Domes priekšsēdētāju ievēl vienprātīgi

Apes pilsētas domes priekšsēdētāja vēlēšanām bija izvirzīta viena kandidatūra no vēlētāju apvienības “Ape”.

Apes pilsētas domes priekšsēdētāja vēlēšanām bija izvirzīta viena kandidatūra no vēlētāju apvienības "Ape".
Par līdzšinējo domes priekšsēdētāju Astrīdu Harju balsoja seši deputāti, sēdē nepiedalījās viens deputāts.
"Pirmo jaunās pašvaldības sēdi ceturtdien sasauca pilsētas vēlēšanu komisija. Tajā apstiprināja balsu skaitīšanas, rezultātu aprēķināšanas un vēlēšanu rezultātu protokolus. Aizklātā balsošanā ar sešām balsīm par domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Astrīdu Harju. Viņu sveica ne tikai deputāti, bet arī pilsētas iestāžu vadītāji. Domes priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas notiks citā sēdē," informē pilsētas domes sekretāre Iveta Indriksone.
Saskaņā ar balsu skaita aprēķināšanas metodiku par Astrīdu Harju nodotas 753 balsis, tas ir visvairāk. Par Zitu Uzkliņģi ir 595, par Veroniku Ābolkalni un Aldu Liepiņu - attiecīgi 479 un 487 balsis. Tas liecina, ka vairums vēlētāju balsoja par apvienību "Ape" (474 balsis), tās sarakstā bija visas minētās deputātes. No pārējiem sarakstiem domē iekļuva pa vienam deputātam: Aija Latika ("Sadarbība"), Sarma Vaska ("Atbalsts") un Andris Zeltiņš (LSDSP).
A.Harju atzīst, ka vēlas turpināt iesāktos darbus. "Viss padarītais iedzīvotājiem ir redzams. Pats lielākais pašvaldības un Pasaules Bankas finansējuma ieguldījums ir vidusskolas piebūve. Tagad nepieciešams turpināt projekta otro kārtu, uzceļot modernu sporta zāli. Jāizstrādā tehniskais projekts, lai nākamajā gadā varētu pretendēt uz valsts investīcijām vidusskolas sporta zāles būvei," akcentē domes priekšsēdētāja. Priekšvēlēšanu programmā paredzēts piesaistīt līdzekļus tautas nama un bibliotēkas jumta un telpu remontam, apkures sistēmas rekonstrukcijai, atbalstīt draudzes ieceri uzcelt baznīcu un ar projektiem piesaistīt finansējumu muzeja mājas atjaunošanai. Lai nodrošinātu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, pašvaldība turpinās sarunas ar valdību un iesniegs priekšlikumus likumdošanas institūcijām par nodokļu atvieglojumiem pierobežas teritorijā.
Sēdē piedalījās iepriekšējās domes deputāti Guntars Purakalns, Ilze Sproģe un Valentīns Cars. Viņi nodeva pilnvaras jaunajiem deputātiem.

Citu datumu laikraksti

  • Probācijas dienesta funkcijas

    Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu.Izvērtēšanas ziņojumu sniegšana par probācijas klientu. Tā nepieciešama, kad lemj jautājumu...

  • Invalīdu biedrība svinēs Lieldienas

    Alūksnes rajona Invalīdu biedrība jau gatavojas Lieldienu pasākumam, kas 19.martā risināsies Alūksnes tautas namā.Alūksnes rajona Invalīdu biedrība...

  • Pieņem projektus mežaudžu atjaunošanai

    Vakar Lauku atbalsta dienests sāka pieņemt projektu pieteikumus jaunajā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondā mežsaimniecības...