Deputātiem jārisina pilsētas problēmas, nevis jāstaipa politiskais deķis

Alūksnes pilsētas domes deputāts Valdis Vīksna jau trešo sasaukumu pēc kārtas ir šā statusa īpašnieks. Šajā sastāvā viņam ir vislielākais deputāta stāžs.

Alūksnes pilsētas domes deputāts Valdis Vīksna jau trešo sasaukumu pēc kārtas ir šā statusa īpašnieks. Šajā sastāvā viņam ir vislielākais deputāta stāžs. Tas nozīmē, ka alūksnieši viņam uzticas, lai gan tas uzliek lielu atbildību un, kā saka pats deputāts, šajā laikā iemantoti arī ienaidnieki un nelabvēļi.
Sarunā ar Valdi Vīksnu, kas ir arī kooperatīvās sabiedrības "Kalnadruvas" valdes priekšsēdētājs, runājām par deputāta darbu, par viņa ieguldījumu un iecerēm Alūksnes pilsētas attīstībā.
"Mana darbība kā deputātam sākās Atmodas lakā, kad Tautas fronte vēlēšanām virzīja savus cilvēkus. 1990.gadā mani ievēlēja par Alūksnes rajona padomes deputātu," stāsta Valdis Vīksna.
Viņš atceras, ka tad šo darbu visi uzsāka ar milzu cerībām. Tad notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas. Uz jauno gadu pensionāriem tika sarūpētas dāvanas, lai viņus atceras.
"Toreiz likās, ka tauta nav aizmirsta, bet notika kā filmā "Volga, Volga" - bija lielais svilpes pūtiens, bet kuģis nekustējās. Tā arī Alūksnē - sākās privatizācija un izlaupīšana, bet par tautu neviens vairs nedomāja," apgalvo V.Vīksna.
- Vai tāpēc nākamajās vēlēšanās izlēmāt nepiedalīties?
- Tas bija laiks, kad pensionāriem pensijas nemaksāja, skolotājiem algas aizturēja. Tas bija politisks lēmums. Šādu valdības politiku nevēlējos atbalstīt, lai gan cilvēki vēlējās, lai es piedalos vēlēšanās. Tad tautu divas reizes apzaga - repšus nomainīja pret latiem, to izdarīja arī banka "Baltija". Būt tautas pārstāvim, to visu redzot, es nevēlējos. Pirmo reizi politikā mani iesaistīja Alfreds Dāvids, bet vēlreiz 1997.gadā - Uldis Veldre.
- Ko uzskatāt par savu lielāko deputāta veikumu?
- Man šķiet, ka tas ir ikdienas darbs, lai aizstāvētu vēlētāju intereses. Cilvēki nāk ar problēmām, un tās tiek risinātas. Pirms šīm vēlēšanām neko daudz nesolīju, partija vairāk solīja un es - tās vārdā. Redzēs, kā mums to izdosies realizēt.
- Kā ir sadzīvot ar deputāta statusu?
- Tas nav goda pienākums, bet ikdienas darbs, par kuru jābūt vispusīgi zinošam, jo domē nākas saskarties ar visdažādākajiem jautājumiem. Iedzīvotāji saka, ka neredz deputātu paveikto, tas aizskar. Deputāta pienākums ir piedalīties domes sēdēs, kontrolēt domes pieņemto lēmumu izpildi, reizī mēnesī rīkot pieņemšanas un izskatīt iedzīvotāju ierosinājumus un sūdzības. Nekādi kalni mums nav jāgāž. Mums ir jānodrošina pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbība, to deputāti ir izdarījuši.
- Iznāk, ka iedzīvotājiem par deputāta darbu nav izveidojies pareizs priekšstats.
- Jā, iedzīvotāji īsti neizprot deputāta sūtību. Katram deputātam ir jādarbojas arī divās komitejās. Es vadu sociālo un veselības jautājumu komiteju un darbojos tautsaimniecības komitejā. Sociālajā komitejā esmu jau trešo sasaukumu, tāpēc labi pārzinu šā darba problēmas. Tas nav pateicīgs, jo sociālie jautājumi ir smagi, iedzīvotājiem vajadzību ir daudz, taču iespēju robežās cenšamies palīdzēt. Līdzekļu, protams, nepietiek. Tagad aktuāli ir sociālie dzīvokļi un sociālās mājas. Iepriekšējos divos sasaukumos vienmēr centos šo jautājumu saasināt. Līdz šim atbalsts ir bijis minimāls. Šajā sasaukumā ir iesniegts projekts sociālo māju celtniecībai, bet izmaksā apmēram 300 000 latu. Bez valdības palīdzības dome to nevarēs atrisināt.
- Varbūt saikne starp tautu un deputātiem nav tik cieša, kā tai vajadzētu būt?
- Iedzīvotājiem ir maza interese. Ja viņiem neko nedod, tad viņi nenāk uz domi. Domāju, ka iedzīvotāji ir pietiekami labi informēti par visu tajā notiekošo.
- Tautā pastāv teiciens - kāda mums ir valsts, tādi ir deputāti, ko paši esam ievēlējuši.
- Alūksnē iedzīvotāji no piedāvājuma izvēlējās optimālāko. Ostapi Benderi netika ievēlēti. Dažus sarakstus pārstāvēja cilvēki, kas Alūksnei godu nedara un vairāk domā par savu labumu. Domāju, ka tagadējais domes sastāvs spēj strādāt, daudziem ir liela pieredze. Vairāk vajag risināt pilsētas problēmas, bet mazāk vajag politikas. Patlaban dome ir diezgan politizēta. Šim periodam drīz vajadzētu beigties. Nevienā sasaukumā tik politizēta situācija nav bijusi. Līdz šim domē bija pārstāvētas vēlētāju apvienības, tagad likums nosaka, ka jābūt partijās, tāpēc sākās politiskā deķīša staipīšana starp lielākajām partijām.
- Šajā sasaukumā startējāt no Tautas partijas. Kāpēc tieši šāda izvēle?
- Nekad nevienā partijā neesmu bijis, esmu pārstāvējis vēlētāju apvienības. Iepriekšējā sasaukumā startēju no zemnieku saraksta. Domāju, ka Tautas partija ir ekonomiski spēcīgākā, pie varas esošā un viena no ilglaicīgākajām partijām. Tā ir pierādījusi, ka ir dzīvotspējīga.
- Cik lielai, jūsuprāt, jābūt deputāta algai?
- Deputāts nesaņem algu, bet par nostrādātajām stundām saņem atalgojumu. Likumā ir noteikts, ka apmaksā ne vairāk par četrdesmit stundām. Komiteju sēdes ilgst divas trīs stundas. Ja deputāti tām gatavojas, tad pirms tam izskata materiālus un noskaidro neskaidros jautājumus. Sēdēm materiāli ir daudz apjomīgāki un kur tad vēl ir darbs ar vēlētājiem. Ja viņš to visu dara, tad četrdesmit stundas nostrādā. Deputāts ir deputāts visas 24 diennakts stundas. Katram par savu darbu ir jāsaņem atalgojums. Ja kāds savu darbu nedara, tad zināmā mērā tas ir brāķis.
- Šajā sasaukumā arī ir šāds brāķis?
- Tādi deputāti ir bijuši visos laikos. Ja cilvēks ir noslogots darbā, tad viņam fiziski nav iespējams veikt deputāta darbu. Piemēram, ārstiem, kas ir populāri deputāti un kuriem ir cienījama profesija.
- Kāpēc nereti deputātus uzskata par priviliģētākiem nekā citus sabiedrības pilsoņus, piemēram, likuma priekšā?
- Deputāts nav neaizskarama persona, viņu var tiesāt. Drīzāk otrādi - ja sadzīvē būs kāds pārkāpums, tad pirmais, ko teiks: "Tu esi deputāts!" Deputātam jādomā par savu uzvedību. Man lielākais gandarījums šajā darbā ir tas, ka cilvēki man uzticas un varu viņiem palīdzēt.
- Kādi darbi Alūksnē, jūsuprāt, būtu jāveic vispirms?
- Pirmais - ēka Ojāra Vācieša ielā 2 jāsakārto un jāizmanto mākslas skolai. Tā ir mana ideja. Otrs sāpīgākais - ēka Jāņkalna ielā 52, kurai jārod risinājums. Tur ir jābūt Bērnu un jauniešu interešu centram. Alūksnes pils būtu jāatbrīvo, tur vajadzētu atrasties dzimtsarakstu nodaļai, savukārt tā atbrīvotu telpas bibliotēkai. Šīm iestādēm ir normāli jāstrādā, tāpēc jāizdara gājieni kā šahā.
Nākamais darbs - Pilssalas tilts atrodas kritiskā stāvoklī, to iepriekšējā dome neatrisināja. Pretī "Altiņai" vajadzētu izveidot stāvlaukumu. Tas ir pausts arī Tautas partijas programmā. Cerams, ka tā palīdzēs pašvaldībai, kā tas ir darīts kaimiņu rajonos. Alūksnei līdz šim palīdzība bijusi vismazākā. Vienīgi pērn partija piešķīra 25 000 latu gadsimta celtnes - tualetes - celtniecībai.
- Alūksnē rosina izveidot savu televīziju.
- Tas nav populistisks sauklis. Tam nav vajadzīgi lieli līdzekļi, arī bāze tam ir. Ja televīzija veidotu raidījumus par domes sēdēm, tad deputāti būtu ieturētāki, solīdāki. Iedzīvotājiem būtu interesanti skatīties domes sēdes, un viņi neteiktu, ka deputāti neko nedara. Kādreiz, kad "radiotočkas" bija veikalos, tad tauta klausījās sēdes.
- Kādu redzat Alūksnes perspektīvu?
- Ja nebūtu novada reformas, tad tā būtu lielāka. Tā mani ļoti uztrauc un Alūksnei neko labu nedos, pagastiem - vēl mazāk. Ja Alūksnes novads būs rajona robežās, tad problēmu būs vairāk, bet naudas nebūs. Alūksnes labākie kadri aiziet projām uz galvaspilsētu, bet no pagastiem - uz Alūksni. Kad biju rajona padomes deputāts, aktualizēju šo jautājumu, taču to neviens nedzirdēja. Tagad, ja būtu atgriezušies, viņi būtu labākie uzņēmumu vadītāji, bet mums trūkst jaunu un darbaspējīgu vadošu kadru.
- Jūs esat kooperatīvās sabiedrības "Kalnadruvas" priekšsēdētājs. Kā sokas šajā darbā?
- To vadu kopš 1992.gada. Esmu centies to saglabāt un veikt nepieciešamos darbus. Šogad problēma - tās biedru attieksme un maksājumi. Cilvēki, kas iegādājas īpašumā dārzus, biedrībā neiestājas, tie, kas pārdod tos, no biedrības neizstājas. Tādu cilvēku ir daudz, tāpēc situācija biedrībā var strauji pasliktināties, tas mani uztrauc. Tajā ir apmēram 390 biedru.
- Kā relaksējaties pēc saspringta darba?
- Visu mūžu tā ir makšķerēšana. Esot deputātam, savam vaļaspriekam paliek aizvien mazāk laika, patīk strādāt arī dārzā.

Citu datumu laikraksti

 • Ģimenes autobuss brauc kalnup

  Jaunlaicenietis Ainārs Raudiņš lepojas, ka viņam ir liela ģimene. Četru brāļu un māsas ģimenes ar bērniem un vecvecākiem aizņemtu jaunā autobusa...

 • Nometnei ir trīs finansējuma avoti

  Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs nometni maznodrošināto ģimeņu bērniem.Alūksnes Sociālās palīdzības centrs jūlijā organizēs...

 • Dejotājiem ir sākušies svētku kopmēģinājumi

  Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji ieradās Rīgā, Teikas rajona vidusskolā.Vakar līdz pulksten 21.00 Alūksnes rajona 400 dejotāji...

 • Bataljona karavīri svin Jāņus

  22.jūnijā Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljonā notika obligātā militārā dienesta karavīru pašdarbības skate “Jāņu svinēšana”. Skatē piedalījās četras...

 • Aizliedz cigarešu reklāmu presē

  Ar 31.jūliju būs aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma presē un citos izdevumos, bet no nākamā gada 1.janvāra - kinoteātros.Ar 31.jūliju būs...

 • Domes deputāti atskatās uz 100 dienās paveikto

  Ap Jāņiem apritēja 100 dienas, kopš darbu sākusi jaunā Alūksnes pilsētas dome, tādēļ tika rīkota preses konference vietējo laikrakstu pārstāvjiem,...