Dižvītola svētkos dzied un rāda amatu prasmi

Apē 9. jūlijā notika nu jau otrie Dižvītola svētki. Tie pulcēja cilvēkus, kas jutās piederīgi šim skaistajam kādreizējā Jaunrozes pagasta stūrim.

Apē 9. jūlijā notika nu jau otrie Dižvītola svētki. Tie pulcēja cilvēkus, kas jutās piederīgi šim skaistajam kādreizējā Jaunrozes pagasta stūrim.
"Patīkami, ka nedēļas nogalē tik daudz apeniešu izvēlējās piedalīties sava vītola svētkos," teica pasākuma vadītāja, Apes tautas nama direktore Ilva Sāre, kas bija tērpusies šai apkārtnei atbilstošajā raganiņas tērpā.
Tāpat kā pērn uz svētku norises vietu varēja doties no Raganu klintīm. Nācējus pie bērzu birzītes sagaidīja vietējo puišu gatavotā smilšu pils. Pie Ievu laipas jaukajām, pērngad redzētajām raganiņām piepulcējās vairākas citas, un dalībnieki devās pa taku cauri ziedošajai pļavai. Pie "Upmaļu" mājām acis priecēja Soloveiko ģimenes veidotā norāde uz vītolu, bet pie kāpnēm - bērnu gatavotā raganu ģimenīte, kur pati ragana bija uzraususies kokā, "ragans" makšķerēja, bet viņu bērns saldi gulēja būdiņā.
Svētkus ieskandina jaunlaicenieši
Ar dziesmām svinētājus sagaidīja Jaunlaicenes folkloras kopa ar vadītāju Māru Svārupi un muzikālo vadītāju Sandru Oto. "Par vītolu dziesmu nav daudz, tāpēc dziedāsim par dažādiem kokiem," sacīja Māra, kura pati pie dižvītola bija pirmo reizi. Ar dižvītola vēsturi iepazīstināju es, Apes tūrisma organizatore Astra Binde. Vītols ir pieņēmies apmēros - to rāda dižkoku pētnieka Gunta Eniņa mērījumi. Nu tas sasniedz jau 8 metrus un 67 centimetrus. Bet no blakusesošās "Lielanšu" vītolu rindas viens diemžēl vētrā nogāzies. Ar patiesu lepnumu par to, ka dižvītols ikvienu aicina ciemos, Apes domes priekšsēdētāja Astrīda Harju atgādināja par septiņām Latvijas "savpatībām", starp kurām ir arī mūsu dižkoki.
Dižvītols pulcē draugus un atbalstītājus
Tālākie viesi - Blūmu ģimene no Skrundas. Jānis Blūms arī šoreiz bija atradis laiku kopā ar vairākiem ģimenes locekļiem atbraukt uz savu bērnības zemi. Apenieši nupat saņēmuši vairākus unikālus viņa vectēva atmiņu pierakstus un dzimtas koka zīmējumu, viņš atbalstījis arī sakopšanas talku pavasarī. "Gribu novēlēt, lai Apes miests un bijušais Jaunrozes pagasts pieņemas spēkā un aug!" pateicībā par dižkoku saglābšanu un šo koku stādītāju - viņa dzimtas ("Blumcikužu" mājās dzīvojušo senču) - piemiņas saglabāšanu teica sirmais vīrs.
Apenieši bija priecīgi arī par viešņas, kādreizējās gaujienietes, tagad - Vides aizsardzības fonda darbinieces Rasmas Strences ierašanos. Tikšanās ar viņu dod cerības turpmākai sadarbību projektu jomā, jo rajona konkursam iesniegto Dižvītola svētku projektu komisija diemžēl neatbalstīja. No kādreizējā Alūksnes mežu darbinieka Viļa Krūmiņa ar pateicību saņēmām interesantus folkloras materiālus - maz zināmas tautasdziesmas par vītoliem, koku un akmeņu fotogrāfijas, grāmatu par Latvijas piemiņas vietām.
No vītola gan sanāk tikai malka...
Šie Dižvītola svētki atšķīrās no pērnajiem arī ar to, ka savu amata prasmi rādīja vairāki koka amatnieki un būvgaldnieki. Aptaujājot tos par vītola koksnes izmantošanu, viņi gan zināja tikai malku... Jaunlaiceniešu skanīgajā izpildījumā tika apdziedātas gan Apē topošās guļbūves, gan klātesošie meistari - apenieši un tālāki viesi. Visiem patika daudzveidīgie izstrādājumi - SIA "Brants un Co", Ritvara Kraujas un Ginta Kaktiņa, Aivara Dzenīša galdi un krēsli, Modra Strauta klūgu un meldru pinumi, Arnitas Irbes klūgu pinumi, Ilgoņa Karro dabas formu veidojumi, Zigurda Šķepasta koka karotes, grozi un pat ogu lasāmās mašīnītes. Meistari līdzi nepaņemtos darbus rādīja fotoalbumos, dalīja vizītkartes.
"Nemaz nezinājām, cik dažādus izstrādājumus šie meistari prot gatavot!" atzina kāda svētku viešņa. Liela interese bija arī par Dinas Avotiņas savdabīgajiem stikla dekoriem, bet viņas mamma Ināra Soloveiko reklamēja Dinas prasmi apdrukāt T-krekus. Nākamā gada ieceri - aicināt uz vītola svētkiem arī biteniekus - simboliski aizsāka A.Dzenītis, piedāvādams medu no savas dravas.
Glezno un raksta vēstules kokam
Svētku dalībnieki atstāja savus novēlējumus Imanta Smaroda darinātajā vītola pastkastītē. Nodrukāti bija izlasāmi interesantākie iepriekšējos gados rakstītie vēlējumi. Kas vēlējās, varēja ar flomāsteriem uzzīmēt vītolu un apskatīt apenieša, diemžēl jau nelaiķa, Laimona Kriļa pirms dažiem gadiem uzgleznoto dižkoku. Darbojās ziedojumu kastīte, kas domāta līdzekļiem dižvītola apkārtnes sakopšanai. Savu velosipēdu nomas piedāvājumu reklamēja zemnieku saimniecība "Kalnarušķi". Velobraucēji vēlējās saņemt karti, lai apskatītu Apes apkārtnes dižos kokus.
Noslēgums omulīgā gaisotnē
Amatnieku - svētku sponsoru dāvātos darbiņus, Rasmas Harju grāmatu par Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu un bukletus saņēma svētku viesi un tie, kas bija šā gada laikā piedalījušies mūsu izcilā tūrisma objekta sakopšanā un šīs apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā. Jaunākais buklets sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu projektā "Arī mēs dzīvojam uz Ziemeļu stīgas" un aicina ceļot no Pededzes līdz Apei, arī dižvītols ir apskatāmo objektu skaitā! No balvu saņēmējiem sevišķi jāuzteic Apes domes komunālās nodaļas darbinieki, kas Anitas Harju vadībā arī šogad gādāja par dižvītola apkārtnes sapošanu uz svētkiem, taciņu izpļaušanu, "sirsniņmājiņu"...
Pasākums beidzās ar rotaļām folkloras grupas vadībā, lielu ugunskuru, desiņu cepšanu un cienāšanos ar pilsētas domes dāvāto kliņģeri, kas bija gadskaitļa "2005" atveidā. "Kaut arī niķojās mikrofons, tomēr šoreiz svētki izdevās pat omulīgāki nekā pagājušā gadā," spriež dalībniece Ināra. Par to, ka interese arī turpmāk par dižvītolu nenoplaks, liecina fakts, ka pat vairāki apenieši šajā dienā pie dižvītola bija pirmo reizi!

Citu datumu laikraksti

  • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

    Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

  • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

    “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

  • Aicina pieteikties pagasta konkursā

    Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...