Cik maksā viena porcija?

Pēc valsts kontroles ieteikuma Alūksnes novada pašvaldība aprēķinājusi ēdināšanas pakalpojumu pašizmaksu novada izglītības iestādēm. 15 izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pati iestāde, bet četrās tas uzticēts uzņēmējiem.
Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina augusta Izglītības, kultūras un sporta komitejā skaidroja, ka ēdināšanas pakalpojuma cenu sastāda darba samaksa personām, pamatlīdzekļu nolietojums, cita veida izdevumi (elektrība, ūdens, paraugu testēšana, medicīniskās apskates izdevumi personālam, datorprogrammas) un produktu izdevumi.

Izmaksas atšķiras
Pirmsskolas izglītības iestādēs viena porcija bez produktu vērtības izmaksā no 0,37 līdz 0,93 eiro. Vislielākās izmaksas ir PII “Cālis”, vismazākās - PII “Pienenīte”. Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas vienai dienai kopā ar produktu vērtību izmaksā no 2,22 līdz 3,97 eiro izglītojamajiem no 1 līdz 2 gadiem, bet no 3 līdz 6 gadiem - no 2,40 līdz 4,24 eiro. E.Ņedaivodina norāda, ka katrai vecuma grupai ir savs porcijas lielums, tādēļ arī produktu vērtība ir atšķirīga.  Atlīdzība par vienas porcijas gatavošanu pirmsskolas izglītības iestādē ir no 0,27 eiro PII “Pienenītē” līdz 0,78 eiro PII “Cālis”. Pamatlīdzekļu nolietojums uz vienu porciju pārsvarā ir 0,01 eiro vienai porcijai, izņemot Strautiņu pamatskolas pirmsskolai, kur ir 0,04 eiro, jo virtuvē ir jauns, mūsdienīgs inventārs. Pārējās izmaksas vienai porcijai svārstās no 0,06 līdz 0,14 eiro.

Mazās skolās izmaksas
lielākas
Vispārizglītojošajās skolās viena porcija bez produktiem maksā no 0,55 līdz 1,10 eiro. Vislētākās izmaksas ir Liepnas internātpamatskolā, bet visdārgākās Ilzenes pamatskolā. Viena porcija vispārizglītojošajās skolās 1.-4.klases bērniem izmaksā no 2,68 (Malienas pamatskolā) līdz 3,56 eiro (Liepnas internātpamatskolā), bet skolēniem no 5. līdz 12.klasei - no 1,58 (Strautiņu pamatskolā) līdz 3,69 eiro (Liepnas internātpamatskolā). Atlīdzība par vienas porcijas gatavošanu ir no 0,45 eiro Liepnas internātskolā līdz 0,90 eiro Ilzenes pamatskolā, kur ir mazs skolēnu skaits. Pamatlīdzekļu nolietojums vienai porcijai ir no 0,01 līdz 0,06 eiro. Pārējās izmaksas vienai porcijai svārstās no 0,08 līdz 0,32 eiro. E.Ņedaivodina norāda, ka skolās, kur ir mazs skolēnu skaits, bet darbinieku tikpat, cik citur, izmaksas ir lielākas.
Ēdināšanas pakalpojums vienai dienai darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādē maksā no 1,09 līdz 4 eiro, bet vispārizglītojošajās skolās - no 1,37 līdz 2,86 eiro.

Pašvaldībai būs jādod vairāk
Laika posmā no 2016.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 31.maijam ēdināšanas pakalpojumi novada izglītības iestādēs izmaksāja 645 681 eiro. 103 673 eiro bija valsts finansējums speciālajām izglītības iestādēm, vecāku maksa un sociālie pabalsti sedza 118 250 eiro, bet pašvaldības finansējums bija 423 756 eiro. Līdz šim pašvaldība sedza ēdināšanas izmaksas bez produktu vērtības un 0,60 eiro atbalstu produktiem. Skolās, kur ēdināšanu nodrošina uzņēmums, tie bija 0,90 eiro dienā. Valsts brīvpusdienas nodrošina 1.-4.klases bērniem, kas nozīmē, ka produktu summu sedz valsts, bet pašizmaksu – novads. “Ko darīsim tālāk? Kāds būs pašvaldības atvieglojums? Ņemot vērā, ka vecāki maksāja tikai produktu vērtību un arī tai devām atvieglojumu, vecākiem maksa nebija liela. 2017.gada budžetā četriem atlikušajiem mēnešiem finansējums ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai ir ierēķināts,” norādīja E.Ņedaivodina. Deputāti vienojās, ka šogad nekādas izmaiņas neveiks un par tādām lems, sastādot 2018.gada budžetu. Tā kā nākamgad valsts nefinansēs speciālās izglītības iestādes, E.Ņedaivodina prognozē, ka pašvaldībai ēdināšanai būs jāatvēl apmēram 527 000 eiro.

Ko vasarā dara pavārs?
Deputāts Druvis Tomsons vērsa uzmanību, ka visās skolās vasaras mēnešos virtuves darbiniekiem nemainās atalgojums. “Kā tas var būt? Vasarā pusdienas bērniem nav jāgatavo. Ko dara vasarā virtuves darbinieki?” jautāja D.Tomsons. Skolu direktori skaidroja, ka vasarā skolās notiek nometnes, tādēļ jāgatavo ēst, citviet ar direktores rīkojumu darbinieki iesaistās citos saimnieciskajos darbos, piemēram, telpās veic sīkus remontus vai teritorijas uzkopšanas darbus. Ir skolas, kur ir dārzs un darbinieki audzē dārzeņus, lasa ogas un sagatavo produktus ziemai. Daudz laika tiek patērēts, gatavojot dokumentus. Likums neļauj šos darbiniekus atbrīvot no darba vasaras periodā, arī algu samazināt nedrīkst.

Pašvaldība dotē
Diskusija par ēdināšanas maksām vakar turpinājās finanšu komitejas sēdē. “Šie aprēķini rāda, cik faktiski izmaksā ēdināšana mūsu novada izglītības iestādēs. Samaksas kārtība vecākiem nemainās. Līdz šim runāja tikai par produktu vērtību, bet tagad redzam arī pārējās izmaksas. Redzam, cik maksā pašvaldība un cik maksā vecāki. Nereti vecāki saka, ka pašvaldība maksā maz. Tagad redzam, cik tieši tas ir. Pašvaldība izglītības iestādēs  ēdināšanu principā dotē,” komitejā norādīja domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.


Citu datumu laikraksti

 • Aicina uz nakti ar (pie) ūdensrozēm

  Aicina uz nakti ar (pie) ūdensrozēm

  Sestdien, 29.jūlijā, Jaunlaicenē svinēs Muižas svētkus, kuriem šogad dots skanīgs nosaukums - “Nakts ar (pie) ūdensrozēm”. Grib atjaunot ūdensrožu...

 • Koncerts pilsētas cilvēka iekšējam “es”

  Alūksnes pilsētas svētku laikā - 5.augustā pulksten 14.00 - ikviens gaidīts Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē, lai klausītos komponista Uģa...

 • Mazdārziņu “universs” 6

  Mazdārziņu “universs”

  (Turpinās no 1.lappuses)Mazdārziņu teritorijas Alūksnes pilsētā un piepilsētā ir gluži kā savi “universi”, kuros dzīve rit īpašu  gaitu, daudz...