Dome lauž zemes nomas līgumu

Alūksnes pilsētas dome ir lauzusi zemes nomas līgumu ar Ziemeru pagasta zemnieku saimniecību “Rugāji - Jaunzemi” par zemes gabala Alūksnes ezera piekrastē, Pleskavas ielā, iznomāšanu.

Alūksnes pilsētas dome ir lauzusi zemes nomas līgumu ar Ziemeru pagasta zemnieku saimniecību "Rugāji - Jaunzemi" par zemes gabala Alūksnes ezera piekrastē, Pleskavas ielā, iznomāšanu.
"2002.gada 28.maijā Alūksnes pilsētas dome noslēdza zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecības "Rugāji - Jaunzemi" īpašnieku Gojko Gorski. Jau no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža viņš nepilda līguma nosacījumus - neveic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus un nomas maksu. Pašlaik parāda summa ir 200 latu. Dome ir saņēmusi no "Rugāji - Jaunzemi" īpašnieka iesniegumu, ka viņš šo parādu ir gatavs dzēst, veicot domes labā praktiskus darbus. Piemēram, izbūvēt bērnu rotaļu laukumu Helēnas ielas 55-II mājas pagalmā. Viņš pats arī dzīvo šajā mājā," informē Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Grūbe.
Viņš atzīst, ka šo divu gadu laikā domei ir bijis daudz domstarpību ar "Rugāji - Jaunzemi" īpašnieku G.Gorski. 2004.gadā zemnieku saimniecības īpašnieks G.Gorskis ir vairākkārt gan rakstiski, gan mutiski brīdināts par līguma laušanu tā nosacījumu nepildīšanas gadījumā.
Deputāts Artūrs Dukulis izteica priekšlikumu, ka domei šo vietu Pleskavas ielā vajadzētu iznomāt kādam citam uzņēmējam.

Citu datumu laikraksti

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...

 • Mūža noslēpums meklējams Dieva atziņā

  Emma Krūmiņa, 96 gadus veca, kristiete, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekle. 30 gadus bijusi šīs baznīcas apkopēja. Ilgus gadus pati...

 • Hokejs svarīgāks par balsojumu Saeimā

  Droši var apgalvot, ka hokeja pavasaris ir sasniedzis kulmināciju. Tuvākajās dienās Latvija turpinās dzīvot hokeja pārdzīvojumu jūklī. Hokeja laukums...

 • Konkursa kārtu uzvarētāji

  1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma.1.kārtas uzvarētāja - Dana Kūma. - 2.kārtas uzvarētāji - Dana Kūma un O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases...

 • Prāgā latu nav

  - Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur notiks pasaules hokeja čempionāts?- Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas...

 • Nauda ir prece

  - Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas maiņas punktos ārvalstīs?- Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas...

 • Zināšanas var pārbaudīt internetā

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs kopā ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem zināšanas var pārbaudīt viktorīnā “EuropaQuiz”.Ikviens...