Deputātiem par pilsētas pašvaldības budžetu domas dalās

Alūksnes pilsētas pašvaldības budžetā šogad visvairāk līdzekļu tērēs izglītībai – 51,27 procentus, bet otra lielākā sadaļa, kam tērēs nodokļu maksātāju naudu, ir domes izpildvara – 13,24 procentus.

Alūksnes pilsētas pašvaldības budžetā šogad visvairāk līdzekļu tērēs izglītībai – 51,27 procentus, bet otra lielākā sadaļa, kam tērēs nodokļu maksātāju naudu, ir domes izpildvara – 13,24 procentus.
Alūksnes pilsētas domes galvenā ekonomiste Valda Silicka norāda, ka salīdzinājumā ar pagājušā gada budžetu šogad pašvaldības budžets ir lielāks.
"Valstī ir nolemts palielināt pedagogu algas, tādēļ ir palielinājušās valsts piešķirtās mērķdotācijas šim mērķim. Šogad budžetā ir iekļauti līdzekļi no pašvaldības ņemtā kredīta Pilssalas tilta remontam un atkritumu poligona būvniecībai Litenē. Arī inflācija ietekmē mūsu budžetu, jo ir palielinājušies saimnieciskie izdevumi. Pozitīvi, ka Alūksnes budžetā ir palielinājušies iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumi. Kopš es strādāju domē par ekonomisti, valsts nekad mūsu pašvaldībai nebija piešķīrusi tik lielu iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājumu – par 140 procentiem. Negatīvi ir tas, ka iedzīvotāju skaits Alūksnē katru gadu samazinās par 100 līdz 200 cilvēkiem, bet līdzekļus mums piešķir, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu," stāsta V.Silicka.
Uz Pilssalu būs jauns tilts
"Manuprāt, šāgada budžets ir labs, tikai katrai pašvaldības iestādei jācenšas plānoto izpildīt un saimniekot pēc iespējas taupīgāk. Ja pagājušā gada budžets mums vairāk bija ikdienas izdevumiem un maziem projektiem, nevis lielai attīstībai, tad šogad tā vairs nav. Šāgada budžets ir vērsts uz pilsētas attīstību, jo īstenojamie projekti ir lielāki, tādēļ iedzīvotājiem būs uzskatāmi, ko redzēt, kas ir paveikts par pašvaldības naudu. Piemēram, būs jauns tilts uz Pilssalu, Tempļa kalna rotondai gaidāmi labošanas darbi, Parka ielas katlumājā līdz septembrim uzliks otru apkures katlu, tādējādi "Simone" varēs nodrošināt lielāku siltuma jaudu patērētājiem pilsētā," saka V.Silicka.
Viņa atzīst, ka Autoceļu fondā ir paredzēti līdzekļi, lai varētu pilsētā turpināt ielu apgaismošanas darbus. Laurencenes ielā tiks pabeigti pērn uzsāktie darbi un noasfaltēta šī iela, izbūvējot gar malām gājēju ietves.
"Par to, vai un kur vēl ielas pilsētā šogad asfaltēt – vietās, kur nav paredzēti ūdenssaimniecības projekta vai citi rakšanas darbi - būs jālemj domes deputātiem, jo līdzekļi tam ir paredzēti. Man kā ekonomistei ir liels prieks, ka šāgada budžetā mums ir izdevies par 140 līdz 160 procentiem palielināt darba algas, tostarp saimnieciskajiem darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem," klāsta galvenā ekonomiste.
Pirks divas automašīnas
Šāgada pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi arī divu jaunu automašīnu iegādei – par 13 000 latu plānots pirkt automašīnu Alūksnes pilsētas domes darbinieku vajadzībām, bet par 8000 latu – Alūksnes pilsētas pašvaldības policijas darbiniekiem.
"Domei iegādāsies jaunu automašīnu, jo ir daudz darbinieku un ar esošajām automašīnām nevar visur pagūt. Bet pašvaldības policijai vajadzīga jauna automašīna, jo vecais "žigulītis" savu laiku ir nokalpojis. Iepirkumi automašīnu iegādei vēl nav izsludināti," saka V.Silicka.
Viņa atgādina, ka Alūksnes pilsētas dome vēl joprojām maksā savu daļu līdzekļu Latvijas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. "Tas nozīmē, ka 20 124 latus maksājam izlīdzināšanas fondā, bet no fonda līdzekļiem daļu dabūjam arī mūsu pašvaldībai, kas nav mazsvarīgi," saka V.Silicka.
Aizmirsts caurspīdīgums
Apstiprinot Alūksnes pašvaldības 2007.gada budžetu, domes deputātos raisījās gara diskusija. Deputāte Vija Puzule iebilda par domes priekšsēdētāja Viktora Litaunieka pilsētas attīstības koncepciju, kas bija pievienota budžeta projektam. Tā paredz 2009.gadā Alūksnes vidusskolu pārveidot par amatu profesionālās ievirzes skolu. "Par to esmu runājusi ar vidusskolas skolotāju kolektīvu, kas kategoriski iebilst šādai iecerei," teica V.Puzule.
Deputāts Armands Musts pauda viedokli, ka šā gada budžets ir pieņemts steidzamības kārtā.
"Nav bijusi budžeta plānošana, tikai svaidīšanās, bet risināmo problēmu klāsts katru dienu palielinās. Manuprāt, starp prioritātēm būtu jābūt Alūksnes mākslas skolas renovācijas uzsākšanai un Alūksnes vidusskolas tualešu remontam," teica A.Musts.
Deputāts Edvīns Fricis Svars norādīja, ka deputāti ir aizmirsuši savus priekšvēlēšanu solījumus par domes darbības caurspīdīgumu. "Par šāgada budžeta projektu dome nav jautājusi sabiedrības domas, lai izzinātu, ko iedzīvotāji uzskata par prioritātēm," atzina E.F.Svars.
Deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks Ainars Melders iebilda, ka šāgada domes budžets ir sastādīts labi un precīzi.
"Ir atstāta nauda sadaļā neparedzētiem gadījumiem, ir arī nauda, kas gūta no pašvaldības īpašumu privatizācijas, un to visu varēsim tērēt dažādu jautājumu risināšanai, piemēram, no Alūksnes tirgus laukuma privatizācijas dome savā budžetā ieguva 65 000 latu, kas ir mežonīgi labi. Uzskatu, ka, piemēram, skolām vairāk ir jāprasa Saeimai, lai piešķir līdzekļus, nevis tikai jāgaida uz pašvaldību," teica A.Melders.
Deputāts Jānis Cīmiņš norādīja, ka domē trūkst konsekvences līdzekļu izlietošanā. "Piemēram, jau pagājušajā gadā tika paredzēts steidzamības kārtā vidusskolā atjaunot tualetes, bet nekas līdz šim vēl nav izdarīts. Man nav skaidrs arī tas, ka – dome nolēma veidot "Spodru", jo tas būšot efektīvāks pašvaldības uzņēmums. Manuprāt, tad domei vajadzētu iztikt ar mazāku finansējumu šim mērķim nekā līdz šim, bet tagad pašvaldība ir iezīmējusi nesadalītajos līdzekļos tam pat lielāku naudas apjomu, nekā līdz šim," saka J.Cīmiņš.
***
Fakti
- Alūksnes pilsētas pašvaldības 2007.gada pamatbudžets ieņēmumos ir 3 953 683 latu, bet izdevumos – 4 472 242 lati.
- Alūksnes pilsētas dome
šāgada budžeta līdzekļus procentuāli visvairāk tērēs izglītībai – 51,27 procentus; otra lielākā sadaļa ir domes izpildvara – 13,24 procenti;
tai seko pašvaldības teritorijas apsaimniekošana jeb tautsaimniecība –
11,91 procents; ekonomiskā darbība jeb pašvaldības īstenotie projekti, kur pašvaldība piedalās ar savu līdzfinansējumu – 6,58 procenti.
- Lai gādātu par sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā, Alūksnes pašvaldības 2007.gada budžetā paredzēti 89 369 latu. 66 671 latu veido Alūksnes pašvaldības policijas budžets, 17 725 latus – bāriņtiesas budžets, 5000 latu paredzēti Ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem.
- Pabalstos un palīdzībā sociāli atstumtām personām Alūksnes pašvaldība šogad tērēs 66 709 latus.

Citu datumu laikraksti

 • Smejies vesels!

  Kafejnīcā klients oficiantei: – Man, lūdzu, ceptu zivtiņu! Oficiante pavārei: – Zivis vēl būs? Pavāre paver logu un sauc: – Pēter, zivis vēl būs?...

 • Mežsargs nomedī pēdējo lūsi

  Alūksnes rajonā nomedīti 11 lūši. Pēdējo meža kaķi 28.februārī nomedīja Annas mežniecības mežsargs Igors Ronis.Alūksnes rajonā nomedīti 11 lūši....

 • Gaļu apēd, bet eksponāts paliek

  Daudzi makšķernieki labprāt vēlētos savus lielākos lomus iemūžināt ne tikai fotogrāfijās, bet arī kā trofeju eksponātus.Daudzi makšķernieki labprāt...

 • Apmierināti klienti - plaukstošs uzņēmums

  Kāpēc izvēlamies pusdienas ēst tieši šajā kafejnīcā vai veikt darījumus tieši tajā bankā pie konkrētās operatores? Kāpēc mūsu izvēle ir tieši...

 • Nav laika strādāt, es mācos

  Vita un Inga sarunājās, kamēr mazās, četrus gadus vecās meitenītes, mēģināja uzvelt arvien lielāku un lielāku sniega bumbu. Brīnišķīgs noskaņojums,...

 • Šoferis, bez kura grūti iztikt

  Alūksnietis Arturs Semeiks ir trešais cilvēks rajonā, kuram piešķirta Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta sudraba krūšu nozīmi ar...

 • Apgūsti savas tiesības darba tirgū!

  Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība rīko erudīcijas konkursu profesionālo skolu audzēkņiem “Uzlādējies ar zināšanām rītdienas darbam!”.Latvijas...

 • Kurā vietā Alūksnē?

  Uz 20.februārī publicēto jautājumu saņēmām tikai četras pareizas atbildes. Izlozē laimējās Maijai Vimbai no Alūksnes.Uz 20.februārī publicēto...

 • Gaida projektus brīvā laika pavadīšanai

  Alūksnes pilsētas dome aicina aktīvāk pieteikt projektus pašvaldības izsludinātajam konkursam „Jauniešu brīvā laika pavadīšana, aktīvas atpūtas...