Darbinieki izsaka neuzticību “Spodras” vadītājam 312

Vairākums Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “Spodra” darbinieku ir neapmierināti ar aģentūras vadītāja Gunta Kozilāna darba stilu.
Savu sāpi viņi divās sapulcēs izteikuši  Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrībai LAKRS, kura atzīst – pašvaldībai jāizvērtē G.Kozilāna atbilstība ieņemamajam amatam, jo viņš ir zaudējis darbinieku vairākuma uzticību. Novada pašvaldībai arodbiedrība iesniegusi 29 darbinieku parakstītu vēstuli.
“Autoritārs vadības stils, kas rada stresu darbavietā un mazina darba kvalitāti un kvantitāti, neieklausīšanās darbiniekos, neuzticība, paveiktā darba noniecināšana, atriebība – tās ir galvenās “Spodras” darbinieku, arodbiedrības biedru, sūdzības par vadītāju G.Kozilānu. Darbinieki ir klusējuši vairākus gadus, taču vairs klusēt nespēj. Arī iepriekš arodbiedrībai ar “Spodru” bija strīdus situācijas, piemēram, par darba un atpūtas laika regulējumu. Darbinieki nedrīkst pamest teritoriju, bet tas nav pareizi. Darba devējam ir jānodrošina cienīgi darba apstākļi arī sētniekiem. Ja nav citu iespēju – jāslēdz līgums ar iestādēm vai kafejnīcām, lai aukstā laikā sētniekiem būtu iespēja ieiet pasildīties vai aiziet uz tualeti. Problēmas gadu laikā nav mainījušās. Gluži pretēji – problēmu loks palielinājis. Attiecības šajā iestādē ir nervozas,” situāciju skaidro arodbiedrības LAKRS valdes priekšsēdētājs Juris Kalniņš. Tomēr tās nav vienīgās darbinieku sūdzības. “Tāpat arī darbiniekiem netiek maksāts par papildu darbiem. Ir svētki, visi strādā papildus, bet naudu par to nesaņem. Sētnieki sūdzas arī par lielajām teritorijām, kas jāapkopj. Ja sākumā tika solīts palīdzēt, piesaistot tehniku, tad šis solījums nav izpildīts,” saka J.Kalniņš.

Vasarā arodbiedrība palīdzēja “Spodras” darbiniecei - uzkopšanas darbu vadītājai Rasmai Melzobai, kurai darba devējs atteicās piešķirt ikgadējo atvaļinājumu, kas iepriekš pēc grafika jau bija ticis apstiprināts.
Agita Bērziņa

Tā rezultātā psiholoģisku un emocionālu pārdzīvojumu iespaidā darbiniece neapdomīgi uzrakstīja iesniegumu par vēlēšanos izbeigt darba attiecības, ko pēc laika vēlējās atsaukt.

Atriebjas nelaižot atvaļinājumā
Darba devējs radušos situāciju nevēlējās risināt, un nekāda veida komunikācija starp vadību un uzņēmuma darbinieci nenotika. Arodbiedrība izteica aizdomas par darba devēja vērstu mobingu pret darbinieci. Ar arodbiedrības palīdzību situāciju izdevās atrisināt un darbinieces atlūgums tika atsaukts, kā arī gaidītais atvaļinājums tika piešķirts. “Spodras” vadītājs no pašvaldības par to nekādu sodu nesaņēma.
“Darbiniece no darba devēja puses saņēma pārmetumus par neprasmi darīt savu darbu. Konflikta pamatā ir darba devēja nesaņemtā apstiprinošā atbilde uz jautājumu “Esi ar mani vai sētniekiem?”. Uz to viņa neatbildēja, jo uzskatīja, ka viņai uz šādiem jautājumiem nav jāatbild. Rezultātā darbinieci nelaida atvaļinājumā. Problēma ar arodbiedrības palīdzību tika novērsta, bet pēc tam kā atriebība sekoja rājiens. Mikroklimats uzņēmumā ir slikts un cits uz citu skatās ar neuzticību. Visa rezultātā darbinieki, arodbiedrības biedri, ir savākuši parakstus, kurus iesniedzām Alūksnes novada domei ar lūgumu izvērtēt G.Kozilāna atbilstību ieņemamajam amatam. Jau pavasarī novada domē darbiniekiem bija pāris tikšanās ar novada vadību, kura solīja situāciju mainīt. Diemžēl nekas nav noticis. Vadītājs prasa kārtību - tam es varu piekrist, jo pienākumi ir jāpilda un mēs nevaram tam iebilst, tikai par kādu cenu? To var panākt intelektuāli, nevis draudot un pazemojot,” stāsta J.Kalniņš.

Darbinieki cer saņemt palīdzību
Vai G.Kozilānam būtu jāatstāj amats, J.Kalniņš nevar objektīvi spiest. “Ja tik atklāti un nekaunīgi var sodīt uzkopšanas darbu speciālisti par to, ka viņa, lūk, nav ar priekšnieku, bet iestājas godīgi sētnieku pusē, ir jādomā par viņa atbilstību. Sētnieki par nepadarītiem darbiem tiek sodīti, bet G.Kozilāns par darba likuma neievērošanu netiek sodīts. Tā ir atšķirīga attieksme,” saka J.Kalniņš. Līdzīgas problēmas arodbiedrībai nākas risināt arī citos uzņēmumos Latvijā. “Attieksme darba devējiem pret darbiniekiem ir ļoti nežēlīga. Mēs varam palīdzēt tikai tad, ja darbinieki paši to vēlas. Lielākoties darbinieki rūgtumu patur sevī – vienreiz, otrreiz, bet trešoreiz jau aiziet no darba. Alūksnes gadījumā cilvēki grib, lai viņiem palīdz. Mēs viņiem palīdzēsim. Vēl Vairas Vīķes-Freibergas prezidentūras laikā tika veikts pētījums, kāpēc cilvēki aizbrauc uz ārzemēm. Ne jau tikai tāpēc, ka alga lielāka vai mazāka, bet attieksmes dēļ – no valdības, darba devēja, arī pašvaldības puses,” norāda J.Kalniņš.

Jāuzkopj apjomīgas
teritorijas
Laikraksta uzrunātie “Spodras” darbinieki diemžēl atklāti runāt nevēlas, jo baidās no represijām, kas varētu sekot. Arī “Spodras” arodorganizācijas pārstāvji piekrīt izteikties vienīgi anonīmi. “Spodras” darbiniekus neapmierina iestādes vadītāja pastiprinātā kontrole un neuzticība. “Ir pulksten viens, un darbinieks, ko esam iesaukuši par “sargu”, jau braukā apkārt un skatās, vai mēs tiešām strādājam. Par katru sīkumu mums ir jāatskaitās. Nedrīkst pamest teritoriju, to nesaskaņojot. Ja vajag uz tualeti – ir jāprasa atļauja. Darbinieki, baidoties no sankcijām, to arī dara. Tas ir strīdus cēlonis kopš sākta gala,” skaidro sētnieki, kuri vēlas būt anonīmi.
Otra problēma ir apjomīgās apkopjamās teritorijas. “Apkopjamās teritorijas ir ļoti lielas! Realitāte ir tāda - teritorija ir tik liela, ka darba laikā to visu nevar paveikt. Sākumā tiešām traktori palīdzēja, taču tagad šādas palīdzības nav. Papilddarbu ir pat vairāk nekā pamatdarba. Nedod Dievs, kādu minūti pastāvēsi, lai atpūstos - būs sekas! Mēs neko neprotam darīt pareizi! Pat ielas slaucīt nemākam! Pārmetumi par to, ka sētnieki nemāk strādāt, bija jāklausās uzkopšanas darbu vadītājai R.Melzobai,” norāda sētnieki.

Sarunas ar domi – bez rezultātiem
Sētniekiem nav saprotams, kāpēc nevarētu agrāk aiziet no darba, ja viss ir izdarīts. “Ja savu darbu izdari – vajadzētu ļaut doties mājās un nebaidīties, ka pazvanīs un atsauks atpakaļ. Tādi gadījumi ir bijuši, ka G.Kozilāns dodas uz mājām pie darbiniekiem,” saka sētnieki. Viņu darba laiks darbdienās ir no pulksten 6.00 līdz 10.00 un no pulksten 13.00 līdz 16.00, sestdienās - no pulksten 6.00 līdz 9.00. “Esmu prasījusi arī arodbiedrībai, vai ir tāds likums, ka, darot gabaldarbu un visu izdarot, nedrīkst iet prom agrāk. Visās citās pilsētās tas ir atļauts. Visvairāk tiek tirdīti sētnieki, nevieni citi darbinieki. Sestdienās, piemēram, ir jāsavāc atkritumi. To izdaru pusotrā stundā. Ko man darīt pārējā laikā? Prom iet nedrīkstu. Esam tikušies ar novada vadību – priekšsēdētāju Arturu Dukuli, izpilddirektori Janīnu Čugunovu, deputātiem Aivaru Fominu un Laimoni Sīpolu. Jautājām, vai, padarot darbu, varam doties mājās. Uz to saņēmām apstiprinošu atbildi. Taču G.Kozilāns to neņem vērā. Algoto pagaidu darbinieku mums nav, jo neviens negrib nākt strādāt, zinot attieksmi,” saka sētniece.
Vietējā arodbiedrībā mums visu iepriekšminēto apstiprina. “Baidoties zaudēt darbu, cilvēki visu pacieš. Tas viss ilgst jau vairākus gadus un nebūt nav pēkšņa problēma. Ir runāts vairākās sapulcēs, arī bijušas tikšanās ar novada pašvaldību, bet nekas nemainās. Cilvēki baidās kaut ko iebilst, jo tam seko tiranizēšana,” mums saka vietējā arodbiedrībā. Tā kā sākušās represijas pret uzkopšanas darbu vadītāju, kura diendienā strādā ar sētniekiem, darbinieki nolēmuši vairs neklusēt un atklāt visu patiesību. Tieši tādēļ arī augusta vidū notikusi tikšanās ar arodbiedrības vadību no Rīgas, pēc kuras sekojusi parakstu vākšana.

Strādā, bet atzinību nesaņem
Pēc visa pārciestā R.Melzoba šobrīd ir darbnespējīga, bet mums izdevās sazināties ar viņu telefoniski. “Sākumā tas neskāra mani, bet tos, kuri ir manā uzraudzībā – sētniekus. Cilvēki strādā, bet pienākumu jeb uzlikto darbu kļūst arvien vairāk. Diemžēl mēs neesam roboti. Darbs ir fiziski smags. Ja kādreiz kāds bija slinkāks, tad šobrīd tādu darbinieku vairs nav un visi iet strādāt pēc vislabākās sirdsapziņas. Tomēr atzinību par to nesaņem, gluži pretēji – tiek noniecināti, sakot, ka nestrādā pietiekami labi. Iestādes direktoram trūkst cilvēcīgas attieksmes. Darbinieki godprātīgi veic ne vien savus tiešos pienākumus, kas minēti amata aprakstā, bet dara arī papildu darbus. Papildu darbu reizēm ir pat vairāk nekā tiešo pienākumu un diena ir par īsu, lai visu izdarītu. Ik dienu ir jāvāc atkritumi, jātīra ietves un jāpaspēj vēl ravēt. Kamēr vienā galā izravē, otrā jau nezāles izaugušas. Par neizravētām nezālēm izsaka rājienus, taču cilvēcīgi nevar paspēt visu izdarīt. Sāp attieksme “ja nevari izdarīt, tad nestrādā”. Ja vien būtu, kur citur strādāt, cilvēki aizietu. Dzīvojam laikmetā, kad cilvēki diezgan bieži slimo, arī darba dēļ rodas dažādas sāpes. Diemžēl slimot mēs nedrīkstam un attieksme pret to ir ļoti negatīva,” skaidro uzkopšanas darbu vadītāja.

Gaida pārmaiņas
Sākumā nesaskaņas mēģināts risināt savstarpējās sarunās ar priekšnieku, taču gaidītais rezultāts izpalicis. “Iekšējās kārtības noteikumos ir minēts, ka vadītājam ir jārūpējas, lai darbinieki darbavietā justos komfortabli. Tam būtu jābūt primārajam. Ja tā nav un tiek atbalstīts mobings darbā, tas nav pieņemami. Tā vietā, lai novērstu mobingu, viņš atklātā tekstā man pajautāja: “Kā pusē tu nostāsies – administrācijas vai strādnieku?” Tas ir korekti no vadītāja puses? Notiek apmelošana. Ja darbu vadītājam mutiski esmu pateikusi veicamos darbus, tad tos tīši neizdarīs un vēl apmelos, ka es neesmu neko teikusi. Tas viss rada konflikta situācijas, kuru rezultātā esmu saņēmusi arī draudus. Ja tas tiek rakstiski iesniegts – tad izdara. Strādāju tur jau vienpadsmito gadu. Desmit gadus esmu strādājusi labi, bet pēkšņi vienpadsmitajā gadā es vairs nemāku strādāt... Tas ļauj izdarīt secinājumus,” saka uzkopšanas darbu vadītāja. Vai viņa pēc slimošanas atgriezīsies darbā, skaidru atbildi neizdevās sadzirdēt. “Gribas pārmaiņas. Kāds būtu risinājums? Iestādē jānomaina vadītājs. Kāpēc citās iestādēs nav tādu problēmu? Nekur nav viegli, visur ir savas problēmas, bet tās tiek risinātas,” viņa saka. 

Konflikti jārisina juridiski
R.Melzobai lielāko atbalstu sniedz vīrs Ilmārs.  “Uzskatu, ka mans kā vīra pienākums ir aizstāvēt savu sievu, pret kuru, kā man zināms, darbā tiek veikts mobings, kā arī ir bijuši izteikti fiziski draudi. Mēģinot atrisināt šo situāciju, esmu personīgi ticies ar G.Kozilānu, kuram esmu norādījis, ka viņš pārstāv pašvaldības uzņēmumu un šādi ieilguši konflikti ir jārisina juridiskā ceļā. Arī šajā sarunā es atbildes nesaņēmu, izņemot to, ka lai es nejaucos “Spodras” lietās. Es uzskatu, ka “Spodra” ir pašvaldības uzņēmums, kurš nevar šādi atbildēt jebkuram iedzīvotājam. Mēģinājumi risināt konfliktu civilizētā ceļā beidzās vienīgi ar atriebību darbā (rājieni, neformāli draudi utt.). Man kā iedzīvotājam, protams, patīk sakopta vide, bet vai šādā veidā sasniegto mērķi attaisno līdzekļi, kā tas tiek panākts?” norāda I.Melzobs.

Neko citu – tikai mieru!
Abās darbinieku sapulcēs piedalījās arī arodbiedrības LAKRS Alūksnes novada koordinators Jānis Sadovņikovs, kurš ir arī novada domes deputāts. Viņam “Spodras” darbinieku sāpe bijusi zināma jau sen, ar vadītāju situācija pārrunāta, taču nekādu pārmaiņu nav. “Esmu pats personīgi runājis ar G.Kozilānu, taču nekas nav mainījies. Gribētos, lai viņš pats saprastu situācijas nopietnību un mainītos. Ja ne – jāatkāpjas pašam vai atbildīgajām amatpersonām jāpieņem atbilstoši lēmumi. Ja neko nedarīsim, kas notiks ar cilvēkiem? Viņus iznīcinās! Cilvēki ir izmisuši. Manuprāt, aģentūru šāds vadītājs nedrīkst vadīt. Pilsēta ir skaista un sakopta. Taču, ja nebūtu tehniskā personāla, sētnieku, nekad netiktu sasniegti tik labi rezultāti. Nedomāju, ka to vajadzētu panākt, pielietojot represīvas metodes. Tas nav pareizi. Darbinieki saka – mēs visu paciestu, ja tikai liktu mūs mierā! Ja būtu citas darba iespējas, viņi aizietu un G.Kozilāns paliktu viens. Labākie speciālisti pa vienam vien jau ir aizgājuši no darba,” saka J.Sadovņikovs.

Vai ir politiskā aizmugure?
Aģentūras direktoru var apstiprināt un atbrīvot no amata vienīgi Alūksnes novada dome. G.Kozilāns amatā tika iecelts 2011.gada 1.februārī uz pieciem gadiem. Šogad 1.februārī amatā viņš tika apstiprināts atkārtoti. J.Sadovņikovs nespēj sev piedot, ka atbalstīja G.Kozilāna atkārtotu apstiprināšanu amatā. “Tobrīd šķita, ka cilvēks ir mainījies un sūdzību no darbiniekiem nebija. Noticēju! Līdzko atkārtoti apstiprināja - viss sākās no jauna. Šo gadu laikā, kamēr esmu deputāts, ne no vienas citas pašvaldības kapitālsabiedrības neesmu saņēmis sūdzības. Tās ir tikai no “Spodras”. Jā, ir sīki, savstarpēji konflikti, bet tik nopietnu un ilgstošu problēmu citur nav. 29 cilvēku paraksti ir ļoti nopietns signāls amatpersonām, kuras tieši atbild par G.Kozilāna darbu. Neticu, ka G.Kozilāns nezina par to, ka darbinieki sūdzas, arī par sapulcēm, bet nekas nemainās un kļūst arvien trakāk,” norāda J.Sadovņikovs. Viņš pieļauj, ka G.Kozilāns nebaidās no sekām un atbrīvošanas no darba, jo viņam ir spēcīga politiskā aizmugure. 2013.gada pašvaldību vēlēšanās viņš kandidēja “Vienotības” sarakstā.

Tiksies ar darbiniekiem un direktoru
Alūksnes novada pašvaldībā mums apstiprina, ka arodbiedrības vēstule ir saņemta, taču par tālāku rīcību vēl nav lemts. Izpilddirektore Janīna Čugunova vien norāda -  jāuzklausa abas puses, tādēļ uz kopīgu tikšanos tiks aicināti neapmierinātie darbinieki un iestādes direktors. “Kad būsim izanalizējuši un izvērtējuši situāciju, varēsim sniegt komentārus. Uzklausīsim abas puses. Tomēr jāakcentē, ka šo gadu laikā pilsētas sakoptība ir mainījusies, un esmu pārliecināta – uz labo pusi. Latiņa ir pacelta ļoti augstu, un varbūt tādēļ iestādes vadītājs ir prasīgs un prasa nevainojami veikt šo darbu. Protams, varbūt kādam darbiniekam iekšēji ir pretestība. Nevar būt runa tikai par G.Kozilānu, jārunā gan par vadītāju, gan par speciālistiem un pārējiem darbiniekiem. Izanalizēsim visu un tad paudīsim savu viedokli,” norāda J.Čugunova. Viņa nepiekrīt neapmierināto darbinieku teiktajam, ka pēc tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem tā arī nekas nav mainījies. “Lai kaut kas mainītos, ir jābūt pamatotam iemeslam. Uzskatu, ka prasības nebija pamatotas. Jā, iestādes vadītājs bija veicis dažas nepareizas darbības, uz ko viņam tika aizrādīts, un tās tika novērstas,” norāda izpilddirektore.

Visiem viena mēraukla neder
Novada domes priekšsēdētājam Arturam Dukulim objektīvu iemeslu dēļ vēl nav bijusi iespēja izvērtēt arodbiedrības vēstuli. Šobrīd visi spēki tiek veltīti krīzes situācijai Torņa ielā pēc gāzes eksplozijas. “Problēma ir ilgusi vairākus gadus. Pats esmu ticies ar darbiniekiem, konkrēti sētniekiem, un uzklausījis viņu problēmas. Tāpat arī darbinieku sūdzības esmu pārrunājis ar G.Kozilānu. Kāpēc ir tapusi vēstule un kādas ir problēmas, nevaru sniegt komentāru,” norāda A.Dukulis. Viņš sola tikties ar darbiniekiem un konkretizēt neapmierinātības un vēstules tapšanas iemeslus. “Taisnība vienmēr ir pa vidu. Jautājumā par nedrīkstēšanu agrāk aiziet no darba, ja viss ir padarīts, ir divas puses – vieni darbu izdara ātrāk, citi lēnāk, līdz ar to rodas domstarpības, bet darba samaksa visiem ir vienāda. Tomēr mēs nevaram dalīt cilvēkus, kuri prot ātri strādāt un kuri to nevar. Tas ir kolektīvs darbs, tā ir darba organizācija, un šajā gadījumā liela nozīme ir arī sētnieku uzraugam,” norāda A.Dukulis.
Priekšsēdētājam nav informācijas par vadītāja slikto attieksmi pret darbiniekiem, tāpēc kaut ko komentēt ir grūti. “Varu vien pateikt paldies visiem, kuri strādā un panāk to, ka pilsēta ir sakopta. To pamanām ne vien mēs, bet arī pilsētas viesi. Arī citu pilsētu pašvaldību pārstāvji uzsver, ka mums ir sakopta pilsēta un reti kur tā vēl ir. Vai  pateicības un uzslavas saņem strādājošie, nevaru komentēt. Atzīstu, ka konflikts briest jau ilgāku laiku, bet, kā tas tiks atrisināts, nevaru šobrīd pateikt. Var jau būt, ka priekšniecība ir stingra un prasa to, par ko darbiniekiem maksā algu. Neapmierinātie būs vienmēr. Ja man jāvērtē “Spodras” darbs, varu teikt, ka “Spodra” kā uzņēmums savus pienākums veic ļoti labi un pretenziju nav. Kāds ir iekšējais klimats, atkarīgs no tiešā vadītāja un kolektīva kopumā,” norāda A.Dukulis.

Komentārus nesniedz
Aicinājām situāciju komentēt arī “Spodras” direktoru Gunti Kozilānu. “Vēstule ir adresēta novada pašvaldībai – tad viņiem arī jautājiet! Man tādas vēstules nav, tāpēc neko komentēt nevaru. Saprotu, ka vēstule ir par manis vadīto iestādi, bet neviens man vēstuli nav rādījis un man nav zināms tās saturs. Kolektīvā viss ir kārtībā,” īsā telefonsarunā norādīja G.Kozilāns. Vairāk telefoniski viņš nevēlējās stāstīt un arī tikties vēstules sakarā nevēlējās, vien vēlreiz atkārtoja, ka vēstules sakarā komentāru nebūs.

Zināšanai!

Mobings ir psiholoģiskā terora veids. Parasti mobings sākas ar konfliktu. Ja šis konflikts netiek laikus un efektīvi atrisināts, tad tas, kam ir statuss, vara, spēks, citu kolēģu atbalsts, savu oponentu pārvērš mobinga upurī. Ar laiku mobings kļūst apzināts, bet sākums parasti ir spontāns. Mobinga upurim liek noprast, ka ar viņu varētu pārtraukt darba attiecības pēc slavenā teiciena “Ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēka - nav problēmas”. Konstance Halta, grāmatas „Veiksmīga karjera vai mobings - psiholoģiskais terors darbā” autore, apstiprina, ka mobings ir kā sērga, kas izplatās apbrīnojami ātri. Proti, netiek kritizēta darbinieka rīcība, bet gan pats darbinieks. Notiek arī vispārināšana: tu vienmēr kavē; tu nekad visu neizpildi, kā pienākas, utt.

Avots: Brīvā enciklopēdija “Vikipēdija”

Komentāri 312

jautājums

a kas tā Melzobe ? vai uzkopšanas darbu meistars saucās tas, kurš mēž un ravē vai kāds puspriekšnieks, kurš vada darbus? tiešām bez ironijas - es nezinu.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 09:38

Par Kozilānu!

Paskatieties cik sakopta ir Alūksne!!! Cepuri nost Kozilāna priekšā! Un ja kāds negrib strādāt, tad lai iet prom nevis taisa traģēdiju!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 08:26

to Par Kozilānu!

Glupam putnam, glupa dziesma...Vai tas esi tu, ērgli?

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 23:53

Viņš varētu

kara laikā būt nometnes uzraugs!bet ne darbā ar cilvēkiem!

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 19:11

Maija

Kozilānu vajadzētu aizrotēt uz Alūksnes namiem!Lai vismaz kundzītes pamodina un atgriež realitātē!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 09:05

haha....

Kozļiku pie traktoristpāra par sētnieku, lai ravē melno kažoku...būs rāmaka...

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 23:55

hmm

Kurš tad nu būs baigi apmierināts, ka liek fiksi kustināt smaguma centru! Vai tikai pašus sūdzētājus nevada atriebības alkas par to, ka ir prasības strādāt čakli un pamatīgi...,Alūksne nekad vēl nav bijusi tik tīra, viss saslacīts, izravēts uz tip-top. Nesaku, ka praktiskajiem darītājiem ir viegli, bet neapšaubāmi vajadzīgs cilvēks, kurš spēj būt bezkompromisa prasīgs. Bet darbiniekiem tas lielākoties šķiet nepatīkami. Domāju, ka Kozilāns ir īstais cilvēks šai darbā. Ja atlaidīs, ka tik kungiem pašiem nākošgad nav jāiet puķes ravēt un ielas slaucīt...!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 09:35

tā jā

Centrs jau smuks, bet pie pilsēta gan varēja būt sakoptāka! Zāle pie mājām 1x gadā tiek nopļauta!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 10:15

inženieris

Sūnas laikā nebija ne simtās daļas tās naudas, ko šie nelieši tagad groza, bet viss bija daudz sakoptāks. Ja kas, tad visas notekas ir aizaugušas un aizsērējušas, pēc kārtīgākām lietavām, te drīz visa pilsēta slīks nost, bet neviens par to pat ausis nekustina. Puķīšu dobes vēl neliecina par sakoptību un sakārtotību, bet nevajadzīgu naudas izmešanu gan. Puķes var stādīt tad, kad degošie darbi paveikti.

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 00:01

es no rūpes

tas taču bij pagājušajā gadsimtā, tad arī zāle bij zaļāka, ielas bij tādas, ka nevarēja izbraukt, puķes tagad gan ir ļoti skaistas, arī ielas daudzas saremotētas, trotuāri saremontēti, dzīve iet uz priekšu, ja skatās atpakaļ progresa nav

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 12:41

lol

darbs grūts un smags utt. Bet visbiežāk sētniekus u.c. Spodras darbiniekus redzu, stāvam un runājam pa telefonu. Laikam jāapspriež tīrīšanas metodes.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 10:33

ggg

gan jau mēģina dabūt atļauju uz tuaļet aiziet :(

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 20:03

benzīntanks

un šoferi kafiju dzer benzīntankā katru rītu darba laikā piedevām brauc ar pašvaldības mašīnām, tie arī ir parakstījušies??? Varēja kafiju arī sētniekiem aizvest.

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 12:15

benzīntanks

Varbūt spodras šoferi ved sētniekus uz tualeti benzīntankā? Tuvāk jau nevienas tualetes centrā nav!!!!!

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 13:00

Viedoklis

Vienkārši darbiniekiem nepatīk,ka liek strādāt un visam jābūt izdarītam kvalitatīvi!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 11:37

Jana Z.

Izlasīju rakstu, raisa ļoti daudz pārdomu par notiekošo. Piemēram, Izpilddirektore aizstāv Kozilānu, bet, pēc manām domām tāpēc, ka pati pakļauta vietnieka Adlera politiskai ietekmei, domes priekšsēdētāja "formālai" vērtēšanai un citiem politiskiem lēmumiem, ko arī min Sadovņikovs, ka Kozilānam ir politiskā aizmugure, jo startējis no "Vienotības". Protams, ka vadošā koalīcija un politiskie spēki nodrošina sev aizmuguri caur vadošiem amatiem saliekot tajos savus cilvēkus, kuri pēc tam pazemīgi kalpo (vārda tiešā un pārnestā nozīmē). Un līdz ar to izliekas daudz ko "neredzam", jo tas ir izdevīgi. Jautājums ir, kur slēpjas šis izdevīgums? Un kā gan Čugunova varētu vērtēt Kozilānu slikti, ja pašai draud politisks "sitiens". Pēc rakstā lasītā uzskatu, ka ne Dukulis, ne Čugunova, ne Fomins, ne Sīpols nav tiesīgi Kozilāna vietā noteikt sētniekiem darba laiku un maldināt sētniekus, tā rados šādu „viltus sitienu”.Paši taču iecēla vadītāja amatā! Visa šī politiskā virtuve un savējo būšana un "psiholoģiskie līgumi" darbojas pilnā sparā. Ir tādas lietas, kas ir aizberga neredzamās daļas. Protams, nevar noliegt, pilsēta tiek sakopta, bet par kādu cenu (cilvēciskais faktors un finanšu daudzums)? Un nav arī godīgi un nav arī laba pārvaldība, ka vieniem vadītājiem pārkāpumi tiek piedoti un ikgadējā vērtēšanā netiek fiksēti, kaut zinu, ka pati esmu norādījusi uz problēmām, bet citiem pat "skabarga iemesta acī". Bet secinājums īsumā ir tāds – ja, Kozilānu vērtē un slavē, cik viņš ir labs, tad viņš tā arī domā, un tā ir nevis Kozilāna problēma, bet gan tiešas augstākās vadības problēma jeb cēlonis, kas noved pie sekām. Nav sarunu, nav rezultāta!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 12:01

Janai

Kā gāja tiesā pret pašvaldību? Vai tik arī netika viss noklusēts??

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 12:27

Dzintars

Jana a ko Tu domē dari,....bet skatos būs iespēja veiksmīgi paņemt nākošo tēmu mutē...... pirms vēlēšanām.......pēc alūksnes namiem (tā tak bija tava tēma tikai skatos valdīšanas laikā neko neesi tur uzfrišinājusi) .....

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 13:02

D

vēl jo vairāk esot opozīcijā to iestādi un vadītāju varēji........paņemt....ka kviektu....tik tukša skaņa un gaiša galva....

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 13:31

Jana Z.

to Dzintars
Ja interesē sīkāk, atnāc uz tikšanos, http://aluksne.lv/02_05.php iedzīvotāju pieņemšana. Tie, kurus interesē jautājumi un palīdzība, nāk vai zvana un risinām.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 14:04

JANAI

Par nošauto meitenīti paprasiet Kozilānam

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 21:39

Alda

Tas bija nelaimes gadījums,kā nav kauna,stulbais cilvēk

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 22:55

okk

Par to priekšnieku vislabāk pastāsta tā apdrupusī siena,uz kuras fona viņš zīmējas!SPODRA uz nespodras sienas!!!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 14:37

Alexa

Beidzot kaut kas sāk notikt. Pareizi cilvēki dara. Es nepazīstu šo priekšnieku, bet ne jau par velti darbinieki tā ir izlēmuši. Un pie viena neuzticību arī tai visai pārējai ielikteņu varzai..... kas sēž domē.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 14:48

Janis M

Vini visi viena maisa bazami,rada ap sevi tikai debilitati. Vienu atlaidis,cits-tads pats- naks vieta.
Jana Z. Ka ticis par deputatu ir Sadovnikovs?

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 15:35

saskaņa

Lūk tā ir mīkla!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 16:27

tā arī tika

Nu kā kā, tak novada iedzīvotāji ievēlēja, nu tad jautājums

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 20:34

Maija

A kurš ir Sadovņikovs - tas patmīlīgais kungs kas parasti redzams fotogrāfijā pirmajās rindās un vēl pie veikaliem jebkurā laikā ar lielu pašlepnumu gozējoties,tas jau nu neizskatās pēc darītāja vairāk gan -droši klanās visiem domniekiem..

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 16:35

Maijai

Domāju,ka tas pats vien būs. Kads viņš darītājs,ja pieredzes darbā nekādas. Lielākā mīkla ir,kuri ir tie kas par viņu balsoja? Jo, ne ar darbiem, ne vardiem, ne slavu viņs nevarēja piesaistīt cilvēkus.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 18:40

Velo

Āāāā... ,tas ir tas priekšnieks, kas darba laikā ar velosipēdu vizinās ???!!!

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 16:57

Domāju,ka

ne tikai "Spodrā" ir tāds priekšnieks. Paskaties kur gribi- priekšā "mazie kardināli", kuri prasības izvirza tikai padotajiem, bet paši darba laikā ne tikai ar velo brauc.... Pa visiem veikaliem paspēj pastaigāt, domē vairākus amatus izpildīt un pačatot internetā. Aizbildinājums- "mobils" darba laiks. Vajadzētu beidzot domei likt izvērtēt katras iestādes vadītāju tieši darbiniekiem. Bet visiem darbiniekiem, ne tikai pāris roklaižām. Oi, kas tikai neatklātos....

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 17:09

Zinu

Darbiniece tagad uztraukusies par mobingu!!!!! Un kas tas par mobingu no viņas puses, pret kolēģiem, kad varākas vasaras pēc kārtas kundzīte "slimoja", bet kolēģi, viņas darbu darot, mēli pa grīdu vilkdami, darīja viņas darbu!!!!!!!! Vai tas arī nav mobings. Tagad uztraukusies..... Ātri jau šīs liets aizmirstas.....

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 20:35

?

Kurš pašvaldībā atbild par darba drošību? Te tak visās iestādes ir mobingi, bosingi, terori, sākot jau no sociālas pienvedējas, kas uzdienējusies par Novada Karalieni, kas šefo kā lielā... Te ir darbs Darba Inspekcijai, bet ko tad tie paši haltūrē ārpus darba.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 20:39

mūūū.... to ?

a ko tu gribi no mana čugunpaura? mūūū...

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 00:13

Es arī zinu

R.Melzoba slimības laikā pa jūrmalu un ārzemēm atpūsties brauca.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 20:50

sētniece

parakstu vākšanas kampaņu noorganizēja arodbiedrība nevis darbinieki: arodbiedrības pārstāve kopā ar diviem Spodras darbiniekiem brauca pie cilvēkiem uz mājām un lika parakstīties, jo "visi parakstīšoties"....MOBINGS???? Nepaskaidroja,kāpēc jāparakstās, neiedeva iepazīties ar vēstuli.

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 22:04

Kāpēc tā dara

Kāpēc tiek dzēsi ārā komentāi? Kaimiņiene teica, ka labs koments bijis par "nomobingoto" darbinieci par dzeršanu un gulēšanu grāvī. Ja jau par priekšnieku viss visiem jāzina, tad kāpēc es nevaru zināt vairāk par šīs darbinieces dzeršanu un grāvī gulēšanu?? Un varbūt par vairākām gulēšanām "GRĀVJOS" un "KĀDOS GRĀVJOS"?

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 22:04

Zebiekste

MANS KOMENTĀRS ARĪ IR IzDZĒSTS , SUPER :)))))) VĀRDA BRĪVĪBA???? HA????

pirms 4 gadiem, 2016.09.17 19:47

Jūtu Līdz

Ņabaga sētnieki, jūtu viņiem līdz.Jāstrādā saulē, lietū. Pati darbu vadītāja kādreiz strādāja par sētnieku. Viņai vislabāk būtu jāzin sētnieku darbs. Varēja palait sētniekus uz WC uv pati viņu vietā strādāt tālāk, kamēr atnaķ no WC. Priekš tam jau viņa arī saucas sētnieku uzraugs vai kontrolieris... Domājiet kā pašiem labāk skan..

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 22:21

Kāpēc

Kāpēc man neviens nepiedāvāja parakstīties? Es arī būtu parakstījies. Tikai pret pašu sētnieku uzraugu. Pati kādreiz visus sūdzēja vadībai. A tagad sūdz vadību. No kuras puses vējš pūš, tā liecas uz to pusi- uz slikto pusi- liecos uz to, uz labo pusi - tā arī liecos uz to pusi-saka sakāmvārds

pirms 4 gadiem, 2016.09.16 22:26

Citu datumu laikraksti

 • Dažās sekundēs paliek bez mājām 3

  Dažās sekundēs paliek bez mājām  6

  3.septembra vakaru Torņa ielas 15.nama iedzīvotāji Alūksnē neaizmirsīs ilgi, jo gāzes eksplozija dažu sekunžu laikā bez mājām atstāja 15 dzīvokļu...

 • Lepojas ar gardām kūkām 2

  Lepojas ar gardām kūkām

  Linda Barkovska: “Galvenais noslēpums kūku gatavošanā – patīk pašai un prieks, ja citiem garšo!”Apes novada kūku cepējas savas prasmes nesen izrādīja...

 • Mīlošs vīrs sievai un tēvs divām meitām 2

  Mīlošs vīrs sievai un tēvs divām meitām

  Būt par vecākiem, iespējams, ir grūtākais, taču arī vislabāk atalgotais darbs pasaulē. Un, tikai nomainoties paaudzēm, varēs novērtēt, kā šis darbs...

 • Paši savas laimes kalēji

  Paši savas laimes kalēji

  Alūksnes Kultūras centrā noritējušas divu dienu mācības “Mazo un vidējo uzņēmumu darbības uzsākšana, investīciju piesaiste, tirgus segmenta...

 • Būs atvieglojumi nekustamā īpašuma nodoklim

  Alūksnes novada pašvaldība izdos jaunus saistošos noteikumus, kas noteic atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā....

 • Apē atgriežas Elīnas Zālītes skulptūra

  Apē atgriežas Elīnas Zālītes skulptūra

  Rakstnieces, dzejnieces, prozaiķes un tulkotājas Elīnas Zālītes skulptūra atgriezusies savā vietā pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas – pateicoties...