Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.

28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.
Šoreiz apeniešus apciemoja Rankas un Limbažu rajona Ozolu arodvidusskolu deju kopas ar vadītājiem, kā arī Smiltenes arodvidusskolas deju kopas vadītājs.
"Šādas tikšanās reizes, kad gan dejojam, gan iepazīstamies, dalībniekiem ir nepieciešamas," uzskata Apes arodvidusskolas deju kopas vadītāja Edīte Dauškane. "Tuvojas skate un Zemes svētki, tāpēc mēģinājumi ļauj noslīpēt dejas soli un dalīties pieredzē ar citiem deju kolektīviem. Ar šo kolektīvu vadītājiem esmu pazīstama jau ilgi. Dejotāji, protams, ar laiku mainās, bet ilgāk dejojušie jaunieši jau ir iepazinušies."
Vispirms notika kopīgs deju kopmēģinājums, kur dejoja obligātās repertuāra dejas, laboja pamanītās kļūdas. Kolektīvu vadītāji dalījās domās par skati un tērpiem.
Viesus nelielā izbraucienā iepazīstināja ar Apes pilsētu un ievērojamu tūrisma objektu - dižvītolu. Vieskolektīvu vadītājas Elga Vovere no Rankas un Sarmīte Freimane no Ozoliem atzina, ka Apē viņas esot pirmo reizi. Visvairāk sajūsminājis garāmbraucot redzētais skaisti noformētais stūrītis pie Apes bērnudārza.
Pēc garšīgām pusdienām sekoja koncerts. Tajā dejotāji vēroja cits cita sniegumu un ar sirsnīgiem aplausiem atbalstīja katru deju.
Koncertu skatījās gan Apes "Meteņa" dejotāji, gan arodvidusskolas direktors Jānis Pops, viņa vietniece ārpusklases darbā Arita Romanova un audzinātājas. Kā parasti pēc tradicionālajiem salidojumiem, arī šoreiz pēc koncerta dejotājiem bija diskotēka. Tās sākumā klātesošos priecēja Laumas Zālītes vadītā arodvidusskolas meiteņu ansambļa dziedājums.
"Paldies skolas darbiniekiem par sapratni un palīdzību, lai plašajā mācību iestādes sporta hallē varētu notikt šis sadancis," saka E.Dauškane.

Citu datumu laikraksti

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...

 • Mūža noslēpums meklējams Dieva atziņā

  Emma Krūmiņa, 96 gadus veca, kristiete, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekle. 30 gadus bijusi šīs baznīcas apkopēja. Ilgus gadus pati...

 • Hokejs svarīgāks par balsojumu Saeimā

  Droši var apgalvot, ka hokeja pavasaris ir sasniedzis kulmināciju. Tuvākajās dienās Latvija turpinās dzīvot hokeja pārdzīvojumu jūklī. Hokeja laukums...

 • Konkursa kārtu uzvarētāji

  1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma.1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma. - 2.kārtas uzvarētāji - Dana Kūma un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases...