Domāsim par savu un citu drošību!

Tuvojoties gadumijai, arvien vairāk dzirdami trokšņi, ko rada pirotehnikas izstrādājumu izmantošana.

Tuvojoties gadumijai, arvien vairāk dzirdami trokšņi, ko rada pirotehnikas izstrādājumu izmantošana, tāpēc Alūksnes pilsētas pašvaldības policija vēlas atgādināt iedzīvotājiem normatīvajos aktos noteikto pirotehnikas izmantošanas kārtību un atbildību par noteikumu neievērošanu.
Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumi nr. 538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi" nosaka pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas kārtību, izmantošanas ierobežojumus un pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas kārtību. Noteikumos ir paredzēti aizliegumi, kuri liedz izmantot pirotehniskos izstrādājumus: telpās - 2., 3. un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus (izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas īpaši paredzēti izmantošanai telpās un ir atbilstoši klasificēti, piemēram, izmantošanai uz skatuves), ugunsbīstamos un sprādzienbīstamos objektos un to teritorijā, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā, bīstamu un kaitīgu vielu un to ražošanas ēku un objektu tuvumā, citās vietās, kurās pirotehnisko izstrādājumu izmantošana var apdraudēt cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai nodarīt kaitējumu videi. 2., 3. un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot: zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koka zariem un zem citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), tuneļos un uz ielām; daudzdzīvokļu māju pagalmos - aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (raķetes, pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā).
Par šo noteikumu neievērošanu personas saucamas pie administratīvas atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 181.panta ("Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšana") 5.daļu ("Par pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas kārtības vai izmantošanas ierobežojumu pārkāpšanu") - izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.
Pašvaldības policija aicina ievērot noteikumus un domāt par savu un citu cilvēku dzīvību un veselību 31.decembra nakts uguņošanas laikā pie administratīvās ēkas Dārza ielā 11, Alūksnē, kur pulcēsies daudz cilvēku, aicinām iedzīvotājus neizmanot pirotehniku. Priecīgus un drošus svētkus!

Citu datumu laikraksti

 • Dāvanu Ziemassvētki

  Jānis Dambis, Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks: Bērnībā Ziemassvētku vecīti ar dāvanām ļoti gaidīju.Jānis Dambis, Veclaicenes...

 • Skanīgie Ziemassvētki

  Olīvija Jēģere, Ilzenes pamatskolas direktore: Skolā bērni dzied Ziemassvētku dziesmas, arī kristīgās. Dziedam ziemas saulgriežu un ķekatnieku...

 • Zaļie Ziemassvētki

  Zigurds Safranovičs, Alūksnes rajona Kārtības policijas priekšnieks: Ziemassvētku eglītes nolūkošana un sarūpēšana mums ir ģimenes notikums.Zigurds...

 • Dievkalpojumi

  24.decembrī pulksten 19.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Ziemassvētku svētvakara Gaismas dievkalpojums.24.decembrī pulksten 19.00...

 • Bēgt vai strādāt un cīnīties?

  Vai bērns bēg no mājām, kur jūtas labi? Kur ir siltumā, paēdis, mīlēts un uzklausīts? Vai jūtamies labi Latvijā?Vai bērns bēg no mājām, kur jūtas...

 • Aicina piedalīties konkursā “Bērns un suns”

  Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Varšavā aicina jauniešus piedalīties 2006.gada VIII bērnu un jaunatnes...

 • Dievkalpojumi

  24.decembrī pulksten 19.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā - Ziemassvētku svētvakara Gaismas dievkalpojums.24.decembrī pulksten 19.00...

 • Dievs slimu bērnu uztic mīlošiem vecākiem

  Liepnas pagasta iedzīvotāji sen vairs nebrīnās, ka Laila Gorkija no rīta ved piecpadsmit gadus veco Leldi uz pirmsskolas audzēkņu mācību grupu...

 • Mainās koncerta norises vieta

  23.decembrī koncerts visai ģimenei “Dedz sirdī baltu Ziemassvētku sveci...”, ko sniegs Inita Āboliņa un Normunds Ķietis, notiks Alūksnes...