Dāvina “Ziemeļvalstu vēstures” grāmatas

Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes metodiķe Vera Zučika saņēmusi sešām rajona vidusskolām dāvinātās “Ziemeļvalstu vēstures” grāmatas.

Alūksnes rajona Izglītības pārvaldes metodiķe Vera Zučika saņēmusi sešām rajona vidusskolām dāvinātās "Ziemeļvalstu vēstures" grāmatas. Tās dāvina Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.
"Grāmatu pasniegšanas pasākumā Ziemeļu Ministru padomes biroja vadītāja Eva Emneusa iepazīstināja ar Ziemeļvalstu sadarbības pirmsākumiem un attīstību, kas aizsākās līdz ar kristietības izplatību šajā teritorijā. Tajā aptverts tūkstoš gadu posms kopš vikingu laikiem, turklāt divas trešdaļas grāmatas apjoma stāsta par senākiem vēstures notikumiem, bet viena trešdaļa - par pēdējiem 100 gadiem," informē V.Zučika.
"Ziemeļvalstu vēsture" atspoguļo Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas kultūras, politikas, tautsaimniecības attīstību, parādot to saistībā ar Eiropas mazo valstu vēsturi. Atspoguļojot nozīmīgus vēstures notikumus, Ziemeļvalstis salīdzinātas ar citām, arī ar Baltijas valstīm. "Izdevums ir labs uzziņu avots augstskolu studentiem, skolotājiem, žurnālistiem un visiem, kas vēlas izprast Ziemeļvalstu labklājības cēloņus un iedziļināties sabiedrības attīstībā. Grāmata ir ļoti aizraujoša, tāpēc ieteicams to izmantot vidusskolās fakultatīvās un pulciņu nodarbībās," uzsver V.Zučika.
Tāda izdota pirmo reizi. To no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse. Autori ir somu vēsturnieki. Grāmatu ar sponsoru atbalstu izdevusi izdevniecība "Nordik".

Citu datumu laikraksti

  • Naglu ciemā tagad pārsvarā saimnieko ienācēji

    Malienas pagasta apdzīvotajā vietā Naglas dzīve rit tāpat kā jebkurā pagastā. Naglās māju nav daudz, bet to kādreizējie īpašnieki jau aizgājuši...

  • Monētu savienības - jau pirms 600 gadiem

    Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas attīstības likumsakarības, viena - aptvert arvien lielāku teritoriju.Ekonomikai un tirdzniecībai ir kopējas...

  • Jauna iespēja skolēniem

    Rudens un jaunā mācību gada sākums skolēniem un skolotājiem rada jaunus pienākumus, bet sniedz arī jaunas iespējas.Rudens un jaunā mācību gada sākums...