Desmit Dieva likumi

Daudziem senatnīgais vārds “baušļi” saistās ar novecojušām, ierobežojošām prasībām. Tomēr tie joprojām nemainīgi ir un paliek dzīves principi, kuri joprojām ir mūsu pasaules ikvienas ētikas sistēmas pamatā.

Daudziem senatnīgais vārds "baušļi" saistās ar novecojušām, ierobežojošām prasībām. Tomēr tie joprojām nemainīgi ir un paliek dzīves principi, kuri joprojām ir mūsu pasaules ikvienas ētikas sistēmas pamatā. Principi, kuri cilvēka dzīvi nevis ierobežo, bet dara to patiesi brīvu. Jaunā Jura Rubeņa un Māra Subača grāmata "Desmit baušļi" izskaidro šos desmit Dieva likumus pēc viegli saprotamiem mūsdienu morāles principiem.
Juris Rubenis grāmatas ievadā raksta: "Desmit baušļi ir doti cilvēka labā, cilvēka interesēs, kā Dieva palīdzība cilvēkam ceļā uz īstu, pilnu brīvību. Tie iedalāmi divās grupās. Pirmie trīs baušļi runā par cilvēka un Dieva attiecībām, pārējie septiņi - par cilvēku savstarpējām attiecībām. Secība ir svarīga. Vispirms jāsakārto attiecības vertikālē "es un Dievs", tikai tad nāk horizontāle - "es un citi cilvēki". Citiem vārdiem: cik ilgi nebūs sakārtota mūsu garīgā dzīve, tik ilgi cietīs arī mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem."
1. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā.
Katram cilvēkam ir vajadzīgs Dievs, citiem vārdiem - vieta, kur jābūt Dievam, nevar mūsos palikt tukša. Tas nozīmē, ka katram ir savs Dievs. Kāds - to var noskaidrot, pajautājot sev: kas man ir pats svarīgākais, nozīmīgākais? Tas pirmām kārtām ir jautājums par vērtībām. Dziļāk ieskatoties, varam pamanīt ap sevi daudzus jo daudzus "dievus". Arī - nauda, vara, seksualitāte, kam var būt liela vieta cilvēka dzīvē, bet tam var būt arī iznīcinoša loma. Tāpēc pirmais bauslis brīdina: esi uzmanīgs! Iemācies orientēties vērtībās, no tā atkarīgs itin viss pārējais tavā dzīvē.
2. Tev nebūs tā kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā.
Šis ir vienīgais no desmit Dieva likumiem, kas formulēts ar "piedraudējumu"- ar ko būs jārēķinās, to neievērojot. Kā saka Martins Bubers: "Vārds "Dievs" ir visnoslogotākais vārds pasaulē." Neviens cits vārds nav tik ļaunprātīgi lietots. Kas tik viss šajā pasaulē nav "Dieva vārdā" darīts! Armiju vadoņi ir rakstījuši uz karavīru siksnu sprādzēm: "Dievs ar mums."
Dieva Vārds. Vārds. Ko mēs runājam? Ko piesaucam? Tas nav vienalga. Ne velti Jaunajā Derībā lasām, ka visi mūsu vārdi tiek pierakstīti. Neviens vārds, ko izrunājam, nepazūd bez pēdām. Tie turpina nākt mums līdzi, dzīvot kopā ar mums, ietekmē visu dzīves virzību.
3. Tev būs svēto dienu svētīt.
Šis Dieva likums aicina domāt par laiku, par mūsu attiecībām ar laiku. Ja vērīgi ieskatītos savā dzīvē, daudzi atklātu: cik daudz laika izlietojam nederīgi un cik maz tā paliek patiešām būtiskām lietām. Svētās dienas (svētdienas - septītās dienas) principa respektēšana ir ļoti nozīmīga garīgajai dzīvei. Arī šodienas darbīgajam cilvēkam svarīgi saklausīt: mūsu dzīve, laiks, kas mums dots, nav tikai darba laiks. Šis bauslis dots, lai pasargātu cilvēku pašu no sevis. Ir tik svarīgi laiku pa laikam apstāties un pārdomāt: ko es daru? Dzīve prasa pēc līdzsvara. Ir jāatvēl laiks ne tikai mūsu dzīves ārējām vajadzībām, bet arī mūsu dvēselēm.
4. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs, tavs Dievs, tev dod.
Te netiek risināts jautājums tikai par vecāku un bērnu attiecībām, bet gan jautāts: kā nodrošināt saprašanās iespējas starp cilvēkiem? Kā mums, tik dažādiem cilvēkiem, saprasties? Tas nemaz nav tik viegli - piecpadsmitgadniekam ar astoņdesmitgadīgo saprasties. Cilvēki šajā pasaulē vienmēr bijuši un būs dažādi, atšķirīgi. Ja paši nemēģināsim saprast citus, tad lieki gaidīt, lai kāds gribētu saprast mūs.
Šis bauslis, kurš runā par vecāku godāšanu, īstenībā atklāj vienkāršu patiesību - ja nemākam saprasties ar vistuvākajiem, tad velti cerēt, ka mācēsim veidot paliekošas attiecības ar citiem cilvēkiem. Bauslis saka: saprašanās starp paaudzēm ir dzīves stabilitātes garants. Svarīgi, lai ģimene varētu būt tā vieta, kurā prasmīgi līdzsvarotos vecākās paaudzes pieredze ar jauniešu maksimālismu un degsmi.
5. Tev nebūs nokaut.
Šis Dieva likums nerunā tikai par pašu krasāko nogalināšanas formu, kad cilvēks tiek nogalināts fiziski. Mūsdienu rafinētajā pasaulē jau sen esam apguvuši dažādas citas smalkas, ne vienmēr uzreiz pamanāmas, taču ne mazāk mērķtiecīgas, efektīvas nogalināšanas formas. Kurš gan nepazīst lēnu nogalināšanu ar vārdu? Cik veiksmīgi var paralizēt dzīvi daudzi šādi ievainojumi kopā!
Bauslis grib atgādināt: dzīvība nāk no Dieva. Mums nav tiesību ar šo dāvanu izrīkoties patvaļīgi. Te esam aicināti domāt arī par nedzimušu bērnu dzīvības vērtību, par mūsu atbildību pret dzīvo radību - dabu. Esam aicināti pārdomāt arī par mūsu tiesībām un robežām, līdz kurām drīkstam iejaukties pasaules radības principos. Mums jābūt uzmanīgiem pašiem pret sevi, jāizvērtē savas motivācijas, jo bauslis atgādina par ļaunumu mūsos.
6. Tev nebūs laulību pārkāpt.
Viljams Šekspīrs reiz sacījis vārdus: "Labāk būt labi pakārtam nekā slikti apprecētam." Šajā teikumā izteikta kāda rūgta patiesība: cik gan grūti dzīvē atrast īsto cilvēku un - cik gan grūti diviem cilvēkiem nodzīvot kopīgu dzīvi, paturot attiecību īstumu. Cik vienkārši mēdz sagrūt attiecības, kuras reiz taču likušās pašas skaistākās!
Vispirms ir svarīgi apzināties, ka šajā pasaulē nav cilvēka, kurš nekad nekļūdītos. Laulība vienmēr ir divu nepilnīgu cilvēku kopīgs pasākums, kurā divi kļūdpilni cilvēki, mīlestības motivēti, mācās būt kopā. Tas vienmēr nozīmē arī kaut ko sevī ierobežot, pārspēt. Jebkuras attiecības nozīmē atbildības uzņemšanos. Galu galā laulība tās dziļākajā nozīmē nav divu ķermeņu kopība, bet divu nemirstīgu dvēseļu attiecības. Un, ja laulība ir bez garīgās saites, tad tikai fiziskajā pievilcībā bāzētās attiecības ļoti ātri izplēn. Tāpēc labāk, pirms laulību slēgt, ir pārdomāt, vai tas ir īstais, tieši tev Dieva dotais cilvēks.
7. Tev nebūs zagt.
Vai tas nav viens no visgrūtāk izpildāmajiem baušļiem? Te nav runa tikai par kaut kā izvilkšanu no cita kabatas. Te jāpārdomā attieksme pret mantām, lietām. Cilvēki ir atšķirīgi, tāpēc sabiedrībā valda nevienlīdzība. Daudzi dzīvo iedomās, ka galvenais šķērslis ceļā uz laimi ir mantas trūkums. Bet mantas cilvēka dzīvi nedara ne vērtīgāku, ne laimīgāku. Lai arī cik daudz mantas mums piederētu, tā ir mūsu rīcībā tikai uz laiku. Laimīgu un vērtīgu cilvēku dara Dievs. Redzīgs cilvēks, kam pieder vairāk nekā citiem, sapratīs, ka par veselām rokām, kājām un galvu jāpateicas Dievam, tāpēc pārdomās, kā ar savu īpašumu kalpot citiem. Mēs varam atvieglot cits cita dzīvi, to arī Dievs patiesībā gaida no mums, jo lomas ātri vien var mainīties
Šis bauslis skar arī kādu citu sarežģītu jomu - jautājumus par to, uz kādiem pamatiem veidojam savu ekonomisko dzīvi. Bieži ir kārdinājums domāt, ka dzīvē uz priekšu tiek tikai negodīgie. Tomēr - negodīgi iegūta manta jaunajam īpašniekam vienmēr atriebjas.
8. Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko.
Te esam aicināti domāt par to, ko un kā runājam, liecinām viens pret otru. Būtu patiešām interesanti, ja kādas dienas vakarā mēs varētu saņemt visu šajā dienā izrunāto vārdu stenogrāfisku pierakstu. Psihologi apgalvo, ka astoņdesmit procentus no runātā veltām citu cilvēku dzīvei. Varbūt tāpēc, ka pašu dzīvē nekas nenotiek? Protams, drīkstam izsacīt savus apsvērumus un vērtējumus, taču vienmēr vajadzētu sev uzdot jautājumu: vai to, ko aiz muguras runājam par citu cilvēku, spētu pateikt arī viņam pašam? Visos laikmetos sastopami tādi cilvēki, kas māk vērpt smalkas intrigas, sanaidojot cilvēkus. No visa, ko runā par cilvēkiem, bieži tikai neliela daļa ir patiesība. Nekad neviens cilvēks nespēj pilnīgi godīgi novērtēt citu cilvēku.
Šis Dieva likums aicina būt saprotošiem arī pret atšķirīgu uzskatu cilvēkiem. Mūsu sabiedrība ir neiecietīga, jo katram šķiet, ka taisnība ir viņa pusē.
9. Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu.
Šajā Dieva likumā svarīgi ir vārdi: tev nebūs iekārot! Te skarta nepārredzamā domu pasaule. Tieši tas, kas notiek mūsu domu pasaulē, nosaka visu pārējo mūsu dzīvē. Ikviena aktivitāte parasti sākas ar domu. Ko tik vien neesam savās domās izdomājuši, pieļāvuši, ar ko spekulējuši! Pieļaut kaut ko savās domās patiesībā nozīmē veikt pusceļu līdz tās īstenošanai. Katra doma tiecas iemiesoties, materializēties. Dažkārt cilvēks, kura dzīvē noticis kas negaidīti nepatīkams, saka: "Es nemūžam nebūtu domājis, ka uz kaut ko tādu esmu spējīgs!" Viņš izdarīja to, ko jau bija pieļāvis savās domās.
Tātad šis bauslis jautā: kādas domas piepilda tevi?
10. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.
Jāpatur prātā, ka baušļi formulēti vairāk nekā pirms 3000 gadiem. Šodien šajā bauslī minēto iekārojamo lietu saraksts būtu cits, taču - būtība nemainās. Svarīgi ir izvairīties no sevis salīdzināšanas ar citiem. Visu cilvēku dzīve nevar būt vienāda, jo cilvēkiem ir dažādi dzīves uzdevumi.
Bībele stāsta par Kaina traģēdiju, viņš kļūst par sava brāļa slepkavu, jo, par spīti visiem centieniem, salīdzinājumā ar savu brāli jūtas Dieva priekšā mazvērtīgāks.
Tāpēc jāielāgo, ka katra dzīves svarīgākais jautājums nav - "kāds es izskatos salīdzinājumā ar citiem?", bet gan - "kā rīkoties ar to, ko Dievs devis tieši man?". Bauslis saka: vai nu es redzu savu dzīvi tikai salīdzinājumā ar citiem, un tad kā mūžīgu konkurences cīņu, vai arī kā dāvanu no Dieva rokas. Un tad tā ir laba tāda, kāda tā ir, un dod pietiekami daudz iemeslu pateicībai.

Citu datumu laikraksti

 • Atbalsta ieceri rīkot operas mākslas pasākumus

  Alūksnes tautas nams nosūtījis vēstuli, lai atbalstītu projekta “Opera novados” izstrādātāju ieceri. To gatavo Latvijas Nacionālās operas soliste...

 • Noskaidros erudītāko skolu

  Strautiņu pamatskola rīt uzņems 22 komandas, kas sacentīsies par “Erudītākās skolas” nosaukumu. Pagājušajā gadā tās audzēkņu komanda bija uzvarētāja,...

 • Gaida jaunus pasūtījumus

  Pirms neilga laika Alūksnē darbu uzsāka IK “Poligrāfijas salons”, kas nākotnē pasūtītājus cer nodrošināt ar dažādu veidu iespieddarbiem.Pirms neilga...

 • Novadu veidošanā prasa patstāvību un finansējumu

  Latvijas pagastu vadītāju sapulcē Jaunpiebalgā Alūksnes rajonu pārstāvēja 12 pašvaldību vadītāji, tātad vairāk nekā līdz šim līdzīgos...

 • Būs nozīmīgi sporta pasākumi

  Alūksnes “Mežinieku” sporta bāzē pēc Nacionālo bruņoto spēku gadskārtējā čempionāta notiks akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes...

 • Pamatskola saņem dāvanu no bankas

  Bejas pamatskola pagājušajā nedēļā saņēma vairākas vērtīgas dāvanas - mikroautobusu “Hyundai Starex”, 20 hektāru lielu zemes gabalu un apmaksātu...