu, lai dotos pasaulē pildīt misiju - atvieglot citiem cilvēkiem dzīvi.

Sens nostāsts vēsta, ka tūkstoš gadus pirms mūsu ēras netālu no Indijas rietumiem bija Ganhara. Un čigāni pameta šo vietu, lai dotos pasaulē pildīt misiju - atvieglot citiem cilvēkiem dzīvi. Čigāni sekoja saulei, gāja no austrumiem uz rietumiem.
Vēsturiski dokumenti liecina, ka čigāni Austrumeiropas teritorijā ieceļojuši 12.gadsimtā no Ziemeļindijas. Pirmās liecības par viņu dzīvi fiksētas tagadējās Horvātijas teritorijā. Šodien Eiropā dzīvo apmēram 12 miljoni čigānu, bet pasaulē - 20 miljoni.
Latvijā čigāni dzīvo kopš 15.gadsimta. Statistikas dati liecina, ka 1935.gadā Latvijā dzīvoja nepilni 4000 čigānu, bet 2000.gadā reģistrēts jau divreiz lielāks čigānu skaits - 8164. Kā norāda paši čigāni, patiesais šobrīd Latvijā dzīvojošo čigānu skaits ir daudz lielāks - aptuveni 20 000, jo vairums pasēs identificēti kā citu tautību pārstāvji - latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi. 98 procenti čigānu ir Latvijas pilsoņi.
Ulmaņlaikos bija turīgi
Čigāni strādāja par amatniekiem, bija veikalu īpašnieki, muzikanti. Padomju varas laikā čigāni pievērsās spekulācijai - deficīta preču tirgošanai.
"Komunisms degradēja manu tautu. Tā pazaudēja sentēvu profesijas: amatniecību, zirgaudzēšanu, lopkopību, zīlēšanu… Ar čekas akceptu un valdības atbalstu čigāni tirgoja deficītu un labi nopelnīja. Bet viņiem nebija stimula mācīties! Kāpēc mācīties par inženieri vai ārstu, ja ar spekulēšanu var nopelnīt daudz vairāk? Bet varas iestādes bija apmierinātas - čigānu vidū gandrīz nebija kriminogēnas situācijas. Mainoties ekonomiskajai sistēmai, čigāni nespēja piemēroties jaunajiem dzīves apstākļiem," stāsta Pasaules čigānu augstais komisārs, Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdētājs Normunds Rudēvičs.
Nezina cilvēktiesības
Šodien čigānu situācija ir neapskaužama: 90 procenti cilvēku ir bez darba, 2000 bērnu neapmeklē skolu un liela daļa, nespējot samaksāt par dzīvokli, dzīvo antisanitāros apstākļos astoņi līdz desmit cilvēki vienā istabā. "Izstumjot čigānus no darba tirgus, viņi kļuva dzīvotnespējīgi. Viņi nezina savas cilvēktiesības, bieži nesaņem to, kas pilsonim pienākas - sociālos un bezdarbnieka pabalstus, pensijas." saka N.Rudēvičs.
1991.gadā nodibināta Latvijas Čigānu biedrība. Tās mērķis - palīdzēt čigāniem integrēties sabiedrībā. Biedrības darbības rezultātā ir izveidota čigānu literārā valoda, izdota ābece, vārdnīcas, daiļliteratūra, pārtulkoti pāris Evaņģēliji, kā arī, izveidojot semināru, apmācīti skolotāji, tiek veidotas izstādes, rīkoti koncerti, arī akcijas, skaidrojot holokaustā nodarīto un meklējot iespēju saņemt kompensāciju. Biedrība sniedz praktisku atbalstu, palīdzot atrast dzīvesvietas un kārtojot sociālos jautājumus, piedāvājot jurista bezmaksas konsultācijas, nākotnē pieļaujot iespēju kļūt par galvotāju kredītiestādēs un darbavietās.
"Čigānus neņem darbā, jo viņiem neuzticas. Galvotājs varētu stimulēt uzticību. Latvijā čigāni ir integrēti gan reliģijā, gan kultūrā, gan valodā un tradīcijās, bet jāpalīdz integrēties ekonomikā. Iespējas strādāt būtu, tikai nepieciešama uzticība. Ar Hipotēku banku esam vienojušies par pieciem pilotprojektiem, kad, saņemot nelielu kredītu un biedrībai galvojot par konkrētu cilvēku, viņš var uzsākt nelielu uzņēmējdarbību, piemēram, Ventspilī nopirka tīklus, Limbažos - zāģi. Ja šie pilotprojekti būs veiksmīgi, domāsim par nākamajiem," atzīst Latvijas Čigānu biedrības valdes loceklis Jānis Gasperovičs.
Uzsvaru liek uz pozitīvo
Latvijas Čigānu biedrībai ir 12 reģionālie centri - Ventspilī, Kuldīgā, Talsos, Tukumā, Jūrmalā, Jelgavā, Valmierā, Krāslavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Viļakā un Maltā - ar konkrētiem uzdevumiem. Ir darba virzieni informācijas vākšanā un apkopošanā, pēta iespējas konkrētajā rajonā, notiek pastāvīgu kontaktu nodrošināšana ar vietējo pašvaldību, uzņēmējdarbības struktūrām, iedzīvotāju nodarbinātības dienestiem un tiesību aizsargājošām struktūrām; informē par situācijas izmaiņām konkrētajā reģionā un par problēmām diasporas adaptācijā ekonomiskajā un sociālajā jomā, organizē izglītības iegūšanu un profesionālo specializāciju visiem mācīties gribētājiem. Darba vietu izveidošana un meklēšana balstās uz personīgiem sakariem un nodarbinātības dienestiem, un uzņēmējdarbības struktūrām.
Latvijas Čigānu biedrība vienmēr centusies publiski uzsvaru likt uz pozitīvo, daudz nerunājot par negatīvo. Čigānu dzīves gudrība saka - ja bērns neraud, neviens viņu nebaro. Šogad šie vārdi patiešām piepildījušies - biedrībai līdzekļi no valsts budžeta netika piešķirti, lai gan no 1998.gada šo organizāciju finansiāli atbalsta.
Izglītībai ir liela nozīme
Apzinoties izglītības nozīmi čigānu dzīves apstākļu uzlabošanā, ir izveidota čigānu skola Ventspilī un speciāla klase Tukumā. Pirms diviem gadiem Valsts tehnikumā atvēra koledžu un izveidoja etnisko klasi, kurā čigānu bērni ar pamatskolas izglītību mācās programmēšanu, menedžmentu, mārketingu. Lai neaizmirstu čigānu tradīcijas un folkloru, darbojas pulciņi, kuros skolēni dejo, spēlē ģitāru, piedalās teātra grupā. Studijām nākamajā mācību gadā jau pieteikušies aptuveni 30 cilvēki. Fonds, kas apmaksā čigānu bērnu studijas, palīdz Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē studējošajiem.
Čigāns prot izdzīvot
Sabiedrībā par čigāniem lielākoties valda negatīvi stereotipi. Jautājot čigāniem pašiem par viņiem raksturīgajām īpašībām, viņi vienbalsīgi atbild, ka vispirms tas ir lepnums. "Lepnums čigānam ir iedzimts. Viņš pasaulē ienāk lepns par to, ka ir čigāns. Varbūt tieši tāpēc čigāns bez rakstības ir saglabājis savu kultūru, tradīcijas, folkloru un iekšējo statusu. Ne velti Dievs šo tautu ir atstājis uz zemes. Čigāns prot izdzīvot, tātad viņam ir kāda misija. Šī tauta, kas vienmēr nicināta, uzskatīta par svešu, diskriminēta, ir saglabājusi savu mentalitāti un kultūru," uzsver J.Gasperovičs.
Izveido virtuālu valsti
Pirms trim gadiem Čehijā izveidota virtuāla čigānu valsts ar savu parlamentu un valdību. Tajā pārstāvēti 40 valstu čigāni. Ir izstrādāta programma un metodika, kā čigāniem kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem. Šeit vienkopus rodama informācija par čigānu dzīvi pasaulē. Čigāni ir vienīgā tauta pasaulē, kurai nav savas reālas valsts. Tagad ir valsts uz papīra. "Katra valsts ir stipra tad, kad tai ir mērķis. Bagātās rietumu valstis ir ieinteresētas, lai čigāniem atrastu vietu, lai viņi nemigrētu. Nesen izveidota neliela speciālistu grupa, kuras uzdevums ir apbraukāt visas Eiropas Savienības kandidātvalstis, vērtēt čigānu dzīvi tajās un dot slēdzienu," pauž N.Rudēvičs.
Tuvākajā nākotnē Rīgā atklās starptautisku romu centru, kurā būs gan Pasaules čigānu augstā komisāra mītne, Latvijas Čigānu nacionālās kultūras biedrība un informācijas centrs. Te veidos un rūpēsies par pasaules čigānu tēlu. Atzīstot šo tautu par nāciju, jāpieņem viņu starptautiski lietotais nācijas nosaukums - romi.

Citu datumu laikraksti

 • Atcerēties, atgādināt, pieminēt

  1949.gada 25.marts ir viens no traģiskākajiem datumiem Latvijas valsts un tautas vēsturē, jo tika izpostītas tūkstošiem cilvēku dzīves, sagrautas...

 • 10 iemesli, kāpēc viņš nezvana

  Žurnāla "Sieviete" marta numurā lasiet: Ģirts Ķesteris - atklāti par sevi.Žurnāla "Sieviete" marta numurā lasiet: Ģirts Ķesteris - atklāti par sevi;...

 • Palīdz izvēlēties

  Žurnāls "Deko" martā: stāsta par priekšnamu - kas liecina par saimnieka kārtības un stila izjūtu, kā arī par tā finansiālajām iespējām.Žurnāls "Deko"...

 • Cepts lasis ar piedevām

  Lasi uzskata par vienu no vērtīgākajām zivīm. Un ne velti. Kālija daudzums laša gaļā pārsniedz jebkura cita pārtikā lietojama ūdens iemītnieka gaļā...

 • Kritizē Amerikas prezidentu

  Kanādas valdības ministrs apsūdzēja ASV prezidentu Džordžu Bušu starptautiskās sabiedrības pievilšanā, uzsākot militāro triecienu Irākas...

 • Ievēros militārpersonu brīvprātības principu

  Saeima naktī uz ceturtdienu ārkārtas plenārsēdē pieņēma lēmumu, kas definē Latvijas nostāju Irākas krīzes risināšanā, ļaujot Nacionālo bruņoto spēku...

 • Pasaulē izplatās smaga infekcijas slimība

  Pasaules Veselības organizācija izplatījusi informāciju par pagaidām nezināmas smagas elpceļu infekcijas izplatīšanos vairākās valstīs. Infekcija...

 • Vai jākārto pieraksts?

  - Nesen noslēdzu līgumu par dzīvokļa īri, kas atrodas saimnieka mājā. Vai man un maniem ģimenes locekļiem ir jākārto pieraksts? Pierakstu sistēma...

 • Prot dzīvot bez latviešu saldēdiena - skaudības

  Jaunalūksnes pagasta uzņēmējs Aigars Steberis pieder pie cilvēkiem, kam risks nav svešs. Viņam nepatīk stāvēt uz vietas un dzīvot vienai dienai....