Dators un mūsu darba vieta

Pagājušā gada oktobrī - novembrī Austrumvidzemes Reģionālā Valsts darba inspekcija veica anketēšanu Austrumvidzemes reģiona (Balvu, Gulbenes, Madonas, Alūksnes rajonā) dažādas uzņēmējdarbības uzņēmumos, kur darbinieki veic darbu pie datoriem.

Pagājušā gada oktobrī - novembrī Austrumvidzemes Reģionālā Valsts darba inspekcija (RVDI) veica anketēšanu Austrumvidzemes reģiona (Balvu, Gulbenes, Madonas, Alūksnes rajonā) dažādas uzņēmējdarbības uzņēmumos, kur darbinieki veic darbu pie datoriem.
Anketēšanu veica ar mērķi gūt priekšstatu par darbavietām, kurās veic darbu pie datoriem, atbilstību normatīvajiem dokumentiem un par darba devēju veiktajiem darba drošības un aroda veselības pasākumiem, saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 06.08.2002. noteikumiem "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju".
Anketēšanas rezultāti liecina, ka pēc 2001.gada 1.jūnija iekārtotās darba vietas, kad bija jāsāk piemērot noteikumos noteiktās prasības, atbilst prasībām, kas neapdraud nodarbinātā drošību un veselību.
Savukārt darba vietas, kuras iekārtotas pirms šī noteiktā termiņa, pilnībā neatbilda noteikumos noteiktajām prasībām - darba krēsls neatbilda vidēji 30 procentos darba vietu, displeja ekrāns vispār negrozāms bija sešos procentos darba vietu, tastatūra pagriežama un atdalāma nebija 19 procentos darba vietu, darba telpas iekārtojums neatbilda vidēji 15 procentos darbavietu (īpaši logu aprīkojums ar pielāgotiem aizsegiem). Šo darba vietu pārveidošanas termiņš ir 2004.gada 31.decembris.
Uz obligātajām veselības pārbaudēm darbiniekiem, kuri pie displeja strādā vairāk par divām stundām katru darbdienu, tikai 32 procenti darbinieku nosūtīti uz šīm pārbaudēm.
Galvenais izskaidrojums - daudzi darba devēji anketēšanas brīdī vēl nebija iepazinušies ar noteikumiem "Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju" un darba devēji nemācēja piemērot MK 04.03.1997. noteikumu Nr.86 veselībai kaitīgos darba vides faktorus - paaugstināts redzes sasprindzinājums, fiziskas pārslodzes: darbs, kas saistīts ar ilgstošu atrašanos piespiedu stāvoklī, darbs, kas saistīts ar lokālu muskuļu sasprindzinājumu - kā kaitīgos darba vides faktorus nodarbinātajiem pie displejiem (nebija kvalitatīvi veikta darba vietu darba vides risku novērtēšana).
Neskaidrību gadījumos, kas saistīti ar darba aizsardzības jautājumiem darbavietās, kur darbus veic ar displeju, var vērsties Austrumvidzemes RVDI (Ozolu ielā 1, Gulbenē) vai zvanīt pa telefonu 44-71224.

Citu datumu laikraksti