Deputātu kandidāti atbild un aicina balsot

“Alūksnes Ziņas” dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.

"Alūksnes Ziņas" dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.
1. Kāpēc, jūsuprāt, iedzīvotājiem būtu jābalso tieši par jūsu sarakstu?
2. Ko jūsu pārstāvētā vēlētāju apvienība/partija vai atsevišķi tās cilvēki ir labu paveikuši jau pirms vēlēšanām?
3. Pirmais darbs, ko noteikti paveiksiet ievēlēšanas gadījumā?
Apes pilsēta ar lauku teritoriju
1.saraksts - vēlētāju apvienība "Atbalsts", Sarma Vaska:
1.Mēs iestāsimies par medicīnas un sociālo pakalpojumu nodrošināšanu katram iedzīvotājam. Panāksim, lai vidusskolā būtu pastāvīga zobārsta prakses vieta. Apzināsim iedzīvotāju problēmas, lai varētu uzlabot viņu dzīves līmeni. Domājam izveidot Sociālās palīdzības centru ar daudzfunkcionāliem pakalpojumiem. Nepieciešams padarīt daudzveidīgāku kultūras darbu, organizēt izglītojošus pasākumus jauniešiem, kā arī piesaistīt jaunus skolotājus un sociālos pedagogus. Atbalstīsim Apes arodvidusskolas pastāvēšanu. Analizēsim iemeslus, kāpēc jaunieši aizbrauc no Apes vidusskolas.
2.Trīs no mūsu apvienības saraksta strādā pašvaldības sociālajā komitejā. Esam apzinājuši vecākos iedzīvotājus, sveicam viņus nozīmīgās dzīves jubilejās. Materiālu atbalstu saņem 90 gadus un vecāki iedzīvotāji, viņiem katru mēnesi aptiekā pārskaita naudu medikamentu iegādei. Regulāri apmeklējam vientuļos un slimos, nepieciešamības gadījumā viņiem nodrošina aprūpētāju. Rūpējamies par humānās palīdzības sagādi un sadali maznodrošinātajiem. Ir panākts, ka reizi nedēļā pilsētā strādā zobārsts.
3.Turpināsim iesāktos darbus. Jāiekārto atsevišķs kabinets sociālajam darbiniekam. Domāsim par ēkas vai telpu iegādi Sociālās palīdzības centram.
2.saraksts - vēlētāju apvienība "Sadarbība", Ilze Sproģe:
1.Tāpat kā pirms četriem gadiem ir izveidots saraksts ar dažādu nozaru speciālistiem. Pati esmu deputāte kopš 1985.gada, tāpēc gribu palīdzēt ar savu pieredzi. Uz priekšsēdētājas amatu nepretendēju.
2.Aija Latika no mūsu saraksta ir sporta darba organizatore, varam būt apmierināti ar viņas prasmi sadarbībā ar kultūras darbiniekiem organizēt pasākumus. Sociālajam darbiniekam šajā sasaukumā neizdevās iekārtot kabinetu, jo trūka finansējuma. Pašvaldības avīzes darbs ir uzlabojies. Divi pašvaldības dzīvokļi ir paredzēti skolotājiem, tie pagaidām stāv tukši. Vajadzētu izmantot neapsaimniekotās ēkas, lai radītu jaunas darbavietas pilsētā. Nepieciešams aktivizēt pašvaldības policista darbu.
3.Jāpilda solījumi vēlētājiem, tie ir lasāmi apvienības programmā. Pašlaik aktuāls ir tautas nama remonts. Esmu parakstījusi vēstuli Tautas partijai ar lūgumu piešķirt finansējumu. Darbu apjoms ir liels, tāpēc ar iedalītajiem līdzekļiem nepietiks. Aija Latika cīnīsies par sporta zāles celtniecību. Noteikti jāizveido atsevišķs kabinets sociālajam darbiniekam.
3.saraksts - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija, Inārs Markus:
1.Mūsu saraksta cilvēki nekad nav bijuši pilsētas domē. Domāju, ka jaunas vēsmas varētu ienests pozitīvas pārmaiņas pašvaldības darbā. Apē dzīvoju ilgus gadus, tāpēc iedzīvotāju vēlmes un vajadzības ir zināmas. 7.martā pulksten 17.00 aicinām tikties ar deputātu kandidātiem.
2.Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai nosūtījām vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt kultūras nama remontu. Būs nepieciešams jauns inventārs, tāpēc vajadzēs daudz naudas.
3. Ievēlēšanas gadījumā izvērtēsim iepriekšējās domes darbu un pārrunāsim, kādi projekti ir sākti un jāturpina. Domes budžets ir pieņemts, iespējams, ka tas būs jāpārskata. Pašvaldībai ir nepieciešama ciešāka sadarbība ar iedzīvotājiem. Tiekoties ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, spriedīsim, kā labāk apmierināt vēlētāju vajadzības. Zinu, ka skolēniem uz skolu ir jāiet kājām pat septiņus kilometrus, tātad vajadzīgs autobuss.
4.saraksts - vēlētāju apvienība "Ape", Astrīda Harju:
1.Četri cilvēki sarakstā ir no iepriekšējā domes sastāva. Kandidējam tāpēc, ka gribam turpināt iesāktos darbus. Mūsu priekšvēlēšanu programma ir ļoti konkrēta katrā nozarē.
2.Viss padarītais iedzīvotājiem ir redzams un zināms. Katru gadu rezumējam un informējam par to domes avīzē, arī par pagājušā gada budžeta izlietojumu bija ievietota atskaite. Skolas piebūves celtniecībā ir pašvaldības un Pasaules Bankas ieguldījums. Pilsētas vide ir sakārtota, izveidotas bruģētas ietves. Pašvaldības iestādēs un institūcijās ir veikti remonti. Bibliotēkā ir interneta pieslēgums. Talkās ir sakārtota apkārtnes teritorija.
3.Darbi ir uzsākti, tāpēc tie jāturpina. Tautas namam jāmaina jumts. Šogad tautas nama un domes ēkai paredzēta siltumtīkla optimizācija. Izstrādās tehnisko projektu sporta zālei, lai nākamajā gadā varētu pretendēt uz valsts investīcijām vidusskolas celtniecības otrajai kārtai. Ir veikta cenu aptauja, lai pirmsskolas izglītības iestādei mainītu jumtu. Pašvaldība atbalstīs Apes evaņģēliski luteriskās draudzes ieceri pilsētā uzcelt garīgo centru - baznīcu. Top projekts tūrisma un informācijas centram, ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmai. Pēc sarunām ar "Lattelekom" sākts projekts par sakaru tīkla modernizāciju. Mūzikas skolai un pirmsskolas izglītības iestādei būs interneta pieslēgums. Vētras postījumi aizkavēja darbus pilsētas parka labiekārtošanā.

Citu datumu laikraksti

  • Invalīdi var uzdot jautājumus

    Labklājības ministrija informē, ka ir pieejams jauns bezmaksas tālrunis - 8002080, uz kuru zvanot cilvēki var saņemt atbildes uz jautājumiem par...

  • Vēlas noteikt stingru darba aizsardzību

    Zemkopības ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi valdībai izskatīšanai noteikumu projektu par darba aizsardzības prasībām mežsaimniecībā.Zemkopības...

  • Pilsētā autobusu kustības saraksti būs

    “Alūksnes Ziņās” ir vērsušies vairāki lasītāji un izteikuši priekšlikumu, ka Alūksnes autopieturās, kas atrodas pilsētas teritorijā, vajadzētu...