Dzīvojamo māju pārvaldniekiem būs jāmācās

Sertifikāts: nodrošinās zināšanas. Valdībā iesniegtais noteikumu projekts paredz, ka dzīvojamo māju pārvaldniekiem - fiziskām un juridiskām personām - būs jāmācās un jāsaņem sertifikāti.

Sertifikāts: nodrošinās zināšanas.
Valdībā iesniegtais noteikumu projekts paredz, ka dzīvojamo māju pārvaldniekiem - fiziskām un juridiskām personām - būs jāmācās un jāsaņem sertifikāti. Vairums aptaujāto Alūksnes māju pārvaldnieku atbalsta šādas prasības ieviešanu Latvijā.
Pārvaldniekiem sertifikācija nepieciešama, lai viņi varētu godprātīgāk un kvalitatīvāk pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu mājas, efektīvāk izmantot mājas apsaimniekošanai paredzētos līdzekļus. Fiziska persona varēs iegūt trīs līmeņu sertifikātu. Zemākās pakāpes sertifikāta iegūšanai cilvēkam būs jābūt vismaz vidējai izglītībai un pieredzei dzīvojamo māju apsaimniekošanā, bet vidējās pakāpes sertifikātu varēs iegūt, ja ir augstākā izglītība un vismaz trīs gadu pieredze dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Savukārt tiem, kas vēlēsies iegūt augstākās pakāpes sertifikātu, būs jābūt augstākajai izglītībai un vismaz piecu gadu pieredzei māju apsaimniekošanas darbā.
Citādākas prasības ir juridiskām personām. Tām jābūt nodrošinātām ar kvalificētiem speciālistiem profesionālajā, tehniskajā un finanšu jomā, pieredzi dzīvojamo māju apsaimniekošanā un materiāltehnisko bāzi apsaimniekošanas funkciju nodrošināšanai.
Alūksnes daudzdzīvokļu mājas Pilsētas bulvārī 6a energopārvaldniece Jautra Poļaka piekrīt, ka namu pārvaldniekiem ir jāmācās, lai pilnveidotu zināšanas. Arī viņa to labprāt darīs.
Pirms vairākiem gadiem kopā ar citiem Alūksnes rajona daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem Jautra Poļaka Latvijas pašvaldību mācību centrā apmeklējusi īpašumu pārvaldnieku kursus un ieguvusi energopārvaldnieka sertifikātu.
"Manuprāt, pārvaldniekiem, kas daudzdzīvokļu mājās regulē siltumenerģijas padevi, noteikti vajag iegūt papildu zināšanas namu apsaimniekošanā. Turklāt apmācīt vajadzētu tos cilvēkus, kas godprātīgi pilda mājas apsaimniekošanas pienākumus," uzskata J.Poļaka.
Alūksnē ir maz daudzdzīvokļu māju, kuru iedzīvotāji atteikušies
no namu apsaimniekošanas firmas SIA "Alūksnes nami"pakalpojumiem un paši gādā par savu māju apsaimniekošanu. Māju Pilsētas bulvārī 6a, kurā ir 18 dzīvokļi, arī apsaimnieko paši. J.Poļaka atzīst,
ka pastāvēt vienam nav viegli.
"Veicot ēkas uzturēšanas darbus, bieži esam atkarīgi no "Alūksnes namiem". Ja mājā kaut kas jāremontē, mums jāslēdz līgums ar "Alūksnes namu" vai citiem strādniekiem, kas to izdarīs. Ja gribam remontēt māju, vajag daudz līdzekļu. "Alūksnes namiem" ir vieglāk rast līdzekļus šādam mērķim, jo viņi ir liels uzņēmums. Tagad paši ziemā tīrām sniegu, vasarā pļaujam zāli ap māju un darām citus darbus. Protams, ir daži iedzīvotāji, kas uzskata, ka viņiem nekas nav jādara mājas sakopšanā. Pērn ap māju uzlikām sētu, lai mūsu pagalms nebūtu caurbraucams un tuvumā esošo garāžu īpašnieki nebojātu asfaltu pie mūsu mājas. Kad nebija sētas, privātmāju īpašnieki nesa uz mūsu mājas konteineriem atkritumus, par kuru izvešanu maksājām mēs," stāsta J.Poļaka.
Viņa atzīst, ka mājas pārvaldniekam ir jābūt fanātiskam cilvēkam, lai varētu veikt visus pienākumus. "Piemēram, katru dienu jāuzmana siltumapgādes sistēma mājā un jāregulē, kad dzīvokļos vajag vairāk vai mazāk siltuma. Siltumapgādes sistēma ir novecojusi, to vajadzētu mainīt, bet tas maksā dārgi. Mūsu māja nav dibinājusi kooperatīvu, jo uzskatām, ka tik mazam iedzīvotāju skaitam tas nav reāli," saka J.Poļaka.

Citu datumu laikraksti

  • Sapņu ķērāja noslēpums

    Esmu dzirdējusi par sapņu ķērāju. Arī sarunās paziņas stāsta, ka viņiem esot sapņu ķērājs. Gribētu uzzināt par to kaut ko vairāk."Esmu dzirdējusi par...

  • Godinās labākos tirgotājus

    4.februārī notiks konkursa “Latvijas labākais tirgotājs 2004” noslēguma pasākums, kura finālā piedalās 110 dalībnieki - 39 uzņēmumi no Rīgas un 71 -...

  • Vētra radījusi 120 000 latu zaudējumus

    Alūksnes rajonā zaudējumi rēķināmi vismaz 120 000 latu apmērā. Tāda informācija nosūtīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.Alūksne...