Darba devējs atbild par darbiniekiem

Jau 6. jūlijā pieņēma jauno "Darba aizsardzības likumu", tomēr spēkā tas stājās no šā gada 1. janvāra. Šāds laiks tika dots, lai izdotu Ministra kabineta noteikumus par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību.

Jau 6. jūlijā pieņēma jauno "Darba aizsardzības likumu", tomēr spēkā tas stājās no šā gada 1. janvāra. Šāds laiks tika dots, lai izdotu Ministra kabineta noteikumus par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību.
"Līdz šim darba aizsardzība paredzēja novērst sekas. Tagad darbība vērsta, lai izvairītos no darba vides riskiem un cēloņiem. Lai arodsaslimšanas un nelaimes gadījumus novērstu pašā sākumā, tos nemaz nepieļautu. Padomju laikā, strādājot kaitīgu darbu, deva garantijas, pienu, papildu atvaļinājumu, kaitīgo profesiju pārstāvji devās ātrāk pensijā. Likvidējām kaitīgās sekas. Tagad darba aizsardzība nodrošina, lai kaitīgo seku nebūtu. Ja kādreiz viss bija pakļauts noteikumiem - jābūt noteiktam attālumam, augstumam, konkrētiem parametriem, tad tagad darba vidē vispirms jānovērtē darba vides risks. Un tas būs jāveic pašam darba devējam, apspriežoties ar darba ņēmējiem," informē Austrumvidzemes reģionālās valsts darba inspekcijas valsts darba inspektore - juriste Dace Jakimova.
Viegli tam, kas jau visu ievēroja
D. Jakimova norāda, ka jaunie noteikumi kādam var šķist sarežģīti. Tomēr tie būs viegli izpildāmi tiem darba devējiem, kas jau visu darīja, lai uzlabotu uzņēmuma prestižu. "Ir daudz darba devēju, kas savā uzņēmumā vai iestādē darba vietas bija atbilstoši sakārtojuši jau pirms jauno noteikumu izdošanas un bez darba inspekcijas uzraudzības. Tagad konstatētais būs jādokumentē, jāaizpilda darba risku novērtēšanas tabulas. Katram darba devējam katrā darbavietā - gan valsts, pašvaldības un privātajā sektorā - reizi gadā būs jāveic darba vides iekšējā uzraudzība," norāda
D. Jakimova.
Izstrādāti darba vides riska faktori
Darba vides riska faktori iedalīti vairākās kategorijās: fizikālie, fiziskie, psiholoģiskie un emocionālie, ķīmiskie, bioloģiskie un traumatisma riska faktori. "No jauna klāt nākuši psiholoģiskie un emocionālie faktori. Līdz šim uzskatījām, ka tādi darbavietās pastāv, bet tagad tie ir oficiāli reglamentēti. Darba devējam būs jāuzrāda, vai viņa uzņēmumā ir darba laika deficīts, monotons darbs, darbs izolācijā. Bija gadījumi, ka bojā gāja kāds sargs vai degvielas uzpildes stacijas operators. Arī diennakts veikalu pārdevējām pastāv ne tikai fiziskie riski, bet arī psiholoģiskie. Jebkurš darbs, kur jāiekļaujas stingros termiņos, atstāj iespaidu uz cilvēka veselību. Darba devējam to vajadzētu novērtēt un atzīt," uzsver valsts darba inspektore - juriste.
Visi riska faktori darba devējam jāizanalizē kopā ar darba ņēmējiem un ar viņiem jākonsultējas. Tas, ko darba devējs būs novērtējis un atzinis par risku uzņēmumā, patiesībā būs uz viņa sirdsapziņas.
Darba devējam jābūt apmācītam
Lai varētu izanalizēt iestādes vai uzņēmuma darbību, jaunais likums paredz, ka darba devējam jābūt apmācītam darba aizsardzībā. Turklāt katrā iestādē jābūt arī personai, kas veic darba aizsardzības speciālista pienākumus.
"Ar jauno likumu mainās darba aizsardzību speciālistu skaits, kas nepieciešams uzņēmumā. Ja uzņēmumā ir viens līdz pieci darbinieki, tad darba aizsardzības pienākumus var veikt apmācīts pats darba devējs. Ja ir no sešiem līdz 50 darbiniekiem, tad jābūt norīkotam atsevišķam darba aizsardzības speciālistam. Citai, neatkarīgai personai. Viņš ir tas, kas uzņēmumā organizē darba aizsardzību. Tomēr par visu atbild darba devējs. Viņš ir atbildīgs par cilvēkiem, ko pieņēmis darbā, lai tie būtu veseli un darba laikā negūtu traumas. Savukārt, ja uzņēmumā strādā vairāk par 50 darbiniekiem, tad vajadzīgi vismaz divi šādi speciālisti vai nepieciešams veidot pat darba aizsardzības organizatorisko struktūrvienību," saka D. Jakimova.
Darba aizsardzības speciālistam darba aizsardzības organizēšanā jābūt kompetentākam nekā uzņēmuma vadītājam, jo viņam jāveido saraksti, jāizvērtē risks, jānovērtē, kādi individuālie aizsardzības līdzekļi nepieciešami, kā ar mazākiem līdzekļiem gūt efektīvāku darba aizsardzību. Ministru kabinets paredzējis darba aizsardzības speciālistu apmācību vairākos līmeņos - sākot ar augstskolām līdz dažādiem kursiem, ko veiks licencētas firmas.
Būs arī kompetenti speciālisti
"Sakarā ar jauno likumu būs kompetenti speciālisti un kompetentas institūcijas. Tās palīdzēs darba devējiem veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos. Ja uzņēmuma vadītājs nebūs kompetents vai viņam trūks laika, varēs pa maksu pieaicināt kompetentās institūcijas. Būs atsevišķas nozares, kur šie speciālisti jāpieaicina obligāti. Tās varētu būt nozares, kur visvairāk notiek nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu - ķīmiskā rūpniecība un kokapstrāde,"saka speciāliste.
Grēko darbinieki pie datoriem
Ir noteikumi, ka tiem strādniekiem, kas katru dienu vismaz divas stundas strādā ar datoru, ir jāveic obligātā veselības pārbaude. Nekādi noteikti pārtraukumi, cik ilgi drīkst strādāt, nav reglamentēti. Katrai darbavietai ir sava specifika. Un neatkarīgi no tā, vai pie datora pavada divas vai astoņas stundas, darba devējam jāparedz pārtraukumi. Tomēr, cik tie būs bieži un ilgi, nosaka uzņēmuma vadītājs.
"Vispirms darba devējiem jānovērš riski, kas vistiešāk ietekmē darba ņēmēju. Ja ir iespējams, tad bīstamība jāmazina ar kolektīviem aizsardzības līdzekļiem un tikai tad individuālajiem. Piemēram, ja uzņēmumā ir liels troksnis, vispirms jācenšas trokšņa avotu izolēt, nevis darbiniekiem izdalīt austiņas. Tikai tad, ja tas nav iespējams, piemēro individuālo aizsardzību," saka D. Jakimova.
Jāgādā par grūtnieču veselību
"Likumā minēti arī darba vides riska faktori un darbi, kas grūtniecēm un sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, var radīt risku drošībai un veselībai. Tie ir fizikālie faktori, ko uzskata par augļa bojājumu vai placentas pārrāvumu izraisošiem: vibrācijas, triecieni, smagu priekšmetu vai kravu pārnēsāšana, troksnis, jonizējoša radiācija, nejonizējoša radiācija, augsta vai zema temperatūra, kustības un pozas, garīgs un fizisks nogurums un citi faktori. Šajā sievietei tik atbildīgajā laikā darba devējam jāgarantē nekaitīgs darbs, pretējā gadījumā uzņēmuma ietvaros jāpārceļ citā darbā, kur kaitīgo apstākļu nav," norāda inspektore - juriste.
Cer uz darba devēju atsaucību
"Ja darba devējs nevēlēsies pildīt jauno darba aizsardzības likumu, nenoteiks darba risku, veiksim sarunas vai būs administratīvi sodi. Izdevīgāk ir naudas līdzekļus izmantot uzņēmuma attīstībā, nevis maksāt sodus.Tiem, kam uzņēmuma prestižs ir svarīgs, līdz šim sarūpēja gan darba apģērbus, gan individuālos aizsardzības līdzekļus. Ne jau valsts darba inspekcijai to vajag, bet pašiem darba devējiem, lai brīdī, kad kādam no padotajiem konstatē arodslimību vai cieš nelaimes gadījumā, būtu pierādījums, ka viņš darbavietā ir garantējis labus apstākļus," atzīst D. Jakimova.
Darba vides riska faktori
Fizikālie faktori:
darba telpas un darba vietas apkārtne,
troknis,
vibrācijas,
apgaismojums,
mikroklimats,
starojums (jonizējošs/nejonizējošs),
citi fiziskie faktori.
Fiziskie faktori:
smags darbs,
fiziska piepūle,
darba pozas,
citi fiziskie faktori.
Psiholoģiskie un emocionālie faktori:
darba laiks,
darba laika deficīts,
monotons darbs,
nespēja ietekmēt darba procesu,
darbs izolācijā,
citi psiholoģiskie faktori.
Ķīmiskie faktori:
vielas un produkti,
vielu un produktu ražošanas tehnoloģiskie procesi,
ražošanas atkritumi,
citi ķīmiskie faktori.
Bioloģiskie faktori:
mikroorganismi,
bakterioloģiskie preparāti,
citi bioloģiskie faktori.
Traumatiska riska faktori:
mašīnas, darbgaldi un ierīces,
rokas darbarīki,
cita tehniskā iekārta,
iekšējais transports un satiksme,
rīcība,
uguns, eksploziju, ķīmisko apdegumu un saindēšanās bīstamība,
citi traumatisma riska faktori.

Citu datumu laikraksti

 • Jaunā gadā jaunu dzīvi!

  Jauna gada sākums vienmēr ir mazliet trauksmains neziņas un cerību pilns laiks, kad tiek novilkta robeža, aiz kuras palicis viss sasniegtais un...

 • Izteicieni

  Glupība kā caureja, kura neturas iekšā. Iebāz galvu spainī!Glupība kā caureja, kura neturas iekšā. Iebāz galvu spainī! Šiten nav ko ilgi...

 • Dzīvot, dzīvot un vēlreiz dzīvot

  Viktorija Prokofjeva ir 12.klases skolniece vidusskolā. Viņa aktīvi darbojas skolas domē, bieži apciemo arī E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas MK un...

 • Gulbenes - Alūksnes bānītim jauns saimnieks

  Darbu sācis jauns pašvaldību dibināts uzņēmums - bezpeļņas organizācija SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis".Darbu sācis jauns pašvaldību dibināts...

 • Mācības visas dzīves garumā iekaro pozīcijas

  Astrologi pareģo, ka Zirga gads esot īpaši labvēlīgs izglītībai. Viņiem piebalsot Saeimas vēlēšanu gadā mēģina arī valsts, pērn budžetā apstiprinot...

 • Lauku darbi

  6. janvāris. Mēness fāzes maiņa pulksten 5.56 (pēdējais ceturksnis.6. janvāris. Mēness fāzes maiņa pulksten 5.56 (pēdējais ceturksnis). 8.-12....

 • Cerību vārti ir atvērti

  Dzejniece Kornēlija Apškrūma ir apmierināta ar aizvadīto gadu, jo tas bijis darbīgs. Decembrī iznāca dzejoļu krājums "Cerību vārti", ko sagatavoja un...

 • Mežāzis būs gandrīz nenogurdināms

  AUNS. Ja esat nolēmis šķirties un veidot jaunas partnerattiecības, nogaidiet, lai otrs cilvēks nedaudz attopas, nesāpiniet viņu vēl vairāk.AUNS. Ja...

 • Izvērtē kultūras aktualitātes

  Žurnāla „Dziesmusvētki" novembra – decembra numurā: intervija ar arhibīskapu Jāni Vanagu.Žurnāla „Dziesmusvētki" novembra – decembra numurā:...