Deputātu kandidāti atbild un aicina balsot

“Alūksnes Ziņas” dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.

"Alūksnes Ziņas" dod iespēju laikrakstā uz trim jautājumiem atbildēt visu deputātu kandidātu sarakstu pirmajām personām.
1. Kāpēc vajadzētu balsot par jūsu sarakstu?
2. Ko jūsu pārstāvētā partija ir izdarījusi pašvaldībā laikā starp vēlēšanām?
3. Kas būs pirmais darbs, ko veiksiet pēc ievēlēšanas pašvaldībā?
1.saraksts - "Jaunais laiks" Viktors Litaunieks:
1. Par katru mūsu saraksta cilvēku var teikt daudz laba - darba un arī deputātu pienākumu izpildē. Sarakstā ir ieverti dažādu nozaru pārstāvji, domājot ne tikai par šīm, bet arī par nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Paredzēts, ka 2007. gadā būs administratīvi teritoriālā reforma, tāpēc ir svarīgi nodrošināt daudzveidīgu pārstāvniecību.
2. Pašvaldību vēlēšanās partija startē pirmo reizi, bet ar Saeimas deputātes Baibas Brigmanes atbalstu iedalīja valsts finansējumu Alūksnes Jaunās pils jumta un notekcauruļu remontam. Tāpat partijas biedri centušies ietekmēt labvēlīgu lēmumu par valsts investīciju piešķiršanu pilsētas siltumapgādes renovācijai. 3. Gribu panākt, lai bijušā VEF strādniekiem izmaksātu nopelnītās algas. Ir pagājis ilgs laiks, bet tagad ekonomikas ministrs ir "Jaunā laika" biedrs Krišjānis Kariņš, tāpēc ir cerība rast risinājumu. Vienlaikus rūpīgi iepazīsim situāciju pilsētā un pašvaldības uzņēmumos. Jānoskaidro, kāpēc ir ierosināta krimināllieta par likumpārkāpumiem "Alūksnes namu" darbībā.
2.saraksts - Latvijas Pirmā partija Gunta Grigore:
1. Mēs esam darba spējīga komanda, kurā ir dažādu profesiju un vecumu pārstāvji. Viņi var un grib strādāt visu pilsētas iedzīvotāju labā. Sarakstā nav iepriekšējās domes deputātu.
2. Līdz šim Latvijas Pirmā partija nav bijusi pārstāvēta Alūksnes pilsētas domē, tāpēc minēšu tikai galvenos darbus, kas attiecas uz Alūksni. Tie ir Aināra Baštika darbība jauno māmiņu pabalstu palielināšanā pēcdzemdību periodā un valsts uzturlīdzekļu fonda dibināšana vientuļajām mātēm.
3. Izvērtēsim iepriekšējās domes darbību un panāksim, lai administratīvās ēkas pirmajā stāvā iekārtotu kabinetu, kur invalīdi un cilvēki ar īpašām vajadzībām var tikties ar ēkā strādājošiem ierēdņiem un darbiniekiem.
3.saraksts - Konservatīvā partija Jānis Cīmiņš:
1. Sarakstā ir apvienojušies cilvēki, kam nav vienaldzīga citu sāpe, kas nespēj būt vienaldzīgi, redzot bezjēdzības un nelikumības, kam būs godaprāts neaizmirst savus solījumus arī pēc vēlēšanām.
2. Konservatīvās partijas saraksts nav pārstāvēts līdzšinējā domē. Personīgi, būdams deputāts, esmu centies īstenot solījumus, ar kādiem startēju iepriekšējās vēlēšanās. Diemžēl spēku samērs domē nesekmēja nelikumību un bezsaimnieciskuma novēršanu komunālajos uzņēmumos. Bērnu brīvpusdienām piešķirtās naudas palielināšana un krimināllieta par nelikumībām "Alūksnes namos" - divi pēdējo mēnešu manis kā deputāta panākumi.
3. Pārtrauksim bezsaimnieciskumu un iedzīvotāju līdzekļu izsaimniekošanu pašvaldības komunālajos uzņēmumos, novēršot tarifu turpmāku palielināšanu!
4.saraksts - Tautas partija Guntars Švolmanis:
1. Pilsētas, kurās domes priekšsēdētājs vai deputātu vairākums ir Tautas partijas biedri, saņem lielu finansiālu atbalstu. Tas nozīmē, ka Alūksne varētu iegūt lielas naudas summas pilsētas attīstībai. To apliecina kaimiņu pilsētu - Gulbenes un Balvu - pieredze.
2. Pēc Tautas partijas Alūksnes nodaļas ierosinājuma no valsts budžeta 2004.gadā Alūksnes vidusskolas logu maiņai iedalīja 1000 latu, pilsētas sabiedriskās tualetes celtniecībai - 25 000 latu, šajā gadā 2000 latu saņems Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte", pa 1000 latiem - "Sprīdītis" un "Cālis", tikpat iedalīts slimnīcas bērnu nodaļas virtuves un personāla sanitārā mezgla remontam, 1500 latu - poliklīnikai, 1500 latu - pilsētas bibliotēkai uzbrauktuves ierīkošanai.
3. Pēc ievēlēšanas visiem deputātiem kopīgi ir jāvienojas un jānosaka darbības prioritātes. Manuprāt, pirmais darbs būtu pilsētas komunālās saimniecības sakārtošana. "Rūpē", "Alūksnes namos" ir jāatrisina menedžments un citi jautājumi.
5.saraksts - Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija Edvīns Fricis Svars:
1. Par mūsu sarakstu vajadzētu balsot kaut vai tāpēc, ka vēlamies nodrošināt atklātumu pašvaldības darbībā un finanšu līdzekļu izmantošanā. Vietējos laikrakstos regulāri iedzīvotājiem stāstīsim par plānotajiem darbiem, to izmaksām un izpildi. Tā ir nodokļu maksātāju nauda, tāpēc deputātu pienākums ir informēt. Piedalīsimies pensionāru sanāksmēs, lai uzklausītu un stāstītu par aktualiātēm.
2. Līdzšinējās domes sastāvā strādā deputāts Pēteris Kučiks. Viņš vada Sociālo un veselības jautājumu komiteju. Tās deputātiem izdevies panākt, ka šāgada pašvaldības budžetā par 17 000 latu palielināts finansējums sociālajai palīdzībai iedzīvotājiem.
3. Iepazīsimies ar pašvaldības darbu, lai zinātu, kādi jautājumi jārisina vispirms. Šāgada budžetā ir paredzēts finansējums siltumapgādes sistēmas sakārtošanai Apes ielas mikrorajonā, sāks realizēt ūdensapgādes projektu. Pārliecināsimies, vai visu funkciju izpilde ir iekļauta darbinieku pienākumos. Iespējams, kādam pienākumu būs vairāk nekā līdz šim, bet darbinieku skaitu nepalielināsim.
6.saraksts - Latvijas Sociālistiskā partija Jānis Nīkrencis:
1. Latvijas Sociālistiskā partija pārstāv visplašāko iedzīvotāju slāni, galvenokārt strādniekus. Mūsu partija vēlas panākt, lai jaunā dome uzlabotu pilsētas maznodrošināto iedzīvotāju, pensionāru un invalīdu materiālo stāvokli. Mums ir plāns uzņēmējdarbības attīstībai un pilnveidošanai, lai padarītu pilsētu pievilcīgāku investoriem un tūristiem. Tādējādi iespējams palielināt pilsētas budžeta ieņēmumus.
2. Iepriekšējās vēlēšanās mūsu partija startēja kopā ar PCTVL, no saraksta ievēlēja tikai vienu, un tas nebija mūsu partijas biedrs. Tomēr divi cilvēki, es un Tamāra Kaupuža, strādāja pilsētas domes komisijās. Iesaistījāmies dažādu jautājumu risināšanā, bet nevarējām pieņemt lēmumus. Par komisiju darbu informējām iedzīvotājus.
3. Ievēlēšanas gadījumā vispirms pārskatīsim pilsētas komunālo dienestu un siltumapgādes uzņēmuma tarifu pamatotību, to atbilstību ekonomiskajai situācijai un iedzīvotāju maksātspējai.
7.saraksts - savienība "Latvijas ceļš" Agris Svars:
1. Mūsu sarakstā nav gadījuma dēļ iekļautu cilvēku. Katrs var strādāt domē, nevienam nebūtu jāatsakās no deputāta mandāta. Mēs neesam saistīti ar azartspēļu grupējumiem, bet vairākos sarakstos tie ir pārstāvēti.
2. Pēc mūsu ierosinājuma ir izstrādāta un ieviesta prēmēšanas sistēma skolās. Skolēni par labām sekmēm saņem prēmijas. Daži valdībā iesniegtie projekti nav realizēti, jo nav bijusi iespēja strādāt tās sastāvā. Tagad ceram turpināt iepriekš iesāktos darbus pilsētā.
3. Pirmais darbs būs no ievēlētājiem deputātiem izraudzīties domes priekšsēdētāju un izveidot komitejas. Pārskatīsim budžetu, lai nodrošinātu datortehniku skolām līdz 1.septembrim. Izveidosim darba grupu, kas pētīs satiksmes drošību pilsētā un izstrādās priekšlikumus tās uzlabošanai. Aktuāla ir arī pirts pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem, par to vajadzēs lemt nekavējoties.
8.saraksts - partija "Mūsu zeme" Maruta Kauliņa:
1. Par ko balsot, ir katra izvēle. Katra saraksta piedāvāto programmu var izvērtēt. Mūsu prioritāte ir izglītības un sociālo jautājumu risināšana. Vēlēšanu likums nosaka, ka Alūksnes pašvaldības vēlēšanās ir jāstartē partiju sarakstos. Aiz mums nestāv neviena lielā partija, kuras politiskās intereses vajadzētu aizstāvēt. Alūksnes dome risinās saimnieciskus jautājumus, tos esam gatavi risināt.
2. Mūsu saraksts iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās nestartēja, tāpēc par paveikto nevaram runāt.
3. Sarakstu ir daudz, tāpēc domē noteikti nebūsim vairākumā. Domāju, ka deputātiem vajadzētu runāt ar jauniešiem, lai viņi būtu ieintersēti izvēlēties profesijas, kas ir nepieciešamas pilsētas iedzīvotājiem. Pēc desmit gadiem trūks medmāsu un ārstu, arī neatliekamās medicīniskās palīdzības feldšeru. Ir jāpalīdz tiem, kas izvēlas vajadzīgas, nevis prestižas specialitātes. Iespējams, ka vajadzētu pārskatīt kārtību, kādā nosaka mazturīgos iedzīvotājus un naudas pabalsta lielumu viņiem.
9.saraksts - apvienība "Tēvzemei un brīvībai/LNNK" Juris Iesalnieks:
1. Mūsu sarakstā ir godīgi un strādāt griboši cilvēki. Tādi ir arī partijas biedri, kas ir Saeimas deputāti. Viņi un Eiroparlamenta deputāti ir gatavi atbalstīt vietējās varas pārstāvjus.
2. Apvienības saraksts pašvaldības vēlēšanās startē pirmo reizi, tāpēc pagaidām ir tikai vēlme darīt labu alūksniešiem.
3. Panāksim, ka pensionāri pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt par brīvu. To var izdarīt, pārskatot domes budžetu. Tajā 29 000 latu ir nesadalīti, transporta kompensācijām vajadzētu apmēram 5000 latu. Kopā ar pensionāru padomi un sociālajiem darbiniekiem pārrunāsim, kā labāk atrisināt šo jautājumu.
10.saraksts - Kristīgi demokrātiskā savienība Ainārs Zelčs:
1. Mūsu saraksts ir labs, tāpēc par to vajadzētu balsot.
2. Manis pārstāvētajai partijai vēl nav dota iespēja izdarīt kaut ko labu Alūksnei.
3. Pirmais darbs būs jaunas domes vadības vēlēšanas, tikai pēc tam varēsim strādāt un veikt ne vienu vien darbu pilsētnieku labā.

Citu datumu laikraksti

  • Plāno atcelt ienākumu nodokļa maksāšanu

    Paredzams, ka meža īpašniekiem vairs nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis par to īpašumā esošā meža pārdošanu izciršanai un darījumiem ar tajā...

  • Mācības pielāgos reālās dzīves prasībām

    Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā.Nākamajā mācību gadā būs izmaiņas pamatizglītības mācību saturā. Notiks pārmaiņas...

  • Nedēļas nogalē kļūs aukstāks

    Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sola, ka nedēļas nogalē kļūs aukstāks. Gaisa temperatūra sestdienas un svētdienas naktī būs no...