Darbaspēks pārorientējas uz pakalpojumiem

- Kā pēdējā desmitgadē ir mainījusies nodarbināto struktūra Latvijā un Eiropas Savienībā ?

- Kā pēdējā desmitgadē ir mainījusies nodarbināto struktūra Latvijā un Eiropas Savienībā (ES)?
- Salīdzinājumā ar laika posmu, kad tikko sākās tautsaimniecības strukturālās pārmaiņas, nodarbināto skaits Latvijā ir būtiski samazinājies. Pēdējos gados tas lēnām pieaug (jau 2001.gadā nodarbināto skaits bija par apmēram 20 tūkstošiem lielāks nekā 2000.gadā). Jāņem vērā, ka arī valsts iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Ir grūti precīzi salīdzināt deviņdesmito gadu sākuma un jaunākos ikmēneša datus par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību un bezdarbu, jo jaunāko informāciju publicē saskaņā ar pilnveidotām, precizētām datu savākšanas metodēm. Neņemot vērā to, ir skaidrs, ka ir būtiski mainījusies nodarbināto struktūra nozaru dalījumā. Kopš 1990.gada Latvijā ir palielinājies nodarbināto īpatsvars pakalpojumu sektorā (no 54,9 procentiem 1990.gadā līdz 66,4 procentiem 2001.gadā). Straujākais palielinājums ir vērojams tirdzniecībā un valsts pārvaldes sektorā. Sarucis nodarbināto īpatsvars un skaits lauksaimniecībā, kā arī samazinājies rūpniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits un īpatsvars. Līdz ar to nodarbināto struktūra Latvijā pakāpeniski tuvinās nozaru struktūrai attīstītajās valstīs. Starp iekšzemes kopprodukta sadalījumu (IKP uz vienu iedzīvotāju) un nodarbinātību sektoru griezumā ir novērojama sakarība. Attīstītākajās un bagātākajās valstīs ir lielāks nodarbināto īpatsvars pakalpojumu sektorā, turpretī valstīs ar mazattīstītu tautsaimniecību ir liels nodarbināto īpatsvars lauksaimniecībā. Vairākumā pasaules valstu notiek darbaspēka pārorientēšanās no ražošanas sektoriem (lauksaimniecība un rūpniecība) uz pakalpojumu sektoru. Lielākajā daļā attīstīto industrializēto valstu nodarbināto īpatsvars pakalpojumu sektorā pārsniedz 50 procentus. ES pēdējā desmitgadē ir palielinājies nodarbināto īpatsvars pakalpojumu sektorā (no 62,7 procentiem 1991.gadā līdz 67,3 procentiem 2001.gadā) un samazinājies nodarbināto īpatsvars lauksaimniecībā un rūpniecībā. Nodarbināto skaits kopumā ES no 1991. līdz 2002.gadam pieauga par aptuveni 10 miljoniem cilvēku jeb 6,9 procentiem.

Citu datumu laikraksti

  • Rotaļas turpinās

    Pirms nepilna mēneša Latvija teica jāvārdu Eiropai. Var likties, ka atpakaļceļa nav, nenovēršama ir eiropeisko labumu un nesmukumu ienākšana mūsu...

  • Ir vērts iepazīt kaimiņzemes neparasto šarmu

    Gudri ļaudis saka, ka Igauniju vajag sākt aplūkot no paugurainās dienvidu puses. Tās daba un klimatiskie apstākļi ir gandrīz tādi paši kā pie mums -...

  • Kolekcionē krūzes un senlaicīgas lietas

    Trapeniešu Lanas un Zigurda Safranoviču vaļasprieks jau četrus gadus ir krūzīšu kolekcionēšana. Viņi lepojas ar vairāk nekā 70 dažāda izmēra un...