Dabaszinību kabinetiem - jauns aprīkojums

Jauno mācību gadu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija sagaidīs skaisti izremontētās telpās.

Jauno mācību gadu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija sagaidīs skaisti izremontētās telpās. Saskaņā ar projektu skolā iegādāts jauns laboratorijas aprīkojums, kā arī izremontēti dabaszinību kabineti.
Remontdarbi raiti rit vēl joprojām, bet līdz pirmajai skolas dienai viss tikšot pabeigts. Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā "Mācību satura un skolotāju tālākizglītības dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos" skola piedalījusies pēc skolu valdes pieteikuma, nozīmīgs bijis arī Alūksnes pilsētas domes atbalsts. "Pilsētas dome projektam sniedz līdzfinansējumu vienu trešdaļu no visa finansējuma. Domes finansējums izpaužas kā klašu remonts un mēbeļu iegāde. Summas ir lielas, un naudas ir ieguldīts daudz," stāsta Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre. Mikroskopus, projektorus, datorus, interaktīvās tāfeles un citus mācību līdzekļus iegādājās par projekta naudu.
"Esam priecīgi, ka šogad varējām izremontēt četras klases un pilnībā iekārtojuši un aprīkojuši tās," norāda mācību pārzine un projekta vadītāja Ilga Ozoliņa. Matemātikas kabinetā tika atjaunotas mēbeles un veikti remontdarbi. Klase ieguvusi arī interaktīvo tāfeli un projektoru. Katrs dabas zinību skolotājs saņēmis arī portatīvo datoru. Papildus tam ķīmijas kabinetam ir paplašināta laboratorija un izveidota auditorija. Bioloģijas klasei papildus izveidota laboratorija, kuras līdz šim nebija. "Ir pārveidota visa elektrības sistēma, soli ir bīdāmi, tātad varēs veiksmīgāk strādāt grupu darbus," vērtē I.Ozoliņa.
Ieguvēja ir pati skola, skolotāji un, protams, arī skolēni. Līdz ar iesaistīšanos projektā bērni tiks vērtēti nedaudz citādāk, vairāk būs tādu vērtējumu kā ieskaitīts un neieskaitīts. Jauni būšot arī mācību līdzekļi dabaszinību priekšmetiem. Bērni pie zināšanu atziņas nonāk ar pētījumu. "Audzēknim pašam ir jāapzinās un jābūt motivētam, jāmācās sev, nevis skolotājiem," norāda D.Dubre-Dobre. Arī skolotājiem būs daudz vieglāk strādāt. Mācību pārzine Ilga Ozoliņa lielu pateicību izsaka pilsētas domei un skolas direktorei Dainai Dubrei-Dobrei.

Citu datumu laikraksti

  • Vēl jānomedī lūsis un leopards

    Alsviķietis Bruno Kreicis atzīst, ka īstam medniekam trofejas nav vajadzīgas, lai citiem parādītu.Alsviķietis Bruno Kreicis atzīst, ka īstam...

  • Copes kalendārs

    23.augusts Šodien makšķerēšanai jāgatavojas ļoti pārdomāti un rūpīgi. Vienīgi tā varēs gūt vērā ņemamus lomus.23.augusts Šodien makšķerēšanai...

  • Meklē Latvijas skaistāko liepu

    Nacionālais botāniskais dārzs sadarbībā ar Latvijas Dendrologu biedrību un Kalsnavas arborētumu izsludina fotokonkursu par Latvijas skaistāko...